Chi bộ NHNo huyện Than Uyên: Học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể

Thứ năm - 19/03/2020 14:39 98 0
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NHNo) chi nhánh huyện Than Uyên yêu cầu cán bộ, đảng viên phải từ những việc làm cụ thể, thiết thực, theo tinh thần “Trung thực, kỷ cương, năng động, sáng tạo, đảm bảo lợi ích hợp lý, mang phồn thịnh đến khách hàng và đối tác” và đạt được những kết quả tích cực.
Chi bộ NHNo huyện Than Uyên có 16 đảng viên trên tổng số 19 cán bộ, nhân viên. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, đặc biệt đối với cơ quan hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ đòi hỏi phải có bản lĩnh vững vàng, trung thực, năng động, sáng tạo, hiệu quả vừa đảm bảo lợi ích của cơ quan, người lao động và khách hàng, vừa có những đóng góp thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Vì vậy, Chi ủy chi bộ cùng với lãnh đạo chi nhánh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Để đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, Ban chi ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2020 và hằng năm xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình và phân công cụ thể cho các thành viên ban chi ủy phụ trách triển khai thực hiện. Tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập Chỉ thị, trọng tâm là ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; nhất là việc học tập đầy đủ các chuyên đề năm, chuyên đề quý. Gắn việc học tập chuyên đề với học tập “Cẩm lang văn hóa Agribank của NHNo&PTNT Việt Nam”; quyết định số 2705-QĐ/HĐTV, ngày 21/11/2012 về ban hành quy định tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch viên trong hệ thống Agribank; đặc biệt là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi cán bộ ngành tài chính - ngân hàng năm 1952: Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công, vô tư, cần, kiệm liêm, chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ” và xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngắn gọn, niêm yết tại phòng giao dịch để cán bộ, đảng viên, nhân viên theo dõi thực hiện, với 5 nội dung:
- Bản lĩnh chính trị vững vàng;
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, lịch sự chu đáo;
- Uy tín, công bằng, cần, kiệm, vượt khó, cầu tiến;
- Trung thực, kỷ cương, năng động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả;
- Đảm bảo lợi ích hợp lý, mang phồn thịnh đến khách hàng và đối tác.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Chị thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng được chi bộ đặc biệt quan tâm, nhất là việc giám sát thường xuyên, theo dõi, đánh giá việc thực hiện nội dung chuyên đề quý, cam kết tu dưỡng, rèn luyện và nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng; kịp thời biểu dương những đảng viên thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở những đảng viên thực hiện chưa nghiêm. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong ban chi ủy, lãnh đạo cơ quan và trưởng các phòng chuyên môn được phát huy. Từ việc tự nghiên cứu, học tập chuyên môn nghiệp vụ, học tập các chuyên đề, đến xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện hằng năm; thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chấp hành các quy định của Đảng đối với đảng viên, quy định của ngành và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó, từng đảng viên, nhân viên noi theo tích cực, tự giác học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách hàng, nhân dân và đồng nghiệp; nội bộ đoàn kết; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Trong 5 năm (2015 - 2019) Chi nhánh NHNo Than Uyên không có cán bộ, đảng viên, nhân viên vi phạm những quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành; luôn là đơn vị dẫn đầu toàn ngành NHNo trong tỉnh về hoạt động tín dụng. Tính đến hết năm 2019 tổng dự nợ cho vay của Chi nhánh đạt 610 tỷ VNĐ; nguồn vốn cho vay được kiểm soát, giám sát chặt chẽ, đúng nguyên tắc và được bảo toàn; thu nhập tiền lương và thù lao cho người lao động được đảm bảo. Nhằm chung tay đóng góp cùng với địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xóa đói, giảm nghèo cán bộ, đảng viên, nhân viên Chi nhánh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo. Từ năm 2016 đến nay Chi nhánh đã quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những gia đình chính sách, những người yếu thế trong xã hội trên địa bàn huyện Than Uyên với tổng số tiền lên tới trên 440 triệu đồng (trong đó làm được 01 nhà tình nghĩa, tặng hàng chục sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách; hằng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo và ủng hộ hoạt động cho người cao tuổi...); đồng thời, tham gia đầy đủ các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động khác của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận.

Chi bộ NHNo chi nhánh Than Uyên 4 năm liền được Huyện ủy Than Uyên tặng giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 02 cá nhân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Chi bộ NHNo Than Uyên được Tỉnh ủy tặng Bằng khen có công lao đóng góp tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chi nhánh thời gian tới, đồng chí Vũ Thị Mây, Bí thư chi bộ, Giám đốc NHNo chi nhánh Than Uyên cho biết: Chi bộ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ trong Chi nhánh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đạo đức ngành ngân hàng càng được quan tâm vì trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, rủi ro đạo đức là điều luôn thường trực; do đó Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong học tập nâng cao bản lĩnh chính trị; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành tài chính - ngân hàng, gắn với quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của Chi bộ, cơ quan; lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân xếp loại đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ những kết quả đạt được, nhiệm vụ cụ thể được xác định, nhất định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ NHNo chi nhánh Than Uyên sẽ tiếp tục thu được nhiều thành công hơn nữa./.
 

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down