Đảng bộ huyện Mường Tè sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ hai - 09/07/2018 14:55 803 0
Chiều ngày 06/7, Huyện ủy Mường Tè tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thiếu tường Lê Văn Bảy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Đại biểu tham dự Hội nghị quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Trong nửa nhiệm kỳ qua, sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiến độ và lộ trình thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 hằng năm đạt khá, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội; kinh tế của huyện tiếp tục từng bước phát triển, sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chăn nuôi phát triển, tỷ lệ che phủ rừng tiếp tục được nâng lên, thu ngân sách địa phương đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên; thực hiện tốt các chương trình y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Hoạt động MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả.

Các chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế đều được triển khai theo kế hoạch. Cơ cấu kinh tế (năm 2017) so với mục tiêu nghị quyết đề ra đến nay đạt: Nông - Lâm nghiệp 96,4%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 83,4%; dịch vụ 84,8%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay là 18,2 triệu đồng/người/năm, đạt 79,1% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước 17.265 tấn, đạt 93,3% Nghị quyết; lương thực bình quân đầu người ước đạt trên 379kg/người/năm. Dự kiến hết năm 2018 sẽ chỉ đạo, triển khai trồng mắc ca với diện tích 481,7ha; quế 623,4ha; cây dược liệu 30ha. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt trên 5%/năm, đạt 100% Nghị quyết. Thủy sản phát triển ổn định với 40ha diện tích ao và 14.400m3 nuôi thủy sản với hơn 80 lồng cá.

Đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa. Kết quả, đã có 13/13 xã có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98,4%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,1%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 91,2%, 14/14 xã, thị trấn có trụ sở làm việc kiên cố; tỷ lệ kiên cố hóa, bán kiên cố trường, lớp học đạt trên 80%. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm tuyên truyền, vận động, triển khai quyết liệt, đồng bộ nội dung chương trình trên địa bàn 13 xã; rà soát, đánh giá lại các tiêu chí theo quy định, kết quả là: Duy trì, giữ vững 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt 15 tiêu chí, 06 xã đạt 10-14 tiêu chí, 04 xã đạt 5-9 tiêu chí, bình quân tiêu chí/xã 12,5 tiêu chí/xã, đạt 83,3% Nghị quyết...

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận về một số nội dung như: Những giải pháp triển nông, lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Tè; Giải pháp nâng cao hiêu quả công tác quản lý, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng; Một số kinh nghiệm, giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn ngừa tệ nạn, tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mường Tè; Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Anh Hừ - TUV, Bí thư Huyện ủy Mường Tè đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện và các đại biểu dự hội nghị hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của Nhân dân tập trung các nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu chưa đạt, dự báo khó đạt (thu nhập bình quân đầu người, xây dựng nông thôn mới...) và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Tiếp tục chỉ đạo tập trung sản xuất nông - lâm nghiệp theo Đề án tái cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp và các chính sách hỗ trợ đảm bảo quy định. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Triển khai thực hiện đồng bộ nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
    
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh biên giới, ngăn chặn có hiệu quả di cư tự do. Tăng cường lực lượng, tập trung nắm tình hình và giải quyết dứt điểm các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung việc thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, sáp nhập các bản, khu phố phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định và sát nhập các đơn vị trường học đảm bảo phù hợp tình thực tế. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên, phân loại đảng viên và tổ chức đảng, đề cao tự phê bình và phê bình.Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra...

Nhân dịp này các đại biểu tham dự Hội nghị đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện./.

Tác giả bài viết: Hà Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 140 | lượt tải:7

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 704 | lượt tải:35

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 597 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 718 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down