Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh

Thứ tư - 15/10/2014 15:18 373 0
Thành công nổi bật nhất của công tác tuyên giáo của Đảng bộ trong 10 năm qua là đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận về tư tưởng, thống nhất về ý chí, hành động trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, cổ vũ, động viên toàn xã hội vượt qua những khó khăn thử thách, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Hội thảo Khoa học làm theo thư Bác gửi cho đồng bào và cán bộ Lai Châu
Hội thảo Khoa học làm theo thư Bác gửi cho đồng bào và cán bộ Lai Châu
10 năm trước, tỉnh Lai Châu mới được thành lập, trong điều kiện rất nhiều khó khăn: Ở xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, đi lại khó khăn. Trình độ phát triển kinh tế thấp, sản xuất chủ yếu mang tính tự cấp, tự túc, tỷ lệ đói nghèo cao. Trình độ dân trí còn thấp; hệ thống chính trị ở cơ sở yếu kém; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu… Với bộn bề công việc, vừa phải ổn định tổ chức bộ máy vừa phải triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; di dân tái định cư các công trình thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh…

Để giải quyết kịp thời và hiệu quả những những vấn đề đang đặt ra cho đời sống xã hội của tỉnh, cùng với quá trình xác định, lựa chọn những việc quan trọng, cấp thiết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo thực hiện, công tác tư tưởng đòi hỏi phải có sự nhạy bén, đi đầu nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên Nhân dân các dân tộc, cán bộ, đảng viên cùng đoàn kết đồng lòng để thực hiện các mục tiêu Đảng bộ đề ra.


Nhận thức được điều đó, công tác tư tưởng, chính trị của Đảng bộ đã nhanh chóng xác định nhiệm vụ, kịp thời bắt tay vào công việc với phương châm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, sự ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thành công nổi bật nhất của công tác tuyên giáo của Đảng bộ trong 10 năm qua là đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, củng cố đoàn kết các dân tộc. Tạo sự đồng thuận về tư tưởng, thống nhất về ý chí, hành động trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, cổ vũ, động viên toàn xã hội vượt qua những khó khăn thử thách, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, khi tỉnh triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm của Trung ương, đề ra các chủ trương lớn, cũng là những việc mới và khó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội như: xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La và các thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, trồng và phát triển cây cao su... Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tham mưu mở các hội nghị từ tỉnh đến cơ sở quán triệt học tập sâu sắc các chủ trương, nghị quyết liên quan đến từng lĩnh vực, làm cho cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nắm vững và làm theo chủ trương, chính sách.
 
6 10 14
Văn nghệ chào mừng Hội nghị báo cáo viên các tỉnh phía Bắc tháng 10/2014

Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đối với từng việc trọng tâm. Từ đó, các cơ quan Văn hoá - thông tin trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động, các hình thức panô, apphích, tờ rơi… vận động Nhân dân thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, di dân tái định cư, trồng và phát triển cây cao su... Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Văn nghệ Lai Châu và các ấn phẩm mang tính báo chí của tỉnh đã dành thời lượng tuyên truyền đậm nét, chuyển tải hàng nghìn tin, bài, hình ảnh, phóng sự, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách quan trọng đó của Đảng và Nhà nước đến với người dân.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động biên soạn, xuất bản hàng nghìn tờ rơi, tài liệu hỏi - đáp, tài liệu ảnh, sổ tay cho cán bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ tuyên truyền và trở thành cẩm nang quan trọng trong từng nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực thi chính sách, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và Nhân dân các dân tộc.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội được đặc biệt quan tâm và phát huy hiệu quả. Với phương châm “Tỉnh nắm xã, huyện nắm bản, xã nắm hộ dân”, trong những năm qua, các cấp các ngành đã tăng cường hàng trăm lượt cán bộ xuống cơ sở, liên tục tổ chức tuyên truyền, vận động tại các thôn, bản, giải thích cho đồng bào các dân tộc về các chủ trương, chính sách về xóa đói giảm nghèo - việc làm; di dân, tái định cư; phát triển cây cao su... Các tổ, đội tuyên truyền cơ sở luôn bám sát địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kiến nghị với các cơ quan chức năng tìm giải pháp tháo gỡ, thực hiện hiệu quả các chính sách. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên; động viên các già làng, trưởng bản, người có uy tín tích cực vận động, thuyết phục con cháu, gia đình nhiệt tình tham gia các chương trình, phần việc cụ thể.

Bên cạnh đó, để khắc phục những hạn chế trong quán triệt, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, cũng như trong công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt học tập các nghị quyết của Đảng; ban hành Kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”… Bước đầu các sáng kiến này đã phát huy hiệu quả trong đổi mới hình thức, nội dung trong quán triệt học tập, triển khai nghị quyết của Đảng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nắm bắt tư tưởng và nâng cao ý thực học tập, làm theo nghị quyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc.

Đồng thời, hệ thống tuyên giáo các cấp cũng đã tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thông qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách quyết liệt, sâu sát, làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Qua đó, đã góp phần tích cực vào kết quả nổi bật của tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân đạt 13%/năm; thu ngân sách địa phương đạt 640 tỷ đồng, tăng 18 lần so với năm 2004; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt khoảng 15 triệu đồng/năm, tăng 5,6 lần so với năm 2004; tổng sản lượng lương thực đạt trên 182 nghìn tấn, tăng 65% so với năm 2004; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 60,57% năm 2006 xuống còn khoảng 25% năm 2014. Hoàn thành di dân tái định cư gần 10 nghìn hộ dân của các công trình thủy điện: Sơn La, Bản Chát, Huội Quảng và Lai Châu gắn với bố trí, sắp xếp lại dân cư và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hình thành các vùng cây công nghiệp lớn như chè, cao su, đến nay diện tích cây cao su toàn tỉnh đạt trên 12.000 ha, diện tích chè đạt trên 3.300 ha. Văn hóa - xã hội phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; bộ mặt nông thôn, đô thị trên toàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh. Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.
 
8 10 14
Đ/c Lò Văn Giàng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Bức trướng cho Ngành Tuyên giáo Lai Châu nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Có được những kết quả trên là do hệ thống tuyên giáo của Đảng bộ đã tham mưu quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gắn với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh. Công tác chỉ đạo tập trung vào những trọng tâm, trọng điểm, quan tâm phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, nhất là trong thực hiện các chính sách đối với đồng bào các dân tộc. Công tác tuyên giáo đã đi trước một bước, huy động được cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc vào cuộc với quyết tâm cao, cùng chung sức đồng lòng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống tự hào và kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm. Đổi mới mạnh mẽ, vững chắc nội dung, phương thức công tác tư tưởng của Đảng theo hướng: Công tác tư tưởng phải gắn liền với từng đối tượng cụ thể, phát hiện và khẳng định các nhân tố mới, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả, tính chủ động và tính chiến đấu, tạo sự gắn bó với Nhân dân các dân tộc cũng như điều kiện thực tiễn của tỉnh. Góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu sớm đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển./.
 

Tác giả bài viết: Trần Đức Vương, UVBTV, Trưởng BTG Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 300 | lượt tải:65

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 298 | lượt tải:32

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 766 | lượt tải:237

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1073 | lượt tải:121
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down