Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Thứ hai - 06/05/2024 10:57 1.269 0
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 177-HD/BTGTU, ngày 04/5/2024 trong đó cần tập trung tuyên truyền nội dung sau:
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Gắn tuyên truyền các nội dung trên với việc thực hiện lời dạy của Người trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu năm 1953 của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hơn 70 năm qua; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh và trong cả nước; chú trọng tới các hoạt động tại những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền việc triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; trên internet, mạng xã hội (zalo, facebook, youtube, tiktok,...); các ấn phẩm mang tính báo chí...

- Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở.

- Tuyên truyền trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...).

- Tuyên truyền trong hội nghị sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; các tổ chức chính trị - xã hội; họp thôn, bản, tổ dân phố; trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lồng ghép trong các buổi biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao...

3. Thời gian tuyên truyền: tháng 5/2024, tuyên truyền trọng điểm từ ngày 10/5/2024 đến hết ngày 20/5/2024.
Để thực hiện tốt nội dung tuyên truyền trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên internet, mạng xã hội và các ấn phẩm tuyên truyền; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường giáo dục truyền thống bằng nhiều hình thức trong hệ thống các trường học của tỉnh như: Lồng ghép trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện truyền thống..., qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, noi gương Bác Hồ kính yêu của thế hệ trẻ.
3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền theo thế mạnh của ngành: tuyên truyền trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...), lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao... hướng mạnh về cơ sở.

4. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh lựa chọn, khai thác thông tin, tư liệu, tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền, chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống với nội dung và thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị của Trung ương để tổ chức tiếp, phát sóng các phim tài liệu, chương trình kỷ niệm... trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh.

5. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; phát huy hiệu quả của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền; chú trọng định hướng tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử; fanpage của các ngành, địa phương, đơn vị.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc sự kiện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền và cổ động trực quan để chỉ đạo, định hướng kịp thời.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 914 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2446 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3665 | lượt tải:1245

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3697 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3969 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập95
  • Hôm nay19,169
  • Tháng hiện tại796,210
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,557,976
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down