Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm - 28/12/2023 03:51 807 0
Sáng 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và đồng chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị, có các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Chí Công - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có đồng chí Hoa Xuân Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khoa giáo; các ngành ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực và ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Năm 2023, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn, ngành tuyên giáo của tỉnh kiên định phương châm “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, trong đó, đã tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả một số việc mới, việc lớn, việc khó.

Ngành đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhanh, đồng bộ đến các cấp, ngành các địa phương. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Tham mưu  Tỉnh ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ tỉnh qua gần 40 năm đổi mới đất nước và từ đầu nhiệm kỳ tới nay.
77nguyen thuy
Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Chủ động, kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; lần đầu tiên tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh; tích cực, khẩn trương sưu tầm, nghiên cứu, biện soạn Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập và bộ Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1949-2020, đây là một trong các công trình lớn, có ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh. Tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Định hướng, chỉ đạo hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo đảm bảo tính đảng, tính thống nhất trong nội dung và cách thức triển khai từ tỉnh tới cơ sở. Ứng dụng mạnh mẽ ưu thế của công nghệ thông tin, mạng xã hội vào các hoạt động tuyên giáo, như công tác tuyên truyền; điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, DLXH; quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; tăng cường hình thức phòng họp không giấy; ứng dụng phần mềm quản lý công việc ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế hoạt động tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, nhất là ở cơ sở. Đã có sự đổi mới nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, nhưng còn chậm; tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên giáo trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch đã có nhiều bước tiến, tuy nhiên chưa theo kịp tình hình thực tiễn và xu thế của thời đại…

 Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung tham luận, trao đổi về những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.
78nguyen thuy
Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tro Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành tuyên giáo của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp và chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, trong đó tập trung vào 5 nhóm nội dung, vấn đề như: Tiếp tục triển khai thực có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo. Tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng với những cách làm mới, hiệu quả hơn; chủ động theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết về lĩnh vực tư tưởng, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; quyết liệt, sắc xảo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa sâu rộng, thực chất việc học tập và làm theo Bác. Ngành Tuyên giáo cần tập trung trí tuệ, tham gia tích cực, có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trọng tâm là tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm nhiều hơn nữa, sâu sắc hơn nữa tới nhiệm vụ tuyên giáo và đội ngũ tuyên giáo của tỉnh để đảm bảo hoạt động tuyên giáo ngày càng hiệu quả, đáp ứng xu thế, tình hình mới.

Đồng chí Lê Đức Dục - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thay mặt đội ngũ tuyên giáo của tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp của tỉnh, các ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khoa giáo của tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp trên và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, khẩn trương cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh năm 2024.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh năm 2023./.

Tác giả: Nguyễn Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập103
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại553,098
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,864
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down