Ủy ban nhân dân tỉnh: Phiên họp tháng 11 năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 14:02 39 0
Trong 02 ngày 06-07/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch năm 2018... Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  chủ trì phiên họp
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp
UBND tỉnh đánh giá, năm 2017 trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch năm 2017 dự ước đều đạt, vượt và tăng so với cùng kỳ năm trước, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,75% (Kế hoạch 9,89%); Thu NSNN trên địa bàn đạt ước đạt 1.900 tỷ đồng (Kế hoạch 1.750 tỷ đồng), vượt dự toán so với Nghị quyết HĐND tỉnh và Trung ương giao.

Sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả rõ nét, cơ cấu chuyển biến tích cực; nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả được mở rộng, nhất là trồng Chè, Mắc ca, Quế, Sơn tra,... rừng được bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, trồng mới, gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tỷ lệ che phủ rừng tiếp tục tăng. Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả các đợt thiên tai gây ra. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả, bình quân tiêu chí tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, nhất là sản xuất điện; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, chỉ số giá tiêu dùng tương đối ổn định, giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng cao; ngành dịch vụ du lịch có sự khởi sắc, nhiều dự án du lịch đang được khảo sát, đầu tư xây dựng, tổ chức thành công một số sự kiện quảng bá du lịch. Số doanh nghiệp làm ăn có lãi, số thuế nộp ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ; một số Doanh nghiệp tại địa phương đã tích cực tái cơ cấu lại đầu tư, quan tâm đầu tư sang các lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ, thủy điện nhỏ... Công tác quản lý xây dựng và đô thị được tăng cường, nhất là việc quản lý hoạt động cấp phép xây dựng nhà ở dân cư tại các đô thị.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, số phòng học kiên cố tăng 5,4% so với năm 2016, số trường chuẩn quốc gia vượt kế hoạch đề ra. Y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện tốt, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; đảm bảo thông tin truyền thông kịp thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Tích cực sắp xếp, củng cố, kiện toàn một số cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy chính quyền các cấp. Các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, cơ bản đảm bảo quy trình; số lượng đoàn khiếu kiện đông người giảm. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động của các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội đã từng bước được kiềm chế, một số loại tội phạm giảm. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Bên cạn những kết quả, UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thực hiện kế hoạch năm 2017. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế; việc phân bổ kinh phí Chương trình xây dựng NTM ở cấp huyện còn chậm. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản nhìn chung còn chậm, tỷ lệ giải ngân còn thấp, nhất là đối với các nguồn vốn được giao bổ sung trong năm, vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...; công tác quản lý khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư còn hạn chế, nhất là các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Việc thu hồi nợ đọng thuế còn khó khăn, một số khoản nợ còn kéo dài, khó xử lý do Doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản... Cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn khó khăn, tỷ lệ lớp ghép còn cao phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Chất lượng khám, chữa bệnh có mặt còn hạn chế, thiếu bác sỹ và cán bộ có trình độ chuyên môn cao; tình trạng không đảm bảo quy định về VSATTP vẫn xảy ra. Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Còn chậm trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị công. Tình hình khiếu nại, tố cao tăng, tiềm ẩn nhân tố phức tạp. Việc xử lý một số vụ, việc phức tạp xảy ra còn lúng túng; tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí so với năm trước...

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương; khó khăn, vướng mắc các thủ tục đầu tư; việc đưa chương trình, dự án về giao cho xã nhưng còn lúng túng trong triển khai; tỷ lệ giải ngân thấp do một số nguồn vốn bổ sung chưa giải ngân; về tình hình thu chi ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách 2018…
 
3 11 17
Đại biểu thảo luận tại phiên họp

Phiên họp cũng tập trung đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017, kế hoạch vốn đầu tư năm 2018; Kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020... Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020; các tờ trình dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 như: phát triển kinh tế - xã hôi, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kế hoạch thu chi ngân sách, kế hoạch vốn... và một số chính sách nông nghiệp, giảm nghèo,...

Phát biểu tại phiên họp đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật tỉnh đạt được trong năm 2017, khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp nhìn chung là thông suốt, quản lý thu chi ngân sách tốt, đáp ứng tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhờ đó 9/9 chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt, có nhiều chỉ tiêu vượt rất cao; một số nhiệm vụ được thực hiện tốt như việc ổn định các vùng tái định cư thủy điện, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp đang phát triển đúng hướng và rõ nét, hình thành các vùng cây tập trung;... đặc biệt đã tổ chức rất thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung năm 2017. Mặt khác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, thiếu sót trong quá trình thực hiện kế hoạch như: Tính chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện một số nhiệm vụ còn thấp, nhất là giải ngân, thu ngân sách, xây dựng cơ bản; sự phối kết hợp giữa ngành với ngành, ngành với huyện chưa thường xuyên và thiếu chặt chẽ; tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng tăng lên... Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, các sở, ngành địa phương rà soát lại tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017; đề ra các chỉ tiêu cho sát với thực tiễn để triển khai thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án tái cơ cấu nông nghiệp, triển khai các dự án trồng cây dược liệu, chè, Mắc ca... Các địa phương tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, giải quyết thủ tục đầu tư nhanh chóng và thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án tại tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập phòng thủ cấp tỉnh năm 2018./.

Tác giả bài viết: Thu Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down