Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 145 đến 185 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Chủ nhật - 09/01/2022 09:40 196 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 41 trường hợp thứ 145 đến 185 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Huyện Tam Đường: 04; huyện Sìn Hồ: 01; huyện Tân Uyên: 02; huyện Than Uyên: 01; thành phố Lai Châu: 10; huyện Nậm Nhùn: 23. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 145 có mã số BN 1894704
Họ và tên: (V.T.K)            Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

2. Bệnh nhân số 146 có mã số BN 1894705
Họ và tên: (P.Đ.T)           Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi vào địa bàn: xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

3. Bệnh nhân số 147 có mã số BN 1894706
Họ và tên: (L.V.T)          Năm sinh: 1985
Địa chỉ thường trú: xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

4. Bệnh nhân số 148 có mã số BN 1894707
Họ và tên: (L.T.C)          Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

5. Bệnh nhân số 149 có mã số BN 1894708
Họ và tên: (L.V.X)           Năm sinh: 1988
Địa chỉ thường trú: xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 150 có mã số B1894709
Họ và tên: (L.V.V)            Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: xã Lục Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

7. Bệnh nhân số 151 có mã số BN 1894710
Họ và tên: (L.T.H)             Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

8. Bệnh nhân số 152 có mã số BN 1894711
Họ và tên: (L.B.T)            Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

9. Bệnh nhân số 153 có mã số B1894712
Họ và tên: (L.T.T)           Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

10. Bệnh nhân số 154 có mã số BN 1894713
Họ và tên: (Đ.V.L)           Năm sinh: 1996
Địa chỉ thường trú: xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

11. Bệnh nhân số 155 có mã số BN 1894714
Họ và tên: (N.V.H)            Năm sinh: 1983
Địa chỉ thường trú: xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Nơi ở hiện tại: xã Sùng Phài, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

12. Bệnh nhân số 156 có mã số BN 1894715
Họ và tên: (M.A.S)              Năm sinh: 1987
Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

13. Bệnh nhân số 157 có mã số BN 1894716
Họ và tên: (T.T.D)             Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

14. Bệnh nhân số 158 có mã số BN 1894717
Họ và tên: (T.A.C)           Năm sinh: 1996
Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

15. Bệnh nhân số 159 có mã số BN 1894718
Họ và tên: (G.T.C)             Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

16. Bệnh nhân số 160 có mã số BN 1894719
Họ và tên: (C.H.T)               Năm sinh: 1982
Địa chỉ thường trú: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

17. Bệnh nhân số 161 có mã số BN 1894720
Họ và tên: (N.T.M)            Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

18. Bệnh nhân số 162 có mã số BN 1894721
Họ và tên: (T.T.V)               Năm sinh: 2012
Địa chỉ thường trú: xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

19. Bệnh nhân số 163 có mã số BN 1894722
Họ và tên: (C.A.Đ)              Năm sinh: 2005
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 164 có mã số BN 1894723
Họ và tên: (S.A.C)             Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 165 có mã số BN 1894724
Họ và tên: (M.A.T)             Năm sinh: 1986
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

22. Bệnh nhân số 166 có mã số BN 1894725
Họ và tên: (S.G.N)             Năm sinh: 1966
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

23. Bệnh nhân số 167 có mã số BN 1894726
Họ và tên: (S.T.V)              Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

24. Bệnh nhân số 168 có mã số BN 1894727
Họ và tên: (S.X.B)              Năm sinh: 2019
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 169 có mã số BN 1894728
Họ và tên: (S.T.D)              Năm sinh: 2008
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 170 có mã số BN 1894729
Họ và tên: (G.A.M)             Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 171 có mã số BN 1894730
Họ và tên: (L.A.V) Năm sinh: 2008
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 172 có mã số BN 1894731
Họ và tên: (M.T.T) Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 173 có mã số BN 1894732
Họ và tên: (V.T.S)            Năm sinh: Không nhớ
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 174 có mã số BN 1894733
Họ và tên: (C.A.P)               Năm sinh: 2012
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 175 có mã số BN 1894734
Họ và tên: (M.A.V)               Năm sinh: 1992
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 176 có mã số BN 1894735
Họ và tên: (S.K.T)              Năm sinh: 1925
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 177 có mã số BN 1894736
Họ và tên: (V.A.P)            Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

34. Bệnh nhân số 178 có mã số BN 1894737
Họ và tên: (C.T.C)            Năm sinh: 1929
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

35. Bệnh nhân số 179 có mã số BN 1894738
Họ và tên: (G.T.C)            Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

36. Bệnh nhân số 180 có mã số BN 1894739
Họ và tên: (V.A.Đ)           Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

37. Bệnh nhân số 181 có mã số BN 1894740
Họ và tên: (H.T.Đ)              Năm sinh: 2005
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

38. Bệnh nhân số 182 có mã số BN 1894741
Họ và tên: (M.A.P) Năm sinh: 2004
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

39. Bệnh nhân số 183 có mã số BN 1894742
Họ và tên: (V.T.M)               Năm sinh: 1985
Địa chỉ thường trú/ hiện tại: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

40. Bệnh nhân số 184 có mã số BN 1894743
Họ và tên: (H.T.S)             Năm sinh: 2007
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

41. Bệnh nhân số 185 có mã số BN 1894744
Họ và tên: (S.T.M)             Năm sinh: 2007
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 145 đến 148 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương.

Ca bệnh số 149 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ, ca bệnh số 161, 162 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên đều là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

Ca bệnh số 150 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương.

Ca bệnh số 151 đến 160 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu trong đó ca bệnh 155, 160 ghi nhận ngoài cộng đồng, các ca bệnh còn lại của Thành phố Lai Châu ghi nhận trong khu cách ly.

23 ca bệnh từ 163 đến 185 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng có mối liên quan đến 02 công dân của bản Huổi Mắn xã Nậm Chà đi về từ tỉnh khác./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 213 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2761 | lượt tải:636

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2906 | lượt tải:1668

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 669 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2212 | lượt tải:688
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập182
  • Hôm nay42,010
  • Tháng hiện tại206,817
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,160,327
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down