Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo

Thứ tư - 18/10/2023 11:06 1.387 0
Công tác bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đạo tạo bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm học 2023-2024
Cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm học 2023-2024
Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh hiện có gần 10.000 cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan, hướng dẫn và tổ chức công tác bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo với thời lượng 1,5 đến 2 ngày/lớp; đây thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về "tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Chỉ đạo bồi dưỡng chính trị hè các huyện ủy, thành ủy chủ động ban hành quyết định, kế hoạch phân công báo cáo viên giảng dạy các chuyên đề; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đợt bồi dưỡng; triệu tập các đơn vị trường học, xây dựng lịch bồi dưỡng cụ thể từng đợt. Chỉ đạo lấy kết quả đợt bồi dưỡng chính trị là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại và xét danh hiệu thi đua cuối năm học đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành.

Đặc biệt thay vì phải viết bài thu hoạch cuối đợt bồi dưỡng chính trị hè như những năm học 2020-2021 trở về trước, kể từ năm học 2022-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai hình thức khảo sát bằng hình thức trực tuyến, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên được khảo sát trực tuyến một bài trắc nghiệm với thời gian 120 phút/50 câu hỏi/phiếu, với 2 mã đề, thứ tự câu hỏi khác nhau do phần mềm tự động chuyển đổi. Chỉ sau 2 giờ khảo sát, Ban Tổ chức đã có kết quả ban đầu và sau ½ ngày đã hoàn thành công tác thống kê điểm cho từng huyện, thành phố, phân loại đầy đủ các thông tin của đợt bồi dưỡng chính trị hè, đảm bảo nhanh, hiệu quả, chính xác. Qua đó, khắc phục những bất cập trong triển khai bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên của ngành Giáo dục và đào tạo ở những năm trước đây.

Đã trở thành nền nếp từ năm học 2022 - 2023, với sự quyết tâm thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuyển cán bộ, giáo viên về các huyện, thành phố tổ chức mở lớp học với hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp quán triệt cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên 4 cấp (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - Giáo dục thường xuyên). Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm học 2023-2024 với những tài liệu cần quán triệt, triển khai nghiên cứu, học tập: Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn); kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tài liệu Chuyên đề năm 2023 về “Nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 17/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2023. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 được thông tin đến gần 10.000 cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Trong hai năm học vừa qua, sau các đợt tổ chức bồi dưỡng chính trị hè theo phương thức đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác bồi dưỡng chính trị hè đã đạt được những kết quả tích cực trong việc tổ chức học tập, đánh giá, khảo sát đợt bồi dưỡng chính trị hè; giảm thời gian lên lớp cho báo cáo viên; giảm chi phí của các đơn vị, cơ quan; rất thuận lợi cho giáo viên các trường, không phải đi xa nhà; không phải phân công cán bộ quản lý lớp thay vì có sự hỗ trợ từ việc sử dụng công nghệ camera theo dõi, bao quát và có tư liệu cụ thể; việc lựa chọn hình thức khảo sát trắc nghiệm online đã phù hợp với xu thế hiện nay trong việc chuyển đổi số và thời đại công nghệ số; đảm bảo về thời gian, hình thức hợp lý, phù hợp. Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm học 2023-2024 đã tổ chức tại 164 điểm cầu (lớp), đáp ứng yêu cầu phạm vi rộng và chiều sâu kiến thức; kết quả đánh giá chất lượng nhanh, kịp thời, chính xác và công bằng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ bài khảo sát xếp loại giỏi, xuất sắc chiếm 60,79%.

Việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thực hiện nghiêm túc, thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và trách nhiệm học tập chính trị hằng năm, có thái độ, ý thức học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu văn bản, tài liệu để nắm vững kiến thức. Thông tin được cập nhật theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

Tác giả: Bích Hạnh - Hồng Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 541 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3298 | lượt tải:1166

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3337 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3587 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay24,092
  • Tháng hiện tại623,879
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,385,645
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down