Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 39 trường hợp (từ 211 đến 249) năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ ba - 11/01/2022 04:31 167 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 39 trường hợp (từ 211 đến 249) năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Thành phố Lai Châu: 03 ca; Sìn Hồ: 02 ca; Nậm Nhùn: 6 ca; Tân Uyên: 28 ca. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 211 mã số BN 1920578
Họ và tên: (V. T. V)             Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.
2. Bệnh nhân số 212 mã số BN 1920579

Họ và tên: (C. T. L)           Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: Xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

3. Bệnh nhân số 213 mã số BN 1920580
Họ và tên: (L. T. H. N)           Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

4. Bệnh nhân số 214 mã số B1920581
Họ và tên: (L. V. P)           Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

5. Bệnh nhân số 215 mã số BN 1920582
Họ và tên: (C. V. P)            Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 216 mã số BN 1920583
Họ và tên: (M. A. S)           Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

7. Bệnh nhân số 217 mã số BN 1920584
Họ và tên: (M. A. M)             Năm sinh: 2007
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

8. Bệnh nhân số 218 mã số BN 1920585
Họ và tên: (S. T. N)               Năm sinh: 1979
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

9. Bệnh nhân số 219 mã số BN 1920586
Họ và tên: (G. T. S)              Năm sinh: 1963
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

10. Bệnh nhân số 220 mã số BN 1920587
Họ và tên: (M. A. D)                 Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 221 mã số BN 1920588
Họ và tên: (S. T. C)              Năm sinh: 1970
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

12. Bệnh nhân số 222 mã số BN 1920589
Họ và tên: (T. A. C)               Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

13. Bệnh nhân số 223 mã số BN 1920590
Họ và tên: (L. T. G)              Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

14. Bệnh nhân số 224 mã số BN 1920591
Họ và tên: (H. Đ. T)                Năm sinh: 2015
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

15. Bệnh nhân số 225 mã số BN 1920592
Họ và tên: (H. Đ. T)               Năm sinh: 2016
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

16. Bệnh nhân số 226 mã số BNn1920593
Họ và tên: (L. T. C)                 Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

17. Bệnh nhân số 227 mã số BN 1920594
Họ và tên: (L. B. T)                Năm sinh: 2014
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

18. Bệnh nhân số 228 mã số BN 1920595
Họ và tên: (H. V. Đ)                Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

19. Bệnh nhân số 229 mã số BNn1920596
Họ và tên: (H. V. L)                 Năm sinh: 1963
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

20. Bệnh nhân số 230 mã số BN 1920597
Họ và tên: (L. T. L)                Năm sinh: 1965
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

21. Bệnh nhân số 231 mã số BN 1920598
Họ và tên: (L. T. B)              Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

22. Bệnh nhân số 232 mã số BN 1920599
Họ và tên: (H. Q. B)              Năm sinh: 2015
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

23. Bệnh nhân số 233 mã số BN 1920600
Họ và tên: (H. V. C)              Năm sinh: 2015
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

24. Bệnh nhân số 234 mã số BN 1920601
Họ và tên: (H. N. Q)              Năm sinh: 2015
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

25. Bệnh nhân số 235 mã số BN 1920602
Họ và tên: (L. T. U)               Năm sinh: 1996
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

26. Bệnh nhân số 236 mã số BN 1920603
Họ và tên: (L. V. B)              Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

27. Bệnh nhân số 237 mã số BN 1920604
Họ và tên: (L. T. P)              Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

28. Bệnh nhân số 238 mã số BN 1920605
Họ và tên: (L. Đ. T)            Năm sinh: 2019
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

29. Bệnh nhân số 239 mã số BN 1920606
Họ và tên: (L. T. S)            Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

30. Bệnh nhân số 240 có mã số BN 1920607
Họ và tên: (L. V. T)             Năm sinh: 1988
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

31. Bệnh nhân số 241 mã số BN 1920608
Họ và tên: (L. Đ. H)             Năm sinh: 2011
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

32. Bệnh nhân số 242 mã số BN 1920609
Họ và tên: (L. T. X)              Năm sinh: 1988
Địa chỉ thường trú: xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19:  Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

33. Bệnh nhân số 243 mã số BN 1920610
Họ và tên: (L. T. C)              Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

34. Bệnh nhân số 244 mã số BN 1920611
Họ và tên: (H. T. L. A)             Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

35. Bệnh nhân số 245 mã số BN 1920612
Họ và tên: (L. T. N)            Năm sinh: 1944
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

36. Bệnh nhân số 246 mã số BN 1920613
Họ và tên: (L. T. P)            Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

37. Bệnh nhân số 247 mã số BN 1920614
Họ và tên: (L. B. P)           Năm sinh: 2019
Địa chỉ thường trú: xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

38. Bệnh nhân số 248 mã số BN 1920615
Họ và tên: (L. V. K)            Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

39. Bệnh nhân số 249 mã số BN 1920616
Họ và tên: (L. V. H)          Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 211 đến 213 ghi nhận trong khu cách ly số 3 Trường quân sự  tỉnh, đều là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

Ca bệnh số 214, 215 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Ca bệnh số 216 đến 221 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn xã Nậm Chà liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

Ca bệnh số 222 đến 249 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 222 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; các ca bệnh số 223 đến 227 là F1 của các bệnh nhân ở ổ dịch Thị trấn Tân Uyên đã được công bố từ trước; các ca bệnh số 227 đến 249 ghi nhận tại bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa chưa xác định rõ nguồn lây./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 218 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2777 | lượt tải:638

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2925 | lượt tải:1676

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 673 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2230 | lượt tải:694
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập98
  • Hôm nay27,844
  • Tháng hiện tại218,580
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,172,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down