Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 91 đến 123 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ sáu - 07/01/2022 11:32 237 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 33 trường hợp thứ 91 đến 123 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó ghi nhận trên địa bàn: Huyện Tân Uyên: 2 trường hợp; thành phố Lai Châu: 1 trường hợp; huyện Sìn Hồ: 1 trường hợp; huyện Phong Thổ: 1 trường hợp; huyện Than Uyên: 1 trường hợp; huyện Nậm Nhùn: 27 trường hợp. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 91 mã số BN 1828273
Họ và tên: (V. T. H. L)          Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

2. Bệnh nhân số 92 mã số BN 1851159
Họ và tên: (L. V. S)          Năm sinh: 1987
Địa chỉ thường trú: Bản Nà Ún , xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: 14 Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên

3. Bệnh nhân số 93 mã số BN 1851160
Họ và tên: (S. T. M)          Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà,  huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Nơi ở hiện tại: Khu tập thể Đoàn nghệ thuật tỉnh, Tổ 7, phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

4. Bệnh nhân số 94 mã số BN 1851161
Họ và tên: (H. V. C)           Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Bản On, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

5. Bệnh nhân số 95 mã số BN 1851162
Họ và tên: (G. T. S)           Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: Can Tỷ 3, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 96 có mã số BN 1851163
Họ và tên: (T.K. H)          Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Phong Thổ.

7. Bệnh nhân số 97 mã số BN 1851164
Họ và tên: (M. A. G)           Năm sinh: 2010
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

8. Bệnh nhân số 98 mã số BN 1851165
Họ và tên: (H. A. L)          Năm sinh: 2005
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

9. Bệnh nhân số 99 mã số BN1851166
Họ và tên: (L. A. Ê)          Năm sinh: 2004
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

10. Bệnh nhân số 100 mã số BN 1851167
Họ và tên: (L. T. G)           Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 101 mã số BN 1851168
Họ và tên: (S. S. L)          Năm sinh: 1980
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

12. Bệnh nhân số 102 mã số BN 1851169
Họ và tên: (S. T. C)          Năm sinh: 1980
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

13. Bệnh nhân số 103 mã số BN 1851170
Họ và tên: (S. T. D)         Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

14. Bệnh nhân số 104 mã số BN 1851171
Họ và tên: (T. T. X)          Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

15. Bệnh nhân số 105 mã số BN 1851172
Họ và tên: (T. A. B)          Năm sinh: 1999
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

16. Bệnh nhân số 106 mã số BN 1851173
Họ và tên: (C. A. N)           Năm sinh: 2008
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

17. Bệnh nhân số 107 mã số BN 1851174
Họ và tên: (V. A. T) Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

18. Bệnh nhân số 108 mã số BN 1851175
Họ và tên: (V. A. V)          Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn

19. Bệnh nhân số 109 mã số BN 1851176
Họ và tên: (V. A. X) Năm sinh: 1974
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 110 mã số BN 1851177
Họ và tên: (V. T. C) Năm sinh: 2006
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 111 mã số BN 1851178
Họ và tên: (V. A. D)          Năm sinh: 2012
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

22. Bệnh nhân số 112 mã số BN 1851179
Họ và tên: (V. A. M)         Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

23. Bệnh nhân số 113 mã số BN 1851180
Họ và tên: (H. A C) Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

24. Bệnh nhân số 114 mã số BN 1851181
Họ và tên: (H. A T)           Năm sinh: 2004
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
 Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 115 mã số BN 1851182
Họ và tên: (M. A. G)           Năm sinh: 2010
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 116 mã số BN 1851183
Họ và tên: (C. A. D)           Năm sinh: 1997
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 117 mã số BN 1851184
Họ và tên: (H. A. D)           Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 118 mã số BN 1851185
Họ và tên: (S. A. Đ)            Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 119 mã số BN 1851186
Họ và tên: (V. T. C) Năm sinh: 2007
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 120 mã số BN 1851187
Họ và tên: (V. A. N)           Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 121 mã số BN 1851188
Họ và tên: (G. A. K)           Năm sinh: 2007
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 122 mã số BN 1851189
Họ và tên: (S. A. T)          Năm sinh: 1992
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 123 mã số BN 1851190
Họ và tên: (H. A. C)            Năm sinh: 2008
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 91, 92 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 91 là F1 của nhiều bệnh nhân đã được công bố, ca bệnh số 92 là người về từ tỉnh khác đã được quản lý ngay khi về địa bàn.

Ca bệnh số 93 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu là công dân của bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà ngày 02/01/2022 tiếp xúc với bệnh nhân số 84 có mã (BN1832473), ra Thành phố Lai Châu từ ngày 03/01/2022.

Ca bệnh số 94, 95, 96 ghi nhận lần lượt trên địa bàn huyện Than Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác đã được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Các ca bệnh số 97-123 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng có mối liên quan đến 02 công dân của bản Huổi Mắn xã Nậm Chà đi về từ tỉnh khác./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 210 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2719 | lượt tải:623

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2864 | lượt tải:1643

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 667 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2169 | lượt tải:673
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập148
  • Hôm nay28,770
  • Tháng hiện tại177,496
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,131,006
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down