Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc

Thứ sáu - 21/01/2022 02:26 675 0
Năm 2021 tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đổi mới, sáng tạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận, tạo động lực quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, với tinh thần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Sùng A Hồ - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các ủy viên được bầu bổ sung vào Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đồng chí Sùng A Hồ - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các ủy viên được bầu bổ sung vào Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc; đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy, tình hình thực tiễn của địa phương, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về phát huy dân chủ, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành chương trình phối hợp hành động năm 2021 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống đồng bộ, hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả những tác động tiêu cực do đại dịch gây ra; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Thường xuyên định hướng hệ thống MTTQ và các đoàn thể quần chúng các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Các tổ chức thành viên tích cực tham gia với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả như: Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập 122 tổ, đội “Phụ nữ 3 đảm đang, 3 sẵn sàng”; Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức “Tuần lễ kết nối, hỗ trợ việc làm cho lao động bị ảnh hưởng Covid-19”, thành lập 125 đội hỗ trợ tiêm chủng; Hội nông dân mở các gian hàng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong mùa dịch, thành lập Tổ nông dân xung kích phòng, chống dịch... Đồng thời Uỷ ban MTTQ tỉnh đã triển khai 2 đợt vận động trong toàn tỉnh, vận động nguồn lực cùng cả nước thực hiện phòng, chống dịch bệnh được trên 8 tỷ đồng; các tổ chức thành viên cũng vận động quyên góp được hàng tỷ đồng và hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu... Qua đó góp phần vào thành công của công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tiến hành bằng nhiều biện pháp đồng bộ gắn với nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân chủ động phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng (Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026). Cùng với đó, MTTQ các cấp thực hiện tốt việc thăm hỏi, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, trong năm MTTQ các cấp đã phối hơp tổ chức tiếp xúc cử tri được 150 điểm với trên 9.000 cử tri tham dự. Xây dựng và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, trong năm toàn tỉnh có 958 tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 1.044 vụ, việc, hòa giải thành 948 vụ, việc (đạt 90,8%); đồng thời phát huy tốt vai trò trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu do các cấp, các ngành phát động. Kết quả đã có 89.468 hộ gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 873 khu dân cư đăng ký danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động xây dựng Quỹ “vì người nghèo”, trong năm 2021 Ban vận động Quỹ “vì người nghèo” các cấp đã vận động được tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, cùng với việc huy động các nguồn đóng góp khác đã triển khai sửa chữa, xây mới 66 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trị giá trên 2,4 tỷ đồng., đồng thời hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh... Trong phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” đã có hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng, đem lại hiệu quả cao với tổng giá trị lợi ích hàng tỷ đồng cho các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tốt vai trò trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đặc biệt trong năm 2021, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chức năng nhiệm vụ và giám sát cuộc bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương đảm bảo đúng luật và thời gian quy định, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri trong tỉnh đi bầu cử đạt 99,8%. Tăng cường phối hợp giám sát việc thực thi pháp luật, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... theo kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm, trong năm hệ thống MTTQ các cấp đã tiến hành 156 cuộc giám sát, phối hợp giám sát 73 cuộc...

Kết quả công tác mặt trận năm 2021 đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố khối đoàn kết các dân tộc; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bước vào năm mới 2022 được dự báo có những thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp... Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động với trọng tâm là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; mọi hoạt động của MTTQ hướng mạnh về cơ sở, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, không để hình thành điểm nóng tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là: Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo người nghèo, hoạt động từ thiện nhân đạo... Phát huy dân chủ, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân và cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc...

Từ kết quả đạt được năm 2021 và những nội dung, biện pháp phối hợp hành động đã được xác định, cùng với sự đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và hệ thống MTTQ các cấp, nhất định công tác mặt trận của tỉnh Lai Châu năm 2022 sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 213 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2761 | lượt tải:636

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2906 | lượt tải:1668

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 669 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2212 | lượt tải:688
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập149
  • Hôm nay42,010
  • Tháng hiện tại208,328
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,161,838
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down