Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Chủ nhật - 05/01/2020 11:06 2.431 0
Nhận thức rõ việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát huy tốt vai trò trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây dựng nền QPTD dân trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng.
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể trong thực hiện công tác QSQP năm 2019
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể trong thực hiện công tác QSQP năm 2019
Là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự - quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức nền QPTD là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Vì vậy, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh vững chắc. Trong đó, hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chủ động phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện công tác xây dựng nền QPTD theo chức năng, nhiệm vụ, sát với tình hình hình thực tiễn của tỉnh.

Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; về xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; vận động xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tích cực phối hợp tham gia củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân; nắm và tham gia giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm phức tạp ở cơ sở; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Cùng với đó, hằng năm MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên (từ 2009 - 2019 đã phối hợp tổ chức 120 buổi tuyên truyền/trên 13.000 lượt người dân; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 6.000 lượt đoàn viên, hội viên; huấn luyện dân quân tự vệ cho trên 1.200 lượt đoàn viên...), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc khu vực biên giới chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến và vận động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình hành động về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh biên giới tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân” hằng năm và chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo từng giai đoạn; lồng ghép với thực hiện với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và được cụ thể hóa thành bốn nội dung trong chương trình phối hợp: (1) Triển khai các hoạt động tuyên truyền; (2) Triển khai cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; (3) Phối hợp trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại; (4) Phối hợp trong công tác nắm tình hình.

Các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp, giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang và triển khai thực hiện khá hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp kết nghĩa với các đồn biên phòng trong tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh kết nghĩa với Trung đoàn 880, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Đoàn thanh niên có 69 tổ chức đoàn kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn... Ngoài việc phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD; hằng năm vào các dịp lễ, tết, ngày truyền thống lực lượng vũ trang, các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu động viên các chiến sỹ tại các đồn, đơn vị; tặng quà động viên các chiến sỹ mới lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội (từ 2009 - 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã vận động, quyên góp thực hiện đền ơn đáp nghĩa được trên 7.500 triệu đồng, trong đó, tu bổ 13 công trình nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, nhà bia...; làm nhà và sửa chữa nhà ở cho 179 hộ gia đình người có công; hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất cho 26 hộ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn; ngoài ra hằng năm vào các dịp lễ, tết, ngày 27/7 thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, thương binh gần 30 nghìn suất quà...).

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nền QPTD, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, MTTQ và các tổ chức thành viên còn tích cực triển khai thực hiện lồng ghép nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu như: phòng chồng tội phạm; phòng chống ma túy, mua bán người, HIV/AIDS; công tác dân số KHHGĐ; công tác dân tộc - tôn giáo, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Tính đến năm 2018 đã có 775/1.169 khu dân cư được đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 74.778/94.328 gia đình  đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trong đó có trên 6.900 gia đình được biểu dương, khen thưởng và đây cũng là những khu dân cư, gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nền QPTD; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Những kết quả trên, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, phát huy tốt năng lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế, tiếm lực quân sự, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của quốc gia.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm tiếp tục góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xác định phát huy kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên của Mặt trận và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, nhất là thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nền QPTD, gắn với thế trận an ninh nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào và lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tiếp tục củng cố và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm luật pháp; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư; quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới...

Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã được rút ra, nhất định MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh sẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã xác định, góp phần thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo để tỉnh ổn định và phát triển toàn diện trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 180 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 333 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 899 | lượt tải:42

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 797 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down