Công đoàn Lai Châu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thứ tư - 01/07/2020 11:02 250 0
Quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thi đua, khen thưởng; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua hệ thống công đoàn các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đạt được những kết quả quan trọng. Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, hệ thống công đoàn Lai châu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
Đ/c Nguyễn Thị Thiện - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
Đ/c Nguyễn Thị Thiện - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã được xác định và những lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: “Muốn làm cho mọi công tác tiến lên nữa, cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phải làm sao cho phong trào thi đua lúc nào cũng sôi nổi liên tục, thành hoạt động tự giác của mọi người”; “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”.

Những năm qua, hệ thống công đoàn các cấp trong tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, trong đó xác định rõ công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp, các cấp công đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua và triển khai thực hiện. Nội dung các phong trào thi đua được gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, của địa phương và được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức công đoàn và được các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) tích cực hưởng ứng, tạo động lực, phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sản xuất kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp. Trong 5 năm (2015 - 2020) toàn tỉnh đã có hàng nghìn sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được các cấp có thẩm quyền công nhận và được áp dụng vào thực tiễn, mang lại lợi nhuận giá trị hàng tỷ đồng; trong đó có 27 đề tài nghiên cứu được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, trên 300 đề tài được UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Tiêu biểu như: Công ty Cổ phần trà Than Uyên; Công đoàn viên chức tỉnh; Công đoàn ngành Giáo dục; Công đoàn ngành Y tế; LĐLĐ huyện Than Uyên... Cùng với các cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” được triển khai trong các cơ quan thuộc lĩnh vực quản lý, hành chính sự nghiệp, đã góp phần tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng tham mưu nghiên cứu, xây dựng chính sách, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong trào thi đua yêu nước còn được các cấp công đoàn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua chuyên đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nội dung thi đua hướng vào nghiên cứu đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiêp, công nghiệp chế biến; tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh làng bản, chăm sóc sức khỏe. Các cấp công đoàn vận động hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đã hỗ trợ làm được 77 công trình nhà bán trú, công vụ, bếp ăn cho học sinh trị giá gần 6 tỷ đồng; làm 62 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách trị giá gần 800 triệu đồng; tặng trên 2000 suất quà cho đoàn viên và con em đoàn viên công đoàn, các học sinh nghèo được trên 4 tỷ đồng. Tranh thủ sự ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các nguồn huy động khác toàn xã hội, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà ở, giúp đỡ các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo được trên 100 ngôi nhà, gần 14 nghìn xuất quà trị giá trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tặng quà hỗ trợ cho các đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch covid-19, các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Cùng với đó LĐLĐ tỉnh tích cực thỏa thuận với các đơn vị doanh nghiệp ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, nhằm giới thiệu đoàn viên, CNVCLĐ đến các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ chính sách ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên và người lao động, qua đó đã giúp cho hơn 10 nghìn đoàn viên được hưởng ưu đãi từ chương trình trên 700 triệu đồng.... Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, phòng chống tệ nạn xã hội” cùng với các phong trào “Xanh - sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào thi đua theo chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”... được các cấp công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năng suất lao động, bảo đảm môi trường lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2020, do Tổng LĐLĐ và UBND tỉnh phát động, các cấp công đoàn đã quán triệt và triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng có những chuyển biến tích cực; trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, nói không với tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân, từng bước tạo dựng môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua “văn hóa, thể thao” được triển khai sâu rộng và được cán bộ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực, đến nay toàn tỉnh có 300 câu lạc bộ TDTT, 450 đội văn nghệ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thường xuyên giao lưu, thi đấu tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, CNVCLĐ tích cực rèn luyện, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước cũng được các cấp công đoàn quan tâm, phối hợp với chuyên môn cơ quan, doanh nghiệp thực hiện. Trong 5 năm (2015 - 2020) đã có gần 900 cán bộ, công chức, viên chức, lao động được đào tạo Đại học, trên Đại học về chuyên môn; trên 4000 người được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; 34.000 lượt cán bộ, CNVCLĐ được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ...

Kết quả từ các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, công tác và học tập; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt qua mọi khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trong sạch, vững mạnh. Hằng năm bình quân có trên 90% CNVCLĐ và trên 85% tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có 25 tập thể, 75 cá nhân được Chủ tịch nước tăng thưởng Huân chương Lao động; 157 tập thể, 168 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ và Bằng khen; các Bộ, ngành Trung ương tặng Cờ và Bằng khen cho 598 tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6.900 tập thể và trên 13.000 cá nhân; đã có trên 9.200 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua các cấp, trong đó có 9 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua toàn quốc, 780 cá nhân đạt chiễn sỹ thi đua cấp tỉnh... Tổng Liên đoàn tặng Cờ cho 15 tập thể, Bằng khen cho 65 tập thể và trên 1000 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ cho 77 tập thể, Bằng khen cho 479 tập thể và trên 1.500 cá nhân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh và hệ thống công đoàn các cấp trong tỉnh xác định: Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua; chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống công đoàn; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt là chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Trọng tâm là:

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, cán bộ, CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

Các cấp công đoàn nắm vững nội dung các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên và các cấp, các ngành phát động; các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng hăng năm và giai đoạn với những nội dung, chủ đề thi đua phù hợp, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức ký kết, giao ước thi đua và triển khai thực hiện bằng những hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng gắn các phong trào thi đua yêu nước với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”... Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Hằng năm tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn; động viên, giúp đỡ đoàn viên và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các phong trào thi đua, gắn với chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong các cấp công đoàn và trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Từ những kết quả đạt được thời gian qua, những kinh nghiệm đã được rút ra và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định, nhất định phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống công đoàn và trong cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh Lai Châu thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng Lai Châu ổn định và ngày càng phát triển./.

Tác giả bài viết: Đặng ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 155 | lượt tải:6

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 174 | lượt tải:12

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 158 | lượt tải:5

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 479 | lượt tải:23
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down