Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sìn Hồ lần thứ 23 (mở rộng)

Thứ tư - 10/01/2024 04:15 329 0
Ngày 09/01, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sìn Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2025 và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đồng chí: Vừ A Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Bùi Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tình hình thực tế của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 47.369 tấn; diện tích trồng rừng mới đạt 50 ha. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện hiện có 79.925 con. Tổng thu ngân sách ước thực hiện đạt 1.267.118/911.547 triệu đồng; chi ngân sách ước đạt 1.214.391/911.547 triệu đồng. Tổng nguồn vốn giải ngân các chương trình muc tiêu quốc gia ước thực hiện 104.165 triệu đồng, đạt 83,2% kế hoạch.

Công tác văn hóa, giáo dục, đào tạo và y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm lãnh đao, chỉ đạo thực hiện. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên gắn với giáo dục vùng khó khăn; quan tâm chăm lo bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng…
53cheo son
Đồng chí Vừ A Tiến - Tỉnh ủy viên, Bi thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Công tác quân sự - quốc phòng, đối ngoại được tăng cường, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở được đổi mới cả về nội dung và phương thức theo hướng sát cơ sở…

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng chỉ rõ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập, ban hành các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được coi trọng; từng bước đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Quan tâm xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, tích cực triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm minh; công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố vững chắc niềm tìn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng…

Tại Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và kết quả phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2023.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với dự thảo các báo cáo, đồng thời tập trung thảo luận, nêu lên một số khó khăn vướng mắc và giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở như: Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nông thôn; chỉ tiêu phát triển đảng viên tại các đơn vị trường THPT trên địa bàn huyện; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội. Triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, 02 chính sách lớn của tỉnh góp phần nâng cao đời sống người dân; quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vừ A Tiến - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của toàn Đảng bộ huyện trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2024, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt một số nhiêm vụ trọng tâm: Các cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm 2023. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nông lâm nghiệp; triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tăng cường rà soát, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính sách an sinh xã hội; cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác quân sự quốc phòng địa phương, làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao; tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, rừng, đất đai; … phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; 10 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền./.

Tác giả: Chẻo Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập91
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại552,895
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,661
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down