Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba - 29/10/2019 20:26 3.067 0
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thông qua đại hội đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Đại hội đảng các cấp thể hiện trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng
Đại hội đảng các cấp thể hiện trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng
Với quan điểm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh thời gian tới phải hướng đến mục đích: Giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, đường lối và những định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tập trung nêu bật tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp; cổ vũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần cách mạng, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2015 - 2020) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2020 - 2025).

Trên cơ sở bám sát Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Đảng bộ tỉnh Lai Châu; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị trong 5 năm qua, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm qua hơn 30 năm đổi mới đất nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực; phương hướng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2020. Đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự đại hội đảng các cấp; tư tưởng bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết trong Đảng; thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Do vậy, để thực hiện tốt quan điểm, yêu cầu trên, công tác tuyên truyền cần phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, bằng nhiều lực lượng, nhiều hình thức sinh động, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong đó các cơ quan tư tưởng - văn hóa, hệ thống ban tuyên giáo (tuyên huấn), Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp là lực lượng nòng cốt. Nhằm đảm bảo tính định hướng chính trị, kịp thời, có trọng tâm, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, nhất là ở cơ sở; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những hành vi lợi dụng việc tổ chức đại hội đảng các cấp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên internet, các trang mạng xã hội; biên soạn các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội...

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động (hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu), thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, tổ chức triển lãm ảnh, mở đợt phát hành sách về Đảng và đại hội đảng.

Các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường các tin, bài, phóng sự, mở chuyên mục tuyên truyền về đại hội; đăng tải, thông báo xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào toàn bộ nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội XIII của Đảng; lựa chọn nội dung tuyên truyền cho phù hợp với nhận thức của đồng bào các dân tộc; ra các số báo chuyên đề...

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, bí thư, trưởng bản thông qua việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư, câu lạc bộ...; kịp thời giải đáp những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng quan tâm, nhất là ở cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội hướng về đại hội đảng các cấp, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 179 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 332 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 898 | lượt tải:42

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 796 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down