Đoàn Giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thứ tư - 27/12/2023 20:54 420 0
Từ ngày 25-27/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Chính trị, Quân khu 2 thành lập Đoàn Giám sát và tiến hành Giám sát đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát kết luận cuộc giám sát
Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát kết luận cuộc giám sát
Các đồng chí: Lê Chí Công - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Thìn - Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu, Phó Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn Giám sát có lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ Phòng Tuyên huấn Quân khu 2.

Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cơ bản theo định hướng của Tỉnh ủy và Quân khu 2; tổ chức hội nghị học tập tập trung cho toàn thể cán bộ, đảng viên; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tham gia học tập đạt gần 100%. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Kết hợp giữa học tập với làm theo đạt được kết quả quan trọng;lLãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng của Trung ương và của Quân ủy Trung ương, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Đảng ủy xác định nhiệm vụ đột phá: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh; nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật”; quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện và đạt được kết quả tích cực. 100% đảng bộ cơ sở cụ thể hóa thành nhiệm vụ đột phá của cấp mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Bát gạo đồng đội, ấm tình quân - dân”, “Xây dựng bệnh xá 40 là đơn vị Quân y “5 tốt”, chiến sỹ quân y làm theo lời Bác Hồ dậy”; “Tuyên truyền phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Sà Dề Phìn”…

Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả đến đối tượng trong và ngoài lực lượng. Quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn lực lượng. Cán bộ chủ chốt các cấp phát huy tinh thần nêu gương để cán bộ, chiến sỹ noi theo. Công tác sơ kết việc triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW bài bản; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận được triển khai nghiêm túc, gắn với kiểm tra việc thực hiện nhiệm chính trị của các đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Giám sát chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm về việc cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Quân khu 2.

Kết luận Giám sát, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW trong thời gian tới; trong đó chú trọng một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Quân khu 2 vào việc học tập và làm theo, nhất là triển khai nhiệm vụ đột phá của tỉnh, xây dựng mô hình tiêu biểu của Đảng ủy và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực khuyến khích cán bộ, chiến sỹ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đảm bảo sâu rộng, hiệu quả; nâng cao chất lượng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, nâng cao chất lượng sơ, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW theo định kỳ gắn với công tác khen thưởng./.

Tác giả: Thùy Dương - Hải Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập148
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại552,509
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,275
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down