Lùng Thàng phát huy vai trò của tổ dân vận bản

Chủ nhật - 25/09/2022 09:03 823 0
Mô hình tổ dân vận cơ sở tại xã Lùng Thàng (Sìn Hồ) đã phát huy hiệu quả trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở; làm nòng cốt nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững, nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới.
Một buổi tuyên truyền, vận động của tổ dân vận bản Can Hồ, xã Lùng Thàng
Một buổi tuyên truyền, vận động của tổ dân vận bản Can Hồ, xã Lùng Thàng
Lùng Thàng là xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ, xã có 9 bản với 3.814 khẩu gồm 6 dân tộc chính (Thái, Mông, Lự, Giấy, Dao, Hà Nhì). Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền xã, kinh tế - xã hội của xã từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn được cải thiện rõ rệt. Xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019. Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã, trong đó có vai trò không nhỏ của các tổ dân vận bản trên địa bàn.

Từ năm 2015, bám sát Hướng dẫn số 17-HD/BDVTU, ngày 30/12/2014 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận và các hướng dẫn của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy. Đảng ủy xã đã tích cực xây dựng, kiện toàn tổ dân vận bản và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động để phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng. Thành lập 3 tổ dân vận bản ở 3 bản (Nậm Bó, Can Hồ và Phiêng Quang), các tổ dân vận bản do đồng chí bí thư chi bộ bản làm tổ trưởng; trưởng bản làm tổ phó và các thành viên là trưởng ban công tác mặt trận bản, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên, công an viên, y tá bản và người có uy tín trong bản.

Với ưu thế các thành viên của tổ dân vận bản đều là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong bản, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân; một số thành viên là người có uy tín trong bản từ đó thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trong bản thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bên cạnh đó, việc gần gũi với người dân là lợi thế trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân để kịp thời báo cáo đảng ủy có các biện pháp, cách thức trong tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Bám sát chỉ đạo, định hướng hoạt động của Đảng ủy xã và chi bộ bản, các tổ dân vận đã tập trung củng cố các đoàn thể ở bản; phối hợp tổ chức cho Nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể của bản góp phần xây chi bộ, xây dựng bản và các tổ chức hội của bản trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phong trào thi đua phấn đấu giữ vững và nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cơ sở và sự đóng góp không nhỏ của các tổ dân vận bản, năm 2019 xã Lùng Thàng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dân trong xã đã đóng góp trên 2,7 tỷ đồng mua vật liệu; trên 700 ngày công để xây dựng các tuyến đường nội bản, nội đồng tại bản; góp tiền mua cột, dây điện và bóng đèn xây dựng điện sáng đường quê đảm bảo cho bà con đi lại thuận tiện vào buổi tối…

Đặc thù xã có nhiều dân tộc cùng sinh sống (Thái, Mông, Lự, Giấy, Dao, Hà nhì…) với nhiều nét văn hóa đặc sắc, bám sát Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ dân vận đã tích cực tuyên truyền, vận động các thế hệ đi trước truyền dạy lại cho thế hệ trẻ nhiều nét đẹp trong văn hoá như phục dựng và dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, cách sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc, cách đan lát, thêu thùa, dệt vải; đội văn nghệ cơ sở tại các bản vừa hoạt động biểu diễn vừa chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ những điệu múa, bài dân ca của dân tộc.

Từ năm 2020 trở lại đây, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ dân vận của xã đã chủ động phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tuyên truyền người dân tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế. Bên cạnh đó, các tổ dân vận bản đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân loại bỏ các hủ tục lạc hậu trong đời sống, đến trạm y tế xã khám, chữa bệnh khi ốm đau, tích cực tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, không sinh con thứ ba trở lên theo hướng dẫn của cán bộ y tế… từ đó đã góp phần chung vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Phùng Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã Lùng Thàng cho biết: “Nhận thức rõ vai trò của các tổ dân vận bản trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm hướng dẫn, động viên các thành viên tích cực hoạt động…. các tổ dân vận bản đã làm tốt công tác vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt những năm qua vai trò của các tổ dân vận bản trong việc vận động bà con phấn đấu xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ đã góp phần giúp Lùng Thàng về đích và giữ vững, nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tế trong hoạt động các tổ dân vận bản của xã Lùng Thàng vẫn còn một số tồn tại. Trình độ của một số thành viên trong các tổ dân vận còn hạn chế; việc đầu tư thời gian cho công tác dân vận còn ít. Các thành viên hoạt động kiêm nhiệm, nên việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân và cán bộ, công chức còn chưa thường xuyên liên tục; khó khăn trong việc biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, vận động của các thành viên của tổ dân vận phục vụ công tác tuyên truyền, vận động. Việc phối hợp và thực hiện tổng hợp các hình thức tuyên truyền, vận động chưa đồng bộ và chưa thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò trong công tác dân vận ở cơ sở của tổ dân vận bản, Đảng ủy xã Lùng Thàng xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn hoạt động đối với các tổ dân vận bản bám sát theo Hướng dẫn số 17-HD/BDVTU, ngày 30/12/2014 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận và hướng dẫn của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy. Làm tốt công tác cung cấp thông tin, định hướng hoạt động, cấp phát tài liệu tuyên truyền cho thành viên các tổ dân vận, chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; kiến nghị với Ban Dân vận Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tổ dân vận bản./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 922 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2452 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3674 | lượt tải:1247

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3706 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3981 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay22,667
  • Tháng hiện tại799,708
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,561,474
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down