Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 52 trường hợp (từ 332 đến 383) năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ sáu - 14/01/2022 10:28 184 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 52 trường hợp (từ 332 đến 383) năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Sìn Hồ: 03 ca; Nậm Nhùn: 01 ca; Tam Đường: 02; Phong Thổ: 01 ca; Thành Phố: 06 ca; Tân Uyên: 09 ca; Than Uyên: 30 ca. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 332 có mã số BN 1983464
Họ và tên: (B.V.M)             Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: Xã San Thàng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

2. Bệnh nhân số 333 có mã số BN 1983465
Họ và tên: (N.T.H)             Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

3. Bệnh nhân số 334 có mã số BN 1983466
Họ và tên: (M.A.M)             Năm sinh: 1988
Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

4. Bệnh nhân số 335 có mã số BN1983467
Họ và tên: (T.H.S)             Năm sinh: 1996
Địa chỉ thường trú: Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

5. Bệnh nhân số 336 có mã số BN 1983468
Họ và tên: (S.A.D)             Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

6. Bệnh nhân số 337 có mã số BN1983469
Họ và tên: (T.A.P)             Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

7. Bệnh nhân số 338 có mã số BN 1983470
Họ và tên: (V.T.D)             Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

8. Bệnh nhân số 339 có mã số BN 1983471
Họ và tên: (L.V.H)             Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

9. Bệnh nhân số 340 có mã số BN 1983472
Họ và tên: (L.T.X)             Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

10. Bệnh nhân số 341 có mã số BN 1983473
Họ và tên: (S.T.D)             Năm sinh: 1972
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 342 có mã số BN 1983474
Họ và tên: (D.T.M)             Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Phong Thổ.

12. Bệnh nhân số 343 có mã số BN 1983475
Họ và tên: (N.V.N)             Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

13. Bệnh nhân số 344 có mã số BN 1983476
Họ và tên: (T.T.P)             Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

14. Bệnh nhân số 345 có mã số BN 1983477
Họ và tên: (H.T.H)             Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

15. Bệnh nhân số 346 có mã số BN 1983478
Họ và tên: (L.T.H)             Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

16. Bệnh nhân số 347 có mã số BN 1983479
Họ và tên: (L.T.Q)             Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

17. Bệnh nhân số 348 có mã số BN 1983480
Họ và tên: (L.T.T)             Năm sinh: 2005
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

18. Bệnh nhân số 349 có mã số BN 1983481
Họ và tên: (L.V.T)             Năm sinh: 1966
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

19. Bệnh nhân số 350 có mã số BN 1983482
Họ và tên: (L.T.N)             Năm sinh: 1966
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

20. Bệnh nhân số 351 có mã số BN 1983483
Họ và tên: (L.T.X)             Năm sinh: 2009
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

21. Bệnh nhân số 352 có mã số BN 1983484
Họ và tên: (H.T.N)             Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 0 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

22. Bệnh nhân số 353 có mã số BN 1983485
Họ và tên: (L.V.T)             Năm sinh: 1992
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

23. Bệnh nhân số 354 có mã số BN 1983486
Họ và tên: (L.T.L)             Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

24. Bệnh nhân số 355 có mã số BN 1983487
Họ và tên: (H.V.L)             Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

25. Bệnh nhân số 356 có mã số BN 1983488
Họ và tên: (H.T.Đ)             Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

26. Bệnh nhân số 357 có mã số BN 1983489
Họ và tên: (H.T.B.T)             Năm sinh: 2004
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

27. Bệnh nhân số 358 có mã số BN 1983490
Họ và tên: (H.V.C)             Năm sinh: 1931
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

28. Bệnh nhân số 359 có mã số BN 1983491
Họ và tên: (H.T.T)             Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

29. Bệnh nhân số 360 có mã số BN 1983492
Họ và tên: (L.T.H)             Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

30. Bệnh nhân số 361 có mã số BN1983493
Họ và tên: (L.V.B)             Năm sinh: 1985
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

