Tiếp tục phát huy vai trò của Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt chi bộ

Thứ năm - 04/11/2021 15:01 464 0
Cùng với báo, tạp chí của Đảng, Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu biên soạn và phát hành hằng tháng là tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; kênh thông tin chính thống tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành phục vụ sinh hoạt chi bộ
Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành phục vụ sinh hoạt chi bộ
Bản tin Thông báo nội bộ (Bản tin) trước đây là Thông tin nội bộ - ấn phẩm mang tính nội bộ đã đăng tải nhiều thông tin quan trọng cung cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; giới thiệu một số kỹ năng nghiệp vụ về công tác Đảng. Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì nêu gương chi, đảng bộ, đảng viên tiêu biểu trên tất các các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Từ 2010 đến nay, số lượng bản in cuốn Thông tin nội bộ được thực hiện theo yêu cầu thực tế và sự phát triển các tổ chức cơ sở đảng tăng lên hằng năm. Từ năm 2010 - 2011 xuất bản 2.439 cuốn/tháng, năm 2012 xuất bản 2.550 cuốn/tháng, năm 2013 xuất bản 2.698 cuốn/tháng, từ 2014 đến tháng 6/2017 xuất bản 2.656 cuốn/tháng, từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2019 xuất bản 2.812 cuốn/tháng. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tháng 01/2020 cuốn Thông tin nội bộ được nâng cấp thành Bản tin Thông báo nội bộ với kết cấu gồm 7 chuyên mục (Văn bản, chính sách mới; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gương chi bộ, đảng viên; Nghiệp vụ công tác Đảng; Thông tin lý luận và thực tiễn; Thông tin thời sự; Định hướng sinh hoạt chi bộ). Trong đó, có 02 chuyên đề được xây dựng mới là Thông tin lý luận và thực tiễn với các bài viết cung cấp thông tin mang tính lý luận - thực nhằm tiễn phân đích, đánh giá về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; Định hướng sinh hoạt chi bộ với nội dung định hướng những nhiệm vụ chung trong tháng cần tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện về các chủ trương, đường lối cuả Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các nhiệm vụ cụ thể của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp… Bản tin được Ban Biên tập chuẩn bị công phu, qua nhiều bước kiểm duyệt, cơ cấu thành nhiều chuyên mục, nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin của đa số cán bộ, đảng viên. Bản tin được in trên khổ giấy 14,5cm x 20,5cm với số lượng phát hành định kỳ hằng tháng 2.590 cuốn và được gửi tới tất cả các chi bộ trong toàn tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên Trung ương của tỉnh và một số thành phần khác...

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin trong sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ đã sử dụng Bản tin làm tài liệu sinh hoạt chi bộ và là một trong những kênh thông tin chính thống trong phần thông tin thời sự; văn bản, chính sách mới. Các bí thư chi bộ đã lựa chọn những tin, bài quan trọng hoặc trình bày tóm tắt những nội dung chính về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của tỉnh; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều đảng viên tích cực theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin được đăng tải trên Bản tin.

Tuy nhiên, việc sử dụng Bản tin ở một vài nơi vẫn còn những hạn chế, hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc phát hành Bản tin tới các chi bộ và đảng viên nghiên cứu ở một số cơ sở nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa còn chậm, làm giảm giá trị thông, một số thông tin khi đến cơ sở không còn tính thời sự. Một số chi bộ chưa tích cực sử dụng Bản tin trong sinh hoạt chi bộ để cung cấp thông tin cho đảng viên; còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, chưa nêu lên được các vấn đề trọng tâm cần tập trung trong các kỳ sinh hoạt… Một số ít đảng viên còn ngại đọc, ngại nghiên cứu…

Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt Đảng là rất quan trọng. Từ đó góp phần tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa trong xã hội gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước...

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới, phát huy vai trò của Bản tin trong định hướng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt Đảng. Phối hợp chỉ đạo công tác cấp phát, quản lý, sử dụng Bản tin một cách hiệu quả; bảo đảm các chi bộ được cấp phát đầy đủ, kịp thời cuốn Bản tin Thông báo nội bộ, phục vụ hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ, đáp ứng nhu cầu việc nghiên cứu, đọc, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng Bản tin của các chi bộ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin, bảo đảm nội dung thông tin thiết thực, hiệu quả mang tính định hướng tư tưởng, có tính giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn; tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo; tăng cường những thông tin có tính nội bộ, những vấn đề thời sự "nóng" đang diễn ra ở trong tỉnh, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm. Góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tác giả bài viết: Khánh Ly

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 430 | lượt tải:79

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1672 | lượt tải:210

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1343 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1921 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down