Phát huy tinh thần 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Thứ năm - 30/04/2020 15:08 217 0
Cách đây 45 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, là một sự kiện trọng đại của dân tộc, một dấu ấn lịch sử không chỉ đối với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nói riêng, quân đội nói chung và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Tinh thần ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc là nguồn cổ vũ động viên quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện
Từ sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, chiến dịch Tây Nguyên, Trị Thiên và khu V... Bộ Chính trị đã kịp thời bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong tháng 4/1975. Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn  tỉnh đã có trên 9 nghìn con em đồng bào các dân tộc, trong đó có nhiều tấm gương tiểu biểu xung phong lên đường nhập ngũ vào chiến trường và tham gia nhiều trận đánh xuất sắc đi vào lịch sử, tiêu biểu là trận tập kích vào sân bay Luông-pha-băng năm 1972 và trận Xen-ha-núc-vin năm 1973 góp phần giải phóng các tỉnh Bắc Lào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc… Với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với đó là sự chiến đấu anh dũng, ngoan cường, không quản hy sinh của các thế hệ CBCS quân đội, nhân dân ta nói chung và quân dân Lai Châu nói riêng đã tạo nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiếp bước truyền thống, tinh thần ngày chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, các đơn vị bạn và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Các thế hệ CBCS LLVT tỉnh luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc. Tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh theo hướng “Tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu cao. Quân số huấn luyện hằng năm luôn duy trì thường xuyên đạt trên 97%. Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục đối với lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi đối. Kết quả hội thao, hội thi 100% đơn vị đạt khá trở lên; tham gia hội thao, hội thi cấp Quân khu và Bộ đạt thành tích cao. Công tác luyện, diễn tập ở các cấp, kết quả 100% đạt loại giỏi và xuất sắc. Đặc biệt, năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVTP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh được Ban Chỉ đạo Quân khu đánh giá đạt xuất sắc. Qua diễn tập, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể địa phương được nâng lên.

Thực hiện Nghị định số 77/2010/NÐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ QPAN. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ QPAN. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác giáo dục QPAN trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tham mưu Hội đồng giáo dục QPAN đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu hoàn thành tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã có hàng trăm thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đã góp phần trực tiếp tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, CBCS LLVT tỉnh đã tham gia hàng chục nghìn ngày công tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát động “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết quân - dân”... ở nhiều địa phương trong tỉnh; thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách, với số tiền hàng tỷ đồng, qua đó góp phần quan trọng củng cố và tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, LLVT tỉnh đóng vai trò lực lượng nòng cốt, đi đầu. Hình ảnh người quân nhân cách mạng, “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và là chỗ dựa vững chắc, niềm tin tuyệt đối của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó các thế lực phản động, thù địch sẽ tăng cường chống phá, thực hiện âm mưu “phi chính trị hoá Quân đội”. Hơn lúc nào hết, LLVT tỉnh cần đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, cả hệ thống chính trị xây dựng LLVT vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ kinh tế với QPAN, QPAN với kinh tế trong xây dựng và hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động, gắn với phong trào thi đua trong LLVT, lập nhiều thành tích mới xứng đáng với truyền thống anh hùng LLVT nhân dân. Trước mắt tập trung nâng cao trình độ, sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ của lực lượng thường trực; chủ động tham mư kiên quyết đẩy lùi, chống dịch thành công.

Phát huy truyền thống, tinh thần 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, CBCS LLVT tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Luôn xứng đáng với sự tin yêu, tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trong tỉnh; xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”./.

Tác giả bài viết: Đại tá Thào A Pinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down