Kết quả kỳ họp thứ 25, 26 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chủ nhật - 28/01/2024 02:50 3.563 0
Theo Thông tin tử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ngày 17/01/2024), với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại 2 kỳ họp thứ 25, 26; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.
1. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng và các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã có khuyết điểm, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng, tài chính, tài sản.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về tập thể Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Chi bộ số 01 các nhiệm kỳ 2020-2022, 2022-2025 trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng và các đồng chí: (1) Lê Quý Toàn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu; Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng CĐCĐ (đến tháng 9/2019); (2) Lương Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (từ tháng 11/2021), Hiệu trưởng CĐCĐ (từ tháng 10/2019) (3) Lê Thị Hà Giang, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ; Bí thư Đảng ủy Trường CĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 (từ tháng 6/2020 đến 8/2021); (4) Đoàn Đình Phương, Đảng ủy viên Đảng ủy Trường CĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2020 (từ tháng 10/2019 đến 5/2020); Ủy viên BTV ủy Đảng ủy Trường CĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ (từ tháng 10/2019); Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu (từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2019); (5) Hoàng Văn Ngọc, đảng viên Chi bộ 7, Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, Thành ủy Phủ Lý, Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường CĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2020 (đến tháng 11/2019); (6) Nguyễn Thị Thu Hà, Đảng ủy viên Đảng ủy Trường CĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Chi bộ số 1, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ (từ tháng 01/2020); (7) Phạm Công Đoàn, Chi uỷ viên Chi bộ số 01, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ Trường CĐCĐ; phụ trách kế toàn (từ 02/2020-6/2021 và từ 02/2023 đến nay); (8) Nguyễn Kim Đức, đảng viên Chi bộ tổ dân số số 16, Đảng bộ Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu; phụ trách kế toán CĐCĐ (từ năm 2009 đến tháng 01/2020); (9) Trần Thị Diện, đảng viên, Chi bộ Trường THPT Quyết Thắng; kế toán viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng từ tháng 8/2010 đến tháng 01/2023; (10) Phạm Thị Kim Anh, đảng viên, kế toán Trường CĐCĐ; kế toán (từ tháng 10/2019 đến tháng 6/2021), phụ trách kế toán Trường CĐCĐ (từ 7/2021 đến tháng 01/2023); nguyên kế toán Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Lai Châu (từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2019); (11) Lê Văn Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng CĐCĐ; (12) Bùi Khắc Hoà, Đảng ủy viên CĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ số 1, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên Trường CĐCĐ; (13) Nguyễn Ngọc Phúc, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Đào tạo (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ đến tháng 9/2019) Trường CĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025; (14) Đinh Thị Lan Anh, đảng viên Chi bộ Phòng Nội vụ, thành phố Lai Châu; Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ, Trường CĐCĐ (từ 01/11/2016 đến 15/01/2018); (15) Phạm Thị Hồng Thuý, đảng viên, viên chức khoa Kinh tế tổng hợp, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu; kế toán viên trường CĐCĐ (từ 11/2011 đến 10/2019); (16) Nguyễn Lan Oanh, đảng viên, viên chức Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu; kế toán viên từ 11/2011 đến 10/2017 tại Phòng Tổ chức - Hành chính; (17) Hoàng Thị Ngọc Ánh, đảng viên, viên chức Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ CĐCĐ; viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính (thủ quỹ), Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Lai Châu (từ tháng 8/2016 đến 9/2019); (18) Quách Hữu Tú, đảng viên, viên chức Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ CĐCĐ; viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Lai Châu (từ tháng 8/2016 đến 9/2019).

Các khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: Lê Quý Toàn, Lương Thị Tuyến, Lê Thị Hà Giang, Đoàn Đình Phương, Hoàng Văn Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Công Đoàn, Nguyễn Kim Đức, Trần Thị Diện, Phạm Thị Kim Anh đến mức phải xem xét kỷ luật về Đảng.

Các khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ số 01 các nhiệm kỳ 2020-2022, 2022-2025 trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng và các đồng chí: Lê Văn Nghị, Bùi Khắc Hoà, Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh Thị Lan Anh, Phạm Thị Hồng Thuý, Nguyễn Lan Oanh, Hoàng Thị Ngọc Ánh, Quách Hữu Tú chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật về Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo các đồng chí: Lương Thị Tuyến, Đoàn Đình Phương, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Công Đoàn; khiển trách Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: Lê Quý Toàn, Lê Thị Hà Giang, Hoàng Văn Ngọc, Trần Thị Diện, Nguyễn Kim Đức.

UBKT Tỉnh ủy giao Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng: xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Thị Kim Anh khi hết thời gian nghỉ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo quy định; tổ chức hội nghị kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; xây dựng kế hoạch và khắc phục các vi phạm, khuyết điểm qua kiểm ttra đã chỉ ra; thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền chi không đúng quy định.

2. Kết luận cuộc giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, Tam Đường phụ trách nguồn kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính, bảo vệ môi trường. Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng, cá nhân được giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính, bảo vệ môi trường; yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua giám sát đã chỉ ra.

3. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy kết luận kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 20 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại 5 cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Ngoại vụ 3 đồng chí, Sở Tài chính 3 đồng chí, Sở Giao thông vận tải 4 đồng chí, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 4 đồng chí, huyện Than Uyên 6 đồng chí theo Kế hoạch năm 2023 đã đề ra. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập để thực hiện kê khai đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực trong giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại552,600
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,366
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down