Phong Thổ: Phát huy vai trò của báo cáo viên cơ sở

Thứ hai - 05/12/2022 08:37 633 0
Nhờ quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cơ sở, đến nay 17/17 xã của huyện Phong Thổ đã thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp xã. Báo cáo viên cơ sở đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phối hợp triển khai công tác tuyên truyền của cấp ủy cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cấp ủy, chính quyền; trực tiếp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở.
Báo cáo viên cơ sở của xã Pa Vây Sử phối hợp với Công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân
Báo cáo viên cơ sở của xã Pa Vây Sử phối hợp với Công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân
Phong Thổ là huyện biên giới của tỉnh, dân số trên 8,3 vạn người với 9 dân tộc cùng sinh sống, huyện có 17 đơn vị hành chính (16 xã, 1 thị trấn). Những năm qua, công tác tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên luôn được cấp ủy các cấp quan tâm từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án 02-ĐA/HU, ngày 11/4/2008 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới tại cơ sở, từ đó xác định xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở do đảng ủy các xã, thị trấn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quán lý hoạt động là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng để triển khai công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Xác định đội ngũ báo cáo viên cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, từ đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở xã, thị trấn xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cơ sở phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng Hướng dẫn số 39-HD/BTGHU, ngày 04/4/2017 về tổ chức và hoạt động của Ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên đảng uỷ xã, thị trấn. Đảng ủy các xã, thị trấn đã bám sát các quy định và hướng dẫn của cấp trên, xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp mình; đến nay, 17/17 xã, thị trấn thành lập đội ngũ báo cáo viên, toàn huyện có 232 báo cáo viên cơ sở; trung bình mỗi xã có khoảng 15 báo cáo viên là cán bộ, công chức cấp xã, một số đồng chí là bí thư chi bộ bản, cán bộ trạm y tế xã, giáo viên các đơn vị trường học của xã.

Đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở là những đồng chí cán bộ, công chức của xã, trực tiếp công tác gần gũi với người dân theo từng lĩnh vực phụ trách nên hiểu cơ sở, địa bàn thuận lợi cho công tác tuyên truyền. Một ưu thế nổi bật của đội ngũ báo cáo viên cơ sở ở Phong Thổ là các đồng chí báo cáo viên cơ sở đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số công tác tại cơ sở, có sự gắn bó thân thiết, am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói và tâm lý của đồng bào các dân tộc