Đảng bộ huyện Mường Tè Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 17/07/2020 08:49 757 0
Từ ngày 14/7 đến ngày 16/7/2020, Đảng bộ huyện Mường Tè tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới và phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp,
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện Mường Tè qua các thời kỳ và 232 đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để đưa huyện phát triển; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp 54,82%; công nghiệp, xây dựng 24,29%; dịch vụ 20,89%. Thu nhập bình quân đầu người 23,85 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 47,8 tỷ đồng/năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp có chuyển biến rõ rệt, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.500 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 391,7 kg/người/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá; công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường. 

Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Chương trình giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,55% xuống còn 31,4%, bình quân giảm 6,03%/năm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; hoạt động đối ngoại được duy trì.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; Giá trị ngành nông nghiệp tăng 7%/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 12%/năm; thương mại, dịch vụ tăng 15%/năm; Trên 85% kết cấu hạ tầng đến trung tâm xã, 65% kết cấu hạ tầng đến các bản đạt tiêu chí nông thôn mới; trên 95% kết cấu hạ tầng đô thị đạt đô thị loại 4; Công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 01 xã, 02 bản nông thôn kiểu mẫu; Thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt trên 70 tỷ đồng; Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt trên 55,26%; Công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế, đạt 09 bác sỹ/vạn dân; Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3,63%/năm; Trên 76,08% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 81,98% bản, khu phố đạt tiêu chuẩn bản, khu phố văn hóa; 97,56% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa; Tỷ lệ che phủ rừng trên 65,51%; 98% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 99%; chất thải nông thôn được thu gom đảm bảo hợp vệ sinh trên 90%; Trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phát triển đảng viên mới từ 200 đồng chí trở lên/năm; Trên 80% tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đạt mức khá và tốt; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên Đảng bộ xác định một số giải pháp trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Cụ thể hóa từng mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung vào các nội dung: nhiệm vụ và giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; phát triển nông nghiệp hàng hóa, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Nhiệm kỳ tới, huyện Mường Tè cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Đại hội bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 6 đồng chí. Đồng chí Lý Anh Hừ tái cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội tiến hành bầu 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Tác giả bài viết: Đức Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 140 | lượt tải:7

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 704 | lượt tải:35

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 597 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 718 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down