31. Bệnh nhân số 362 có mã số BN1983494
Họ và tên: (L.T.L)             Năm sinh: 1987
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

32. Bệnh nhân số 363 có mã số BN 1983495
Họ và tên: (L.V.T)             Năm sinh: 1941
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

33. Bệnh nhân số 364 có mã số BN1983496
Họ và tên: (H.T.H)             Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

34. Bệnh nhân số 365 có mã số BN1983497
Họ và tên: (H.V.P)             Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

35. Bệnh nhân số 366 có mã số BN 1983498
Họ và tên: (H.T.L)             Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

36. Bệnh nhân số 367 có mã số BN 1983599
Họ và tên: (L.V.A)             Năm sinh: 1992
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

37. Bệnh nhân số 368 có mã số BN 1983500
Họ và tên: (L.T.D)             Năm sinh: 1972
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

38. Bệnh nhân số 369 có mã số BN 1983501
Họ và tên: (Đ.T.H)             Năm sinh: 1992
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

39. Bệnh nhân số 370 có mã số BN 1983502
Họ và tên: (L.T.T)             Năm sinh: 1977
Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

40. Bệnh nhân số 371 có mã số BN 1983503
Họ và tên: (L.V.K)             Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

41. Bệnh nhân số 372 có mã số BN 1983504
Họ và tên: (L.V.K)             Năm sinh: 1959
Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

42. Bệnh nhân số 373 có mã số BN 1983505
Họ và tên: (L.H.N)             Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

43. Bệnh nhân số 374 có mã số BN 1983506
Họ và tên: (V.X.P)             Năm sinh: 1960
Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

44. Bệnh nhân số 375 có mã số BN 1985680
Họ và tên: (L.V.A)             Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

45. Bệnh nhân số 376 có mã số BN1985681
Họ và tên: (L.V.S)             Năm sinh: 1963
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

46. Bệnh nhân số 377 có mã số BN 1985682
Họ và tên: (L.V.I)             Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

47. Bệnh nhân số 378 có mã số BN 1985683
Họ và tên: (L.V.H)             Năm sinh: 2010
Địa chỉ thường trú: xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

48. Bệnh nhân số 379 có mã số BN 1985684
Họ và tên: (H.V.C)             Năm sinh: 1997
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

49. Bệnh nhân số 380 có mã số BN 1985685
Họ và tên: (H.V.E)             Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

50. Bệnh nhân số 381 có mã số BN 1985686
Họ và tên: (H.T.Y)            Năm sinh: 1981
Địa chỉ thường trú: Xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

51. Bệnh nhân số 382 có mã số BN 1985687
Họ và tên: (L.V.P)            Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

52. Bệnh nhân số 383 có mã số BN 1985688
Họ và tên: (H.V.C)            Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 332 đến 337 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu trong đó: 03 ca phát hiện trong khu cách ly, 03 ca bệnh là F1 của các ca bệnh đã được công bố từ trước.

Ca bệnh số 338 đến 340 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ là các ca bệnh về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

 Ca bệnh số 341 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là F1 của các ca bệnh tại xã Nậm Chà đã được công bố từ trước.

 Ca bệnh số 342 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ là ca bệnh về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Ca bệnh số 343, 344 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường trong đó ca bệnh số 343 phát hiện ngoài cộng đồng thông qua xét nghiệm nghi mắc; ca bệnh số 344 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

 Ca bệnh số 345 đến 374 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên trong đó ca bệnh số 345 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; các ca bệnh số 346 đến 374 là các ca bệnh ngoài cộng đồng tại xã Ta Gia và xã Mường Kim liên quan đến ổ dịch tại đám cưới ở bản Gia, xã Ta Gia, huyện Than Uyên.

Ca bệnh số 375 đến 383 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 375 đến 380 là F1 của các ca bệnh đã được công bố từ trước; ca bệnh số 381 đến 383 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 271 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2886 | lượt tải:650

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 3033 | lượt tải:1714

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 724 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2338 | lượt tải:712
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay41,778
  • Tháng hiện tại277,566
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,231,076
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down