Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 43 đến 54 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ tư - 05/01/2022 04:23 313 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 12 trường hợp thứ 43 đến 54 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 43 có mã BN 1811285
Họ và tên: (L.T.L)            Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: Xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

2. Bệnh nhân số 44 có mã BN 1811286
Họ và tên: (B.H.P)           Năm sinh: 1979
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

3. Bệnh nhân số 45 có mã BN 1811287
Họ và tên: (T.T.Đ)           Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: Xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: Xã Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

4. Bệnh nhân số 46 có mã BN 1816059
Họ và tên: (N. T. B)             Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

5. Bệnh nhân số 47 có mã BN 1816060
Họ và tên: (N.V.T)           Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

6. Bệnh nhân số 48 có mã BN1816061
Họ và tên: (P.T.A)           Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở hiện tại: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Nậm Nhùn.

7. Bệnh nhân số 49 có mã BN 1816062
Họ và tên: (N.T.B.N)            Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Nơi ở hiện tại: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Nậm Nhùn.

8. Bệnh nhân số 50 có mã BN 1816063
Họ và tên: (L.T.Q)           Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Nậm Nhùn.

9. Bệnh nhân số 51 có mã BN 1816064
Họ và tên: (H.V.T)           Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

10. Bệnh nhân số 52 có mã BN 1816065
Họ và tên: (L.B.A)           Năm sinh: 2019
Địa chỉ thường trú: xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

11. Bệnh nhân số 53 có mã BN 1816066
Họ và tên: (L. T. L)           Năm sinh: 1968
Địa chỉ thường trú: Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

12. Bệnh nhân số 54 có mã BN 1816067
Họ và tên: (T.T.V)            Năm sinh: 1992
Địa chỉ thường trú: Xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 43, 51 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên về từ tỉnh khác được làm xét nghiệm test nhanh dương tính tại Chốt trước khi vào tỉnh.

Các ca bệnh số 44 đến 47 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó: Ca bệnh số 44 là F1 của bệnh nhân số 33 có mã (BN 1800848) và bệnh nhân số 38 có mã (BN 1800853); ca bệnh số 46, 47 là F1 của bệnh nhân số 19 có mã (BN 1764028), 01 ca về từ tỉnh khác vào địa bàn, đã được quản lý ngay khi vào.

Các ca bệnh số 48 đến 50 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

Các ca bệnh số 52, 53 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ là F1 của bệnh nhân số 94 năm 2021 có mã (BN1679561).

Ca bệnh số 54 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ là ca bệnh về từ tỉnh khác vào địa bàn, đã được quản lý ngay khi vào./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 252 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2848 | lượt tải:645

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2994 | lượt tải:1703

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 706 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2299 | lượt tải:705
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay25,847
  • Tháng hiện tại255,672
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,209,182
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down