Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm - 23/12/2021 09:37 339 0
Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chủ trì. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương... Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Đại diện thường trực các đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Ban, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành Tuyên giáo đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, với hình thức đa đạng, phong phú, góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; tạo thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp, gắn liền với tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội. Chỉ đạo tổ chức, định hướng công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, từ truyền thông đa phương tiện, qua mạng xã hội đến các hình thức cổ động trực quan, góp phần vào thành công cuộc bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công 03 hội nghị toàn quốc (với hình thức trực tuyến): nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị văn hóa toàn quốc và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa XIII. Chỉ đạo, định hướng thông tin, hoạt động báo chí - xuất bản toàn diện, bảo đảm tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng nhu cầu của công chúng. Chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; kịp thời định hướng dư luận tích cực, xử lý những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, xử lý những điểm “nóng”, “có vấn đề” có thể xuất hiện, xảy ra, không để bất ngờ, bị động…
Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là: Tiến độ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở một số nơi còn chậm, chất lượng chưa cao. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa thường xuyên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi, có lúc chưa thực chất; chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số trung tâm chính trị cấp huyện chưa thực sự rõ nét... 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành; trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn Ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm cao, Ngành Tuyên giáo cần tích cực chủ động, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp thời gian tới, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức. Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để ngành Tuyên giáo thực hiện có hiệu quả trong năm 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 toàn ngành Tuyên giáo cần tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương khóa XIII. Triển khai thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục lan tỏa hiệu ứng tích cực từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chú trọng tham mưu giải pháp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam với những chuẩn mực giá trị đạo đức phù hợp để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 210 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2721 | lượt tải:624

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2867 | lượt tải:1645

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 667 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2172 | lượt tải:675
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập174
  • Hôm nay30,938
  • Tháng hiện tại179,664
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,133,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down