Hiệu quả từ việc xử lý kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ở khu vực biên giới của lực lượng biên phòng Lai Châu

Chủ nhật - 27/01/2019 17:30 752 0
Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã làm công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động xử lý kịp thời và tuyên truyền định hướng dư luận trên địa bàn các xã biên giới, góp phần quan trọng giữ vữngvà ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia..
Cán bộ chiến sỹ Biên phòng Lai Châu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới
Cán bộ chiến sỹ Biên phòng Lai Châu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới
Với đặc thù khu vực biên giới của tỉnh rộng, điều kiện kinh tế xã hội chậm phát triển, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, để thực hiện âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình”, kích động, lôi kéo di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử… đang đặt ra vấn đề cho chúng ta là phải nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận và làm tốt công tác định hướng thông tin đối với nhân dân đồng thời tham mưu xử lý kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Từ nhận thức và thực tiễn công tác đặt ra vấn đề cần giải quyết đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy lực lượng biên phòng Lai Châu đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn, đơn vị trong các ngày lễ, tết của địa phương và của dân tộc. Duy trì tốt nền nếp thông báo thời sự chính trị tuần, tháng, ngày chính trị văn hoá và tinh thần, ngày pháp luật trong đơn vị. Phối hợp với các lực lượng chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời cung cấp những thông tin định hướng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biên giới. Chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương nắm bắt và xử lý kịp thời những bức xúc, những vấn đề nảy sinh, chủ động đấu tranh với âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo, kích động nhân dân di cư tự do, thành lập “Nhà nước Mông” không để xảy ra điểm nóng góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Khi có các vấn đề bức xúc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị kịp thời nắm bắt nội dung, trả lời, định hướng dư luận qua đó đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; việc lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, nhất là lôi kéo theo các đạo lạ trên địa bàn.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, chủ động bắm nắm địa bàn, tình hình nhân dân, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của các đối tượng và phong tục tập quán của từng dân tộc. Trong năm 2018, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân ở khu vực biên giới được 985 buổi/27.121 lư¬ợt ngư¬ời nghe; xây dựng 20 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh; 91 tin, 40 bài đăng trên Báo Lai Châu; 40 tin, 35 bài đăng trên báo ngành và các báo ở Trung ương; duy trì thường xuyên có hiệu quả 10 cụm loa truyền thanh xã Biên giới với mỗi tuần 01 số/60 phút/đài, tu sửa, xây dựng hàng chục cụm pa nô tuyên truyền, hàng trăm băng zôn chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, Quân đội và lực lượng Bộ đội Biên phòng. 

Nhờ làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trên địa bàn các xã biên giới và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động phù hợp với nhận thức và phong tục tập quán của quần chúng Nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới do vậy đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần độc lập dân tộc; động viên, cổ vũ Nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức tăng gia, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; đảm bảo sự ổn định chính trị, tư tưởng ngay từ cơ sở tạo sự đồng thuận của xã hội, đảm bảo cho các cấp uỷ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Lực lượng BĐBP tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.
Với mục tiêu góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, trong thời gian tới công tác và xử lý kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ở khu vực biên giới của lực lượng Biên phòng Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; gắn công tác dư luận xã hội với công tác tư tưởng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi, đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn; đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền phù hợp với nhận thức, phong tục tập quán của Nhân dân đảm bảo dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ; lấy các tấm gương điển hình tiên tiến người thật, việc thật ở địa bàn để làm dẫn chứng minh hoạ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động. Tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng trên địa bàn; tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham mưu thực hiện tốt chính sách trong công tác định canh, định cư, chính sách vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tiếp tục duy trì các mô hình hiện có và xây dựng thêm các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo để từng bước nâng cao mức sống của đồng bào Nhân dân ở khu vực biên giới. Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên; đẩy mạnh phong trào tự học tiếng dân tộc, tiếng nước láng giềng đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị cơ sở. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong đơn vị./.

Tác giả bài viết: Cảnh võ - Đức Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 337 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 756 | lượt tải:44

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 854 | lượt tải:36

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 909 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down