Tiếp tục phát huy vai trò báo chí trong sự nghiệp phát triển của tỉnh

Thứ tư - 21/06/2017 02:56 20 0
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống báo chí cả nước, báo chí Lai Châu đang ngày càng phát triển về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đội ngũ những người làm báo triếp tục được đào tạo, bồi dưỡng có sự trưởng thành về mọi mặt (ảnh: VN)
Đội ngũ những người làm báo triếp tục được đào tạo, bồi dưỡng có sự trưởng thành về mọi mặt (ảnh: VN)
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hoạt động báo chí Lai Châu có sự phát triển khá toàn diện. Hệ thống phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và các ấn phẩm mang tính báo chí có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan báo chí tiếp tục được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ những người làm báo triếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng có sự trưởng thành về mọi mặt, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên.

Báo Lai Châu, Đài PT - TH tỉnh tích cực đổi mới cả về hình thức và nội dung. Báo Lai Châu thường kỳ được in màu; Báo Lai Châu điện tử duy trì thường xuyên với 38 chuyên mục, trong đó có 18 chuyên mục lớn, tin tức được cập nhật kịp thời, chất lượng hình thức, nội dung từng bước được nâng lên. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục nâng cấp, nâng cao chất lượng sản xuất, phát sóng các chương trình, mở thêm 4 chuyên mục mới, đặc biệt là chuyên mục “nhận diện âm mưu “diễn biến hòa bình””, bước đầu đã có những đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tiếp tục được nâng cao; tăng lượng thông tin, tính thời sự, nhiều tin, bài, phóng sự có nội dung chính trị tư tưởng sâu sắc, đề cập đến những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, được người đọc và khán thính giả trong tỉnh đón nhận; đặc biệt là Báo, Đài tích cực hơn trong việc tham gia tuyên truyền, phản ánh một cách chân thật, khách quan những vấn đề nảy sinh, những vấn đề dư luận quan tâm; đã có nhiều bài, phóng sự phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở, qua đó giúp các cấp, các ngành sớm có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Tạp chí văn nghệ Lai Châu tiếp tục duy trì các chuyên mục, với nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng nghệ thuật tuyên truyền, giới thiệu về miền đất Lai Châu, những phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cùng với các ấn phẩm mang tính báo chí, các cổng, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành trong tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương đã phát huy tốt vai trò của mình, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời là nguồn cung cấp thông tin hữu ích, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, giới thiệu, quảng bá về Lai Châu với cả nước, tạo được sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển.

Qua đó khẳng định, báo chí trong tỉnh thời gian qua luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, bám sát định hướng, bám sát đời sống xã hội, thông tin nhanh chóng các tin tức sự kiện, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực sự là tiếng nói và là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đòi hỏi các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò là kênh thông tin quan trọng, định hướng dư luận, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.
6 6 17
 
Báo chí Lai Châu ngày càng phát triển đa dạng, phong phú

Để bảo đảm báo chí tiếp tục hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tạo dựng và đáp ứng niềm tin của xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước hết từ lãnh đạo các cơ quan báo chí đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”; Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành, lấy đó làm cơ sở pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên quan tâm giáo dục cho đội ngũ những người làm báo về vai trò của báo chí là nhân tố, là phương tiện có sức mạnh đặc biệt to lớn trong việc định hướng nhận thức, hình thành dư luận xã hội. Vì vậy, khi tác nghiệp, nhất là phản ánh những vấn đề có tính chất nhạy cảm có thể tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, cần phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của người làm báo chân chính, hướng tới cái chung vì sự phát triển của tỉnh, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, cần phải thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, nhiều chiều, tránh phiến diện. Báo chí phải luôn xác định là kênh thông tin hữu ích giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành và quản lý tốt hơn mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội; tiếp tục bám sát thực tiễn phản ánh chân thực, kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát sự kiện, thông tin nhanh nhạy, phân tích trúng vấn đề trọng điểm và định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận rõ ràng. Báo chí phải giữ vai trò chủ đạo trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phấn khởi, tự hào kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tâm huyết với nghề, bút sắc, mắt sáng, lòng trong, bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, những nhân tố mới, những vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc, phục vụ sự nghiệp đổi mới của tỉnh, quyết tâm xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển bền vững./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

98/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

lượt xem: 102 | lượt tải:0

701-TB/TU

Chủ trương, nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020

lượt xem: 215 | lượt tải:140

146-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư

lượt xem: 439 | lượt tải:113

433-CV/VPTU

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ưng Đảng

lượt xem: 260 | lượt tải:137
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1,346
  • Tổng lượt truy cập: 491,714
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down