Đảng bộ xã Bản Bo đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

Thứ năm - 13/07/2023 05:38 577 0
Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Bản Bo đã phấn đấu đạt được kết quả quan trọng đưa Bản Bo thành xã phát triển khá của huyện Tam Đường.
Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế
Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế
Bản Bo nằm ở phía Đông Nam của huyện Tam Đường có diện tích tự nhiên 7.638,94 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 1.056 ha, đất lâm nghiệp 3.010,4 ha, còn lại là đất khác; có 13 bản, 8 dân tộc cùng chung sống với 1.170 hộ và 5.194 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 18 chi bộ trực thuộc (5 chi bộ khối cơ quan, 13 chi bộ khối nông thôn), 192 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đề ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tình hình khí hậu, thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp. Trình độ, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Hạ tầng cơ sở tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa được đồng bộ.

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể hóa nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp thực tế; ban hành 01 Chương trình, 03 Nghị quyết, 79 kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận cấp ủy đảng các cấp. Chỉ đạo UBND xã hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp được coi trọng. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, học tập trong toàn Đảng bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các bản, đoàn thể. Tổ chức 19 hội nghị học tập tại xã và 290 hội nghị lồng ghép sinh hoạt các chi bộ trực thuộc; UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền được 169 buổi với trên 14 nghìn lượt người tham gia góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã.

Sau 2,5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm, điện, đường, trường trạm phát triển khá đồng bộ, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. Nhân dân đã tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường đầu tư thâm canh sản xuất hàng hóa, hình thành được vùng sản xuất lúa chất lượng cao 102 ha; diện tích trồng cây lương thực 701 ha (đạt 101,3% so Nghị quyết). Tổng sản lượng lương thực có hạt 3.443 tấn (đạt 106,2%). Lương thực bình quân đầu người đạt 654,82 kg. Xây dựng vùng chè chất lượng cao theo quy chuẩn VietGAP diện tích 863 ha, trong đó: trồng mới 52,5 ha (đạt 105%); chè kinh doanh 732,2 ha, sản lượng ước đạt trên 7.500 tấn (đạt 115%). Thảo quả 39,7 ha, năng suất 3 tạ/ha, sản lượng 11,91 tấn. Chăm sóc và phát triển diên tích cây Mắc ca ở những địa bàn có điều kiện. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt trên 18 triệu đồng (đạt 106,4%). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,2% (đạt 100,4%).

Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng (đạt 100%). Duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2023 đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,8% (nghèo đa chiều, giảm 10% so với năm 2020, hộ nghèo hàng năm giảm 5% đạt 100%).  

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập GDMNT5T, phổ cập GDTH mức độ 3, XMC mức độ 2, phổ cập GDTHCS mức độ 2; đã xây dựng công nhận mới 01 trường, duy trì và công nhận lại 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (đạt 100%). Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân; tỷ lệ trẻ em được 01 tuổi tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 95,8%; Thực hiện tốt chính sách về y tế cho người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được triển khai hiệu quả; các giá trị, di sản văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng khắp; chất lượng xây dựng gia đình, bản làng, cơ quan, đơn vị văn hoá được nâng lên. Năm 2022, có 89% hộ gia đình; 84,6% số khu dân cư; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Tổ chức được 5 lớp đào tạo nghề cho 150 học viên (đạt 125%), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67% (đạt 103%). Có  590 người lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công, gia đình chính sách được quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hằng năm tuyển quân của xã đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, có 33 công dân lên đường nhập ngũ (đạt 100%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn xã cơ bản được đảm bảo.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện hiệu quả. Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kì 2022-2025. Tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng nhất là quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng đã tập trung củng cố, kiện toàn bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức đủ về cơ cấu và số lượng hợp lý. Kiện toàn 01 chức danh phó bí thư thường trực, 02 chức danh ủy viên ban thường vụ, 01 chức danh chủ nhiệm UBKT đảng ủy; sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy ngay sau bầu cử hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021- 2026; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức đoàn thể chính trị của xã. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được chú trọng, có 360 lượt đồng chí đi tập huấn, bồi dưỡng tại tỉnh, huyện, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã. Cán bộ, công chức cấp xã 21 người, trong đó (đại học 18; cao đẳng 1; trung cấp 2; lý luận chính trị: cao cấp: 2; trung cấp 14; sơ cấp 3; chưa qua đào tạo 2). Việc đánh giá, phân loại tổ chức và đảng viên từng bước được nâng lên, đảm bảo thực chất hơn. Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tính kế thừa và được điều chỉnh bổ sung hằng năm. 

Chất lượng hoạt động của HĐND, UBND xã được nâng lên. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao năng lực tham mưu, thực thi nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn; tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời.
 
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có sự đổi mới. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" phát triển rộng khắp tại địa phương với 69 mô hình cụ thể, trong đó có 54 mô hình tập thể và 15 mô hình cá nhân được triển khai hiệu quả,  trở thành phong trào chung của toàn xã.

Tuy nhiên việc thực hiện các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế- xã hội có mặt chưa toàn diện, một số chỉ tiêu đạt thấp. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết sau Đại hội ở một số chi bộ còn chậm, thông tin, báo cáo chưa kịp thời.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc cho các tập thể, cá nhân để chủ động triển khai thực hiện; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Thường xuyên rà soát các mục tiêu, kịp thời điều chỉnh bổ sung phù hợp; nâng cao các chỉ tiêu đã đạt và vượt quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng xã Bản Bo ngày càng phát triển./.
 

Tác giả: Hồng Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 718 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2316 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3472 | lượt tải:1205

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3507 | lượt tải:477

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3767 | lượt tải:559
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập95
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại714,148
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,475,914
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down