Đảng bộ Khun Há lãnh đạo xây dựng bản sáng-xanh-sạch-đẹp

Thứ sáu - 24/07/2020 18:13 204 0
Là xã vùng cao của huyện Tam Đường, tuy địa hình không thuận lợi nhưng với tinh thần quyết tâm, Đảng bộ xã khun Há đã lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong xã vừa tập trung phát triển kinh tế, vừa thực hiện phong trào điện chiếu sáng nông thôn, xây dựng các bản sáng - xanh - sạch - đẹp và đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần
Đội văn nghệ quần chúng của xã hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân trong xã
Đội văn nghệ quần chúng của xã hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân trong xã
Đảng bộ xã Khun Há, có 155 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ nông thôn. Địa hình của xã chủ yếu là núi cao, độ dốc lớn, toàn xã có hai dân tộc cùng chung sống (dân tộc Mông và dân tộc Thái), dân tộc Mông chiếm trên 96%, dân cư sống không tập trung tại 14 bản; khoảng cách các bản khá xa nhau, thậm chí trong cùng một bản nhưng các hộ cũng rải rác không tập trung, do đó việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật rất khó khăn và chi phí cao hơn so với địa bàn các xã khác.

Nhiều năm về trước, đời sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí và nhận thức của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, phong tục, tập quán còn lạc hậu, một số hộ dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng và Nhà nước; môi trường nông thôn chưa được quan tâm, bị ô nhiễm do chất thải chăn nuôi, nhân dân xả rác bừa bãi, đường bản mùa mưa lầy lội. Trước những vấn đề trên Đảng ủy xã xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý chí tự vươn lên thoát nghèo, khắc phục cho được tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Phát huy tốt vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc tích cực tăng gia, lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất lương thực tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng; xã đang hình thành vùng chè tập trung chất lượng cao, vùng cây ăn quả; chăn nuôi gia súc, gia cầm có sự phát triển khá. Đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn dưới 11%, (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020).
Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Đảng ủy xã cũng tập trung lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa mới, thực hiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, nhất là thực hiện phong trào “điện chiếu sáng nông thôn, xây dựng bản sáng - xanh - sạch - đẹp”. Để có sự thống nhất trong lãnh đạo triển khai thực hiện và cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong xã, ngày 02/02/2016 Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về “Nâng cao tỷ lệ hợp nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn xã giai đoạn 2015 - 2020”; tiếp theo đó ngày 5/02/2017 Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 137-KH/ĐU về triển khai thực hiện phong trào điện chiếu sáng nông thôn, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ nguyên, vật liệu (xi măng, cát, đá), Nhân dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất để làm đường giao thông liên bản, giao thông nội đồng và một số công trình phúc lợi khác.

Để tạo được phong trào sâu rộng trong toàn xã, Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng bám sát cơ sở, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; các chi bộ bản phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong từng bản tham gia làm trước, làm gương cho Nhân dân noi theo. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo lựa chọn những bản có điều kiện thuận lợi để tổ chức cho Nhân dân đăng ký làm trước; trên cơ sở đó tuyên truyền, vận động Nhân dân các bản khác cùng triển khai thực hiện. Sau 3 năm thực hiện bằng những biện pháp quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xã, phong trào điện chiếu sáng nông thôn, xây dựng bản sáng - xanh - sạch - đẹp của Khun Há đạt được những kết quả tích cực. Toàn xã có 14/14 bản cơ bản đều thực hiện tốt phong trào, Nhân dân đã đóng góp trên 300 triệu đồng và 1.300 ngày công xây dựng được gần 16 km đường dây điện chiếu sáng với 542 cột sắt, 560 bóng điện trên trục đường các bản. Trong đó, nhiều bản làm nổi bật như: Lao Chải 1, Lao Chải 2, Ngài Thầu thấp, Sín Chải... 

Trong phong trào vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, Nhân dân trong xã đã trồng được gần 11 nghìn chậu hoa địa lan và nhiều loại hoa, cây cảnh khác; Nhân dân các bản tích cực, tự giác tham gia vệ sinh đường bản, ngõ hộ gia đình; không vất rác ra đường, tự giác thu gom rác thải, thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở; nhiều hộ gia đình đã xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay toàn xã có trên 80% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Các bản tự thống nhất dọn về sinh chung toàn bản vào chiều ngày thứ 7 hàng tuần; 14/14 bản đã xây dựng được 55 lò đốt rác, Nhân dân các bản tự thiết kế các thùng đựng rác từ những vật liệu có sẵn trên địa bàn như mây, tre, gỗ đặt tại các vị trí thuận lợi và phân công luân phiên các hộ gia đình trong bản hàng tuần thu gom và tập kết tới các hố, lò đốt rác tập trung của bản; 95% hộ gia đình làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm riêng biệt, chất thải chăn nuôi và sinh hoạt được đưa vào các hố chứa và được che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch cũng được quan tâm đầu tư, sửa chữa thường xuyện, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98% . Cùng với đó Đảng ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng, chỉnh trang các công trình vệ sinh gia đình, nước sạch, khuôn viên nhà ở, sân, ngõ, ao, vườn xanh, sạch, đẹp, đặc biệt là thực hiện làm đường điện chiếu sáng các tuyến đường trục bản, trồng hoa và cây xanh trong bản... Qua đó, góp phần nâng cao môi trường, chất lượng cuộc sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Cùng với kết quả phát triển kinh tế - xã hội, phong trào điện chiếu sáng nông thôn, xây dựng bản sáng - xanh - sạch - đẹp đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của Khu Há, đời sống của Nhân dân các dân tộc trong xã được nâng cao cả về vật chất và tinh thần; năm 2020 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tạo động lực để Khun Há tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng ủy xã Khun Há thì những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng bản sáng - xanh - sạch - đẹp sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, Đảng ủy xác định, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tiếp tục thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về bảo vệ môi trường; thay đổi và dần xóa bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới; tiếp tục nhân rộng và đưa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp đi vào chiều sâu, đảm bảo tính bền vững. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt vấn đề môi trường khu vực sản xuất, nhất là khu vực chăn nuôi, xây dựng các công trình; tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi vừa nâng cao tăng trưởng, vừa đảm bảo môi trường. Tổ chức cho Nhân dân đi tham quan học tập các mô hình về vệ sinh môi trường nông thôn tại các địa phương đang thực hiện có hiệu quả để vận dụng vào địa phương. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức trong việc cải tạo, cảnh quan môi trường, bảo vệ và vệ sinh môi trường thôn bản; thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường các bản. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; chỉ đạo các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy, cán bộ, công chức phụ trách các bản tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thực hiện quy ước, hương ước của bản; thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan thôn bản. Tiếp tục thực hiện phong trào điện sáng nông thôn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, xây dựng kế hoạch sửa chữa thường xuyên; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để nhân dân noi theo.

Với những giải pháp thiết thực trên, nhất định Khun Há sẽ thực hiện thắng lợi phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới./.

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 287 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 281 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 974 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1463 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down