Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 38 trường hợp (từ 250 đến 287) năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ tư - 12/01/2022 20:26 240 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 38 trường hợp (từ 250 đến 287) năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Thành phố Lai Châu: 3 ca; Sìn Hồ: 7 ca; Nậm Nhùn: 15 ca; Tân Uyên: 5 ca; Than Uyên: 7 ca; Phong Thổ: 1 ca. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 250 có mã số BN 1948952
Họ và tên: (L.T.S)              Năm sinh: 2004
Địa chỉ thường trú: Bản Chiềng Ban, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

2. Bệnh nhân số 251 có mã số BN 1948953
Họ và tên: (C.T.T)             Năm sinh: 2004
Địa chỉ thường trú: Bản Chát, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

3. Bệnh nhân số 252 có mã số BN 1948954
Họ và tên: (V.Q.T)             Năm sinh: 1978
Địa chỉ thường trú: Tân Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

4. Bệnh nhân số 253 có mã số BN 1948955
Họ và tên: (D.M.H)              Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Tân Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

5. Bệnh nhân số 254 có mã số BN 1948956
Họ và tên: (L.V.M)             Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

6. Bệnh nhân số 255 có mã số BN 1948957
Họ và tên: (M.A.T)              Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Mở, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

7. Bệnh nhân số 256 có mã số BN 1948958
Họ và tên: (G.A.H)               Năm sinh: 2006
Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Mở, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

8. Bệnh nhân số 257 có mã số BN 1948959
Họ và tên: (L.T.T)              Năm sinh: 1997
Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Mạ Thái, xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

9. Bệnh nhân số 258 có mã số BN 1948960
Họ và tên: (L.V.P)           Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Mạ Thái, xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

10. Bệnh nhân số 259 có mã số BN 1948961
Họ và tên: (L.V.N)            Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: Bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

11. Bệnh nhân số 260 có mã số BN 1948962
Họ và tên: (L.T.K)             Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: Bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

12. Bệnh nhân số 261 có mã số BN 1948963
Họ và tên: (Q.V.T)            Năm sinh: 2005
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Pha 01, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

13. Bệnh nhân số 262 có mã số BN 1948964
Họ và tên: (V.A.T)            Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Kinh, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

14. Bệnh nhân số 263 có mã số BN 1948965
Họ và tên: (T.N.T)             Năm sinh: 2006
Địa chỉ thường trú: Bản Là Cuổi, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

15. Bệnh nhân số 264 có mã số BN 1948966
Họ và tên: (H.V.Y)             Năm sinh: 2004
Địa chỉ thường trú: Bản Quyết Tiến, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

16. Bệnh nhân số 265 có mã số BN 1948967
Họ và tên: (L.V.Đ)               Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

17. Bệnh nhân số 266 có mã số BN 1948968
Họ và tên: (H.T.Đ)             Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

18. Bệnh nhân số 267 có mã số BN 1948969
Họ và tên: (L.T.K)             Năm sinh: 1923
Địa chỉ thường trú: Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

19. Bệnh nhân số 268 có mã số BN 1948970
Họ và tên: (P.T.H)              Năm sinh: 1983
Địa chỉ thường trú: Tổ 32, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

20. Bệnh nhân số 269 có mã số BN 1948971
Họ và tên: (N.T.Đ)             Năm sinh: 1979
Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Yên Lập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

21. Bệnh nhân số 270 có mã số BN 1948972
Họ và tên: (L.Q.T)               Năm sinh: 1978
Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Yên Lập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

22. Bệnh nhân số 271 có mã số BN 1948973
Họ và tên: (V.T.T)             Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: Bản Đán Đăm, Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

23. Bệnh nhân số 272 có mã số BN 1948974
Họ và tên: (T.T.M)             Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Bản Sơn Bình, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

24. Bệnh nhân số 273 có mã số BN 1948975
Họ và tên: (S.A.X)             Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 274 có mã số BN 1948976
Họ và tên: (S.A.Đ)             Năm sinh: 1979
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 275 có mã số BN 1948977
Họ và tên: (L.T.V)             Năm sinh: 1967
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 276 có mã số BN 1948978
Họ và tên: (T.T.M)             Năm sinh: 1970
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 277 có mã số BN 1948979
Họ và tên: (L.T.D)            Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 278 có mã số BN 1948980
Họ và tên: (V.T.T)             Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 279 có mã số BN 1948981
Họ và tên: (L.T.N)            Năm sinh: 2019
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 280 có mã số BN 1948982
Họ và tên: (L.T.T)           Năm sinh: 2021
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
 Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 281 có mã số BN 1948983
Họ và tên: (V.T.D)            Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 282 có mã số BN 1948984
Họ và tên: (H.T.K)           Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

34. Bệnh nhân số 283 có mã số BN 1948985
Họ và tên: (M.T.L)           Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

35. Bệnh nhân số 284 có mã số BN1948986
Họ và tên: (L.A.D)           Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

36. Bệnh nhân số 285 có mã số BN 1948987
Họ và tên: (H.T.C)             Năm sinh: 2009
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

37. Bệnh nhân số 286 có mã số BN 1948988
Họ và tên: (H.T.M)           Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

38. Bệnh nhân số 287 có mã số BN 1948989
Họ và tên: (B.T.S)            Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 250 đến 256 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Ca bệnh số 257 đến 263 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Ca bệnh số 264 đến 268 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 264 là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; các bệnh nhân còn lại trên địa bàn huyện Tân Uyên là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

Ca bệnh số 269 đến 271 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu trong đó: Ca bệnh 269, 270 là ca bệnh về từ tỉnh khác phát hiện ngoài cộng đồng; ca bệnh 271 phát hiện trong khu cách ly là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

 Ca bệnh số 272 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ là F1 của bệnh nhân số 96 có mã số (BN 1851163) đã được công bố từ trước.

Ca bệnh 273 đến 287 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn trong đó ca bệnh số 273 đến 286 là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn xã Nậm Chà liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố từ trước; ca bệnh số 287 ghi nhận trên địa bàn Thị trấn Nậm Nhùn chưa xác định rõ nguồn lây./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 213 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2761 | lượt tải:636

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2906 | lượt tải:1668

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 669 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2212 | lượt tải:688
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay42,010
  • Tháng hiện tại206,390
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,159,900
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down