Đảng bộ huyện Phong Thổ mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ bảy - 29/12/2018 14:56 688 0
Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, là kênh thông tin không thể thiếu đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, trong những năm qua Huyện ủy Phong Thổ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW tại Đảng bộ xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW tại Đảng bộ xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ
Mặc dù còn nhiều khó khăn của huyện vùng cao, biên giới, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nhất là về mùa mưa, lũ, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc lập bố trí kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của các tổ chức cơ sở Đảng; phối hợp với Bưu điện huyện, điểm bưu điện xã để đặt mua và phát hành báo, tạp chỉ của Đảng cơ bản kịp thời và đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

Hằng năm các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động lập dự toán kinh phí và đặt mua báo, tạp chí của Đảng, cấp phát tới cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, đúng về đối tượng. Trong đó, mỗi chi bộ nông thôn được cấp 01 tờ báo Nhân dân, 01 tờ báo Lai Châu, 01 cuốn Thông tin nội bộ; Đảng ủy các xã, thị trấn được cấp 01 tờ báo Nhân dân, 01 tờ báo Lai Châu, 01 cuốn Thông tin nội bộ và 01 cuốn Tạp chí Cộng sản, trong đó có 9/18 xã, thị trấn đặt và cấp phát đầy đủ báo theo quy định tới 04 chức danh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và UBND, Bí thư Đoàn thanh niên). Điều đảng ghi nhận là đa số các chi, đảng bộ khối các cơ quan huyện đã nghiêm túc trong việc mua và đọc báo, tạp chí in của Đảng (một số nơi các chi, đảng bộ cơ quan cho rằng đọc báo điện tử thuận tiện hơn nên ít đặt mua). Tính từ năm 2017 đến quý III/2018 toàn Đảng bộ huyện Phong Thổ có 52/57 chi, đảng bộ cơ sở đã phối hợp với Bưu điện huyện đặt mua và cấp phát báo, tạp chí của Đảng (một số chi, đảng bộ cơ quan thuộc ngành dọc cấp trên đặt và cấp phát theo báo ngành). Trong đó, 55 chi, đảng bộ cơ sở đã đặt mua 128.468 tờ báo Lai Châu; 52 chi, đảng bộ đặt mua 187.078 tờ báo Nhân dân và 1.038 cuốn Tạp chí Cộng sản; cuốn Thông tin nội bộ được cấp phát đầy đủ đến 100% các chi, đảng bộ với 347 cuốn/kỳ phát hành. 

Bên cạnh đó, Bưu điện huyện Phong Thổ cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ việc đặt mua và phát hành báo chí, cải tiến thủ tục đơn giản, tiện lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt mua báo. Việc phát hành báo, tạp chí cũng được quan tâm chỉ đạo, chất lượng chuyển phát báo và tạp chí được nâng lên, hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn và một số xã thuận lợi đã có báo đọc trong ngày, các xã còn lại đến trung tâm xã. Để việc cấp, phát báo đến các chi bộ, thôn, bản bảo đảm kịp thời, đúng địa chỉ, đúng đổi tượng, Đảng ủy các xã đã phối hợp tốt với Bưu điện huyện, chỉ đạo bưu tá xã khi nhận báo, chí, bưu phẩm kịp thời phân loại và phát hành đảm bảo báo chí đến với đọc giả nhanh nhất. Trao đổi về vấn đề này đồng chí Đoàn Văn Hoàng Phó bí thư Đảng ủy xã Nậm Xe cho biết: nhiều khi báo về đến xã, để kịp thời phát hành các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy trực tiếp cùng với văn phòng phân loại báo, tạp chí, đóng gói và trực tiếp gửi đi các bản; tuy nhiên vào mùa mưa đôi khi việc phát hành cũng vẫn bị chậm, nhưng không quá 02 ngày báo, tạp chí sẽ về tới các bản (bản xa nhất cách trung tâm xã gần 30 km).

Cùng với đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị và một số xã, thị trấn trong huyện đã kết nối mạng internet để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên truy cập, khai thác thông tin trên các báo, tạp chí của Đảng, phục vụ có hiệu quả việc tuyên truyền, cập nhật thông tin, kiến thức, góp phần quan trọng đưa thông tin về cơ sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng cũng được các cấp ủy trên địa bàn huyện quan tâm theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, đơn vị, trường học đều quản lý báo tại phòng họp; các xã, thị trấn quản lý báo tại tủ sách trụ sở hoặc văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; báo của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ quản lý. Nhiều địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng hiệu quả, Đảng bộ Quân sự, Công an huyện  duy trì thường xuyên việc đọc báo đầu giờ hằng ngày; các xã, thị trấn hướng dẫn các chi bộ trực thuộc sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, họp thôn, bản. Qua đó, đã góp phần quan trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng thời, thông qua các chuyên mục gương người tốt, việc tốt, các mô hình sản xuất giỏi, hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước, trong lao động sản xuất đã tác động tích cực đến nhận thức, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã học tập kinh nghiệm, khai thác tiềm năng, lợi thế, vận dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương và có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của huyện.

Tuy nhiên, việc mua và đọc báo tạp chí của Đảng của một số tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm túc, vẫn còn 9/18 Đảng bộ xã, thị trấn chưa đặt mua báo, tạp chí cho 04 chức danh theo quy định; 6/18 Đảng bộ xã, thị trấn đặt mua báo, tạp chí cho các chi bộ trực thuộc còn thiếu về số lượng. Công tác phát hành báo, tạp chí tại một số xã, bản vùng cao có thời điểm còn chậm, chưa kịp thời, nhất là vào mùa mưa, lũ. Việc quản lý, đọc và làm theo báo của một số tổ chức đảng chưa đi vào nền nếp, hiệu quả còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế trên, đưa việc đặt mua, quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng đi vào nền nếp, hiệu quả tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian tới, Huyện ủy Phong Thổ xác định, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ từ việc đặt mua, cấp phát, đến việc quản lý, sử dụng, đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp thường xuyên trong tác tổ chức Đảng.

Trao đổi về vấn đề này đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ cho biết: Huyện ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng (Ban Tuyên giáo, Bưu điện huyện, phòng Tài chính, Văn phòng Huyện ủy) phối hợp rà soát lại việc đặt mua, cấp phát, quản lý sử dụng và tính hiệu quả của việc mua và đọc, làm theo báo Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Trong đó, xem xét chuyển việc đặt mua báo theo hình thức tập trung, giao Văn phòng Huyện ủy trực tiếp hợp đồng với Bưu điện huyện đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho toàn Đảng bộ huyện. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bưu điện huyện tiến hành kiểm tra, khảo sát và chấn chỉnh việc phát hành để đảm bảo báo, tạp chí của Đảng phải được cấp phát đầy đủ, đúng đổi tượng và kịp thời; đồng thời nâng cao chất lượng việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đưa việc đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp, thường xuyên tại các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn - BTG Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 609 | lượt tải:146

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 332 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1917 | lượt tải:505

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1915 | lượt tải:597
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 1,786
  • Tổng lượt truy cập: 7,534,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down