Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 124 đến 144 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ bảy - 08/01/2022 09:06 196 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 21 trường hợp thứ 124 đến 144 năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó: Thành phố Lai Châu: 01; huyện Than Uyên: 01; huyện Sìn Hồ: 02; huyện Tân Uyên: 05; huyện Nậm Nhùn: 12. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 124 có mã số BN 1867304
Họ và tên: (T. M. S. A)           Năm sinh: 1996
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: Khu cách ly số 3 Trường Quân Sự tỉnh.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

2. Bệnh nhân số 125 có mã số BN 1867305
Họ và tên: (C. T. T)           Năm sinh: 2006
Địa chỉ thường trú: xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

3. Bệnh nhân số 126 có mã số BN 1867306
Họ và tên: (T. G. M)           Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

4. Bệnh nhân số 127 có mã số BN 1867307
Họ và tên: (L. V. D)            Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

5. Bệnh nhân số 128 có mã số BN 1867308
Họ và tên: (H. T. H)           Năm sinh: 2008
Địa chỉ thường trú: xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: phường Hoàng Mai, quận Thanh Trì, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

6. Bệnh nhân số 129 có mã số BN 1867309
Họ và tên: (L. T. T)             Năm sinh: 1937
Địa chỉ thường trú/ hiện tại: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

7. Bệnh nhân số 130 có mã số BN 1867310
Họ và tên: (P. T. P)            Năm sinh: 2017
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

8. Bệnh nhân số 131 có mã số BN 1867311
Họ và tên: (K. V. N)           Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: phường Xuân La, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

9. Bệnh nhân số 132 có mã số BN 1867312
Họ và tên: (N. V. T)            Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: phường Xuân La, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

10. Bệnh nhân số 133 có mã số BN 1867313
Họ và tên: (G. T. M)              Năm sinh: 1970
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 134 có mã số BN 1867314
Họ và tên: (H. T. D)             Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

12. Bệnh nhân số 135 có mã số BN 1867315
Họ và tên: (K. T. A)            Năm sinh: 1992
Địa chỉ thường trú: xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

13. Bệnh nhân số 136 có mã số BN 1867316
Họ và tên: (L. X. H)              Năm sinh: 1975
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

14. Bệnh nhân số 137 có mã số B1867317
Họ và tên: (M. A. V)             Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

15. Bệnh nhân số 138 có mã số BN 1867318
Họ và tên: (S. A D)            Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

16. Bệnh nhân số 139 có mã số BN 1867319
Họ và tên: (S. A. N)             Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

17. Bệnh nhân số 140 có mã số BN 1867320
Họ và tên: (S. A. T)             Năm sinh: 1972
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

18. Bệnh nhân số 141 có mã số BN 1867321
Họ và tên: (V. A. L)           Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

19. Bệnh nhân số 142 có mã số BN 1867322
Họ và tên: (V. A. C)            Năm sinh: 2005
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 143 có mã số BN 1867323
Họ và tên: (V. A. L)            Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 144 có mã số BN 1867324
Họ và tên: (V. A. P)           Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 124 ghi nhận trong khu cách ly số 3 Trường quân sự tỉnh, là công dân của huyện Sìn Hồ về từ Bệnh viện Việt Đức, là F1 của bệnh nhân số 27 có mã (BN1800842) được công bố ngày 03/01/2022.

Ca bệnh số 125 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên, ca bệnh số 126, 127 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương.

Ca bệnh số 128-132 là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó: ca bệnh 128, 129, 131 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; ca bệnh 130, 132 là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Ca bệnh số 133-144 là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn (9 của bản Huổi Mắn, 1 của bản Phiêng Lằn, 1 của bản Huổi Lính xã Nậm Chà; 1 của bản Chang xã Lê Lợi) là các ca bệnh ngoài cộng đồng có mối liên quan đến 2 công dân của bản Huổi Mắn xã Nậm Chà đi về từ tỉnh khác./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 213 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2761 | lượt tải:636

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2906 | lượt tải:1668

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 669 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2212 | lượt tải:688
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập150
  • Hôm nay42,010
  • Tháng hiện tại208,084
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,161,594
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down