UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2019

Thứ tư - 13/11/2019 14:49 460 0
Trong 2 ngày (12-13/11), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2019. Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; chủ tịch UBND và trưởng phòng tài chính các huyện, thành phố.
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp
Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành đã thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch năm 2020; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2020; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2019 và kế hoạch biên chế năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy năm 2019; Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt đề án “Triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh (theo Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế); Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78NQ-HĐND, ngày 12/7/2013 quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND12 ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh thông qua Đề án “Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hoá cơ sở trong giai đoạn tới”.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch năm 2020 nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước đạt 7,51%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 36,35 triệu đồng, vượt kế hoạch 1,11 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.159 tỷ đồng, vượt 0,4% dự toán. Dự ước năm 2019 có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 36 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 5.692,37 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 15 triệu USD, vượt 34,1% kế hoạch. Tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt 350,5 nghìn lượt, tăng 40% so với cùng kỳ, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch là 450 tỷ đồng, tăng 18,92% so với cùng kỳ năm trước; toàn tỉnh có 1.809 trạm BTS, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, 323.195 thuê bao điện thoại, 108 xã phường, thị trấn có Internet với tổng số 25.452 thuê bao; mở mới 03 tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô, bổ sung quy hoạch 07 tuyến vận tải khách bằng xe ô tô.

Hoàn thành và ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; đã có nhiều nhà đầu tư đến tỉnh để nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Thành lập mới 140 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.430 doanh nghiệp; thành lập mới 20 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 300 HTX. Hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại 4/7 doanh nghiệp theo kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch  sử  dụng  đất  năm  2019 của cấp huyện; hoàn thành việc xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024.

Thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông; tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 96,55%. Duy trì thường xuyên hoạt động y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng dược phẩm; đẩy mạnh triển khai dịch vụ cấp bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6%. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, đặc biệt là trong dịp tết cổ truyền; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng; thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được duy trì thường xuyên. Ước đến hết năm 2019, giải quyết việc làm cho 7.366 lao động, đạt 101,7% kế hoạch, xuất khẩu lao động 130 người, vượt 30%, đào tạo nghề 6.300 lao động, đạt kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững...

Công tác giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu giao, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm; chủ quyền biên giới quốc gia được được giữ vững; tỷ lệ điều tra các vụ trọng án đạt 100%; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại của tỉnh tiếp tục được duy trì thông qua việc hợp tác với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc nước CHDCND Lào và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 201 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW; giảm 960 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy so với năm 2017; sắp xếp giảm 172 đơn vị, 867 biên chế sự nghiệp công lập; sắp xếp 02 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định; sáp nhập 294 bản, tổ dân phố, khu phố để thành lập và đặt tên 148 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện...

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phát biểu ý kiến tập trung: việc hỗ trợ xây dựng các điểm du lịch cộng đồng; tạo điều kiện đầu tư xây dựng một số hạng mục để huyện Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; xem xét chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc rà soát các hộ nghèo, hộ chính sách, người có công cần hỗ trợ về nhà ở; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố; ban hành điều chỉnh quy hoạch huyện Nậm Nhùn; việc thực hiện chỉ tiêu biên chế theo quy định...

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019. Đồng thời, đồng chí đề nghị: tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp và chưa đạt mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2019; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; chủ động công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, phòng chống cháy rừng; thực hiện nghiêm túc việc giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị tết cho Nhân dân; nắm chắc địa bàn cơ sở, nhất là những địa bàn phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.../.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down