Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2020

Thứ tư - 18/11/2020 17:37 68 0
Trong 02 ngày (17-18/11), UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 11 năm 2020. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Phiên họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh dự.
Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp
Tại Phiên họp đã thông qua Báo cáo: công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2020; kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2020; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016-2020; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi NSĐP năm 2020; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2021 (bao gồm cả Tờ tình và dự thảo NQ về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2021); Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù  năm 2020 và Kế hoạch biên chế năm 2021 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN năm 2020, kế hoạch năm 2021 của UBND tỉnh được thông qua tại phiên họp khẳng định: Quan điểm chủ đạo, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm là tập trung duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội song giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh tăng 2,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước, là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước, tạo nguồn lực cho xã hội và thúc đẩy sản xuất tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP trong năm ước đạt hơn 6%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt gần 44 triệu đồng, vượt kế hoạch 3,6 triệu đồng và tăng 7,4 triệu đồng so với năm 2019. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 220 nghìn tấn, tăng 2 nghìn tấn; sản lượng chè búp tươi ước đạt 35 nghìn tấn, tăng hơn 4.100 tấn so với cùng kỳ.

Thực hiện Nghị quyết số 02 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người các xã biên giới đạt hơn 23 triệu đồng/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 6,14%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN trên GRDP giai đoạn 2021 – 2025 bình quân khoảng 8,5 – 10,5% GRDP; trong đó từ thu thuế, phí khoảng 7,5 – 9,5% GRDP. Tiếp tục cân đối ngân sách tích cực, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách địa phương. Đối với dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2021, tỉnh tập trung huy động, phân phối, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng theo yêu cầu và định hướng phát triển KT - XH của tỉnh.

Các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân, hạn chế về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, chỉ tiêu bác sĩ/vạn dân, khả năng thu ngân sách; vấn đề giải quyết các vướng mắc, chồng chéo trong công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tham gia ý kiến vào nội dung khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2020 và một số nghị quyết của Tỉnh ủy. Đối với Nghị quyết số 05 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN các xã biên giới giai đoạn 2016-2020, các đại biểu khẳng định sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, ước hết năm 2020 có 25/40 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đề xuất những kiến nghị như: bố trí các nguồn lực để đầu tư cho các xã biên giới; cho chủ trương quy hoạch phát triển đô thị tại huyện Than Uyên; quan tâm bố trí đầu tư cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc cho một số xã, trường học trên địa bàn huyện Nậm Nhùn; xem xét điều chỉnh giá đất và quan tâm nâng cấp hệ thống điện tại các vùng có hợp tác xã để thúc đẩy phát triển kinh tế tại huyện Phong Thổ; xem xét điều chỉnh thời gian chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Cũng tại Phiên họp đã thông qua các Dự thảo: Quyết định ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong phòng chống cháy rừng, phòng chống rét cho đàn gia súc và chuẩn bị tốt cho vụ đông xuân tới;k quan tâm xây dựng các chương trình nông thôn mới; cần xem xét và tổ chức tiếp hội nghị phê duyệt sản phẩm OCOP trong năm 2020; rà soát các khoản thu ngân sách trên địa bàn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; các huyện, thành phố cần xây dựng định hướng quy hoạch riêng theo từng địa phương để có hướng phát triển phù hợp trong những năm tiếp theo…/.

Tác giả bài viết: Vương Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 133 | lượt tải:5

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 142 | lượt tải:7

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 134 | lượt tải:4

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 456 | lượt tải:22
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down