Nông dân Lai Châu - Phát huy vai trò, khẳng định vị thế

Thứ ba - 19/09/2023 09:44 1.409 0
Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh khóa IX (2018 - 2023) vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh, nông dân Lai Châu đã nêu cao tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển” tham gia hiệu quả các phong trào hoạt động do các cấp HND phát động. Hội viên nông dân tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định vị thế của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng và chăm sóc cây Lê tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng và chăm sóc cây Lê tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường
Hiện nay toàn tỉnh có 94.568 hộ nông dân, chiếm 90,9% so với tổng số hộ dân, đây là lực lượng chiếm tỷ lệ cao nhất trong các lĩnh vực lao động, sản xuất tại khu vực nông thôn cũng như thành thị. Thời gian qua, HND các cấp đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho hội viên nông dân. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, nội dung, hình thức có trọng tâm, trọng điểm thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Trong nhiệm kỳ đã có 404.210 lượt hội viên được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình hoạt động, phong trào thi đua của HND các cấp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được triển khai hiệu quả tới từng cấp hội và hội viên nông dân thông qua các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ. Công tác tuyên truyền hiệu quả đã làm thay đổi từ cách nghĩ tới cách làm của hội viên, tạo luồng sinh khí mới trong các phong trào thi đua.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội được chú trọng toàn tỉnh hiện có 106 cơ sở hội, 972 chi hội, tăng 8.510 hội viên so với năm 2018. Tỷ lệ hội viên so với hộ nông nghiệp đạt 82%. Trình độ của cán bộ HND ngày càng trẻ hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức HND không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò của nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HNDT, ngày 17/01/2019 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2023; Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Khích lệ động viên hội viên quyết tâm vươn lên, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư vào sản xuất; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiệm kỳ 2018-2023, đã có 6.246 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và qua bình xét có 5.567 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội nông dân các cấp đã hỗ trợ vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện 205 dự án với số tiền 77,8 tỷ đồng cho 1.557 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn. Nhận ủy thác qua các tổ chức ngân hàng với số vốn hơn 1.200 tỷ đồng cho 16.949 lượt hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi. Hỗ trợ 6.581 hội viên, nông dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức 57 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho 1.705 lao động nông thôn. Trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều nông dân có mô hình kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng tới nhiều tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho số lượng lớn lao động là người địa phương. Điển hình như mô hình của ông Nguyễn Xuân Oanh (huyện Phong Thổ), Nguyễn Văn Khá, Kim Văn Tân (huyện Tân Uyên); Đào Huy Cương (thành phố Lai Châu), bà Lù Thị Kẻo (huyện Mường Tè) được tôn vinh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc’’.

Cùng với đó, nông dân cũng góp phần đáng kể trong xây dựng các sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, được cung ứng ra thị trường trong nước, xuất khẩu ra nước ngoài nâng cao giá trị nông sản như: gạo séng cù, tẻ râu, quả mắc-ca, chè Ô long, chè cổ thụ, nấm đông trùng… các hoạt động hỗ trợ liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh. Với phẩm chất chịu thương, chịu khó tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chính đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo bước đột phá về tái cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nông dân và bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Thực hiện hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 đã góp phần phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, vị thế của HND các cấp tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Có thể nhận thấy, trong xây dựng nông thôn mới vai trò chủ thể của nông dân dần được thể hiện rõ nét. Đặc biệt, thời gian gần đây, các cấp Hội và hội viên nông dân đã tham gia xây dựng và giám sát quá trình thực thi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, việc giám sát đầu tư cộng đồng về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ở cơ sở ngày càng sâu sát.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp trên 149.050 ngày công và đóng góp vật liệu, tiền của với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, duy tu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi ở địa phương… Bên cạnh đó, để góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự…

Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh cho biết trong nhiệm kỳ qua, HND tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; hoạt động công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân do Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân tỉnh đề ra đều hoàn thành, 12/12 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đều đạt và vượt, trong đó một số chỉ tiêu vượt cao. Ghi nhận những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong 5 năm qua, HND tỉnh Lai Châu vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 1 Cờ thi đua và 2 Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng;  nhiều cá nhân cán bộ, hội viên và tập thể các cấp được tôn vinh, khen thưởng.

Thời gian tới, để xây dựng hình mẫu người nông dân thế hệ mới phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo các cấp hội nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ, để thay đổi tư duy sản xuất, tạo việc làm; vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng quy mô sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao theo 3 trục: Sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm địa phương theo chương trình OCOP, góp phần thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tạo hành lang pháp lý để hệ thống Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển thuận lợi, ổn định, có điều kiện để tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ. Tạo cơ chế để Hội tham gia thực hiện các chính sách của tỉnh về tiêu thụ nông sản hàng hóa, phát triển chuỗi liên kết giá trị. Ngoài ra, các địa phương cần ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để HND các cấp thực hiện vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, là thành viên tích cực của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII đã đề ra./.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Đang  - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 541 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3298 | lượt tải:1166

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3338 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3588 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay24,575
  • Tháng hiện tại624,362
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,386,128
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down