Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Thứ sáu - 18/02/2022 11:35 1.499 0
Sáng 18/02, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí: Lê Thị Hường - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn; lãnh đạo, trưởng phòng tổ chức (chánh văn phòng) các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo và các trưởng phòng nghiệp vụ tổ chức các đảng bộ: Công an tỉnh; Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ... Tại điểm cầu các huyện có Bí thư huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức, lãnh đạo phòng nội vụ.

Năm 2021, Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh bám sát chương trình công tác năm, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tham mưu xây dựng Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030; tham mưu tổng kết Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện nghị quyết trong giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện sắp xếp, sáp nhập, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 18, 19, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm; hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021.

Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm nắm tình hình cơ sở; chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì nền nếp, chất lượng hơn; hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên (toàn tỉnh kết nạp 1.022 đảng viên/1.000 chỉ tiêu), giữ vững kết quả 100% tổ dân phố, bản, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định về phân cấp quản lý. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung như kinh nghiệm, giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kết quả và một số giải pháp thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố; trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên; kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển gắn với quy hoạch cán bộ; kinh nghiệm trong công tác thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên; kinh nghiệm luân chuyển công an chính quy về làm công an cấp xã… Trên cơ sở đó, Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá và triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến công tác cán bộ đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu thực tiễn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cấp ủy, đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc trong việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư.
 
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021./.

Tác giả: Hoàng Quế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 801 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2371 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3557 | lượt tải:1222

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3589 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3854 | lượt tải:574
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập100
  • Hôm nay21,980
  • Tháng hiện tại748,133
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,509,899
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down