Khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững

Chủ nhật - 23/10/2022 08:35 863 0
Nhiệm kỳ 2017-2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đoàn thanh niên tỉnh Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII đề ra, góp phần xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển. Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh giai đoạn mới, tuổi trẻ trong tỉnh xác định tiếp tục “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của thế hệ trẻ; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đoàn; phát huy giá trị, sức mạnh của thanh niên góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.
Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của tỉnh miền núi, biên giới, lực lượng lớn thanh niên ra khỏi địa bàn tỉnh làm việc (trên 31.000 người); trình độ, nhận thức của thanh niên trong tỉnh chưa đồng đều; một số tập quán lạc hậu còn tồn tại trong một bộ phận thanh niên dân tộc thiểu số; sự tác động của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; sự chống phá của các thế lực thù địch... song Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Trung ương Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới mang tính đột phá, nhất là khai thác và phát huy hiệu quả công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục, đến nay hệ thống tổ chức đoàn trong tỉnh đã mở được 115 fanpage, 119 facebook với gần 1,5 triệu lượt tiếp cận. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Lai Châu tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”; “Tháng 5 nhớ Bác”; “Tuổi trẻ Lai Châu - Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đã có 156 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác được biểu dương. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, thanh niên giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị trước những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ. Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa được quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 862 diễn đàn, tọa đàm, giáo dục đạo đức, lối sống với trên 62.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã thực hiện 627 hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 42.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giúp đỡ, cảm hóa được nhiều thanh niên chậm tiến; tham gia phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội...

Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc mang lại giá trị lớn cho cộng đồng, tạo sự lan tỏa và dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Phong trào Thanh niên tình nguyện thu hút được 194.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thực hiện được 16 công trình thanh niên cấp tỉnh, 110 công trình thanh niên cấp huyện và 3.511 công trình, phần việc  thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá làm lợi lên tới trên 25 tỷ đồng. Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu đạt được những kết quả tích cực. Đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng, tham mưu, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền và đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ toàn Đoàn đã tham gia sửa chữa trên 2.000km và làm mới gần 36km đường giao thông; xóa 89 nhà tạm, dột nát, tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Các cấp bộ đoàn duy trì 29 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”... Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nổi bật như việc huy động xã hội hóa và phối hợp trao 37.853 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng; huy động hỗ trợ các cấp, các ngành trong tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được trên 2,3 tỷ đồng. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai đạt được những kết quả tích cực. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các chương trình đồng hành với thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, xây dựng tinh thần tự học; xây dựng môi trường học đường lành mạnh, trường học thân thiện, không gian lận trong thi cử; phát hiện, tôn vinh 9 giáo viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh, 42 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 692 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, chứng nhận 964 “học sinh 3 tốt”. Đồng thời, tích cực hưởng ứng chương trình “sóng và máy tính cho em”... Tổ chức hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế của thanh niên được hình thành, duy trì và ngày càng phát triển, đến nay toàn tỉnh đã có 362 mô hình kinh tế tư nhân, 52 mô hình kinh tế tập thể do đoàn viên, thanh niên quản lý. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu việc làm cho trên 89.000 lượt đoàn viên, thanh niên, trong đó có 8.942 người đã có việc làm. Chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.

Cùng với triển khai thực hiện các chương trình, phong trào, công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được quan tâm, đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn cơ bản được trẻ hóa và chuẩn hóa theo Quy chế cán bộ Đoàn, nhiệt huyết, trách nhiệm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ đoàn cho trên 380 lượt cán bộ Đoàn. Các cấp bộ đoàn đã chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đoàn viên, trong 5 năm toàn tỉnh đã kết nạp mới được 15.694 đoàn viên; tích cực triển khai thực hiện chủ trương “1+1”, thường xuyên tổ chức các hoạt động, tạo môi trường để đoàn viên phấn đấu, rèn luyện. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn được tăng cường với trọng tâm hướng vào thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở đoàn, xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, “chi đoàn 5 tốt”, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở, chi đoàn xếp loại vững mạnh hằng năm tăng, xếp loại trung bình, yếu kém giảm (theo đó bình quân trong nhiệm kỳ, tỷ lệ đoàn cơ sở vững mạnh đạt 76%, khá 19,5%; chi đoàn vững mạnh 78,6%, khá 16,5%). Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được đẩy mạnh và có sự đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng đáp ứng nhu cầu, sở thích của thanh niên; đến nay tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 74,9% tăng 5,5% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai toàn diện với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước” và đạt được những kết quả tích cực, nhiều chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả như: Phong trào “Thiếu nhi Lai Châu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Vì đàn em thân yêu”, “Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030”, “Câu lạc bộ thiếu nhi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”...

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tổ chức đoàn các cấp quan tâm thực hiện. Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; chú trọng phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú bồi dưỡng tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 5.204 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 2.514 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Cùng với đó tổ chức nhiều hoạt động để thanh niên được đối thoại với cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp, các dự thảo luật, các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Những kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Lai Châu từng bước phát triển bền vững, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, “Cơ bản nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc”. Đây chính là động lực quan trọng để tuổi trẻ Lai Châu tiếp tục khơi dậy khát vọng, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước trong giai đoạn tiếp theo, với những định hướng lớn sẽ được Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bàn và thống nhất hành động trong hai ngày (24-25/10/2022). Trong đó, mục tiêu tổng quát được xác định “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hoạt động; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng phát triển và cống hiến của thế hệ trẻ, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên Lai Châu phát triển toàn diện, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên và vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; chăm lo, bảo vệ, thúc đẩy quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Đoàn; phát huy giá trị, sức mạnh của thanh niên góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”; cùng với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá và 5 chương trình, đề án trọng điểm.

Từ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua và với phương châm hành động “Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, nhất định Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những định hướng lớn xây dựng và phát triển tổ chức đoàn vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của tuổi trẻ, phát huy giá trị, sức mạnh của thanh niên, góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập92
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại552,893
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,659
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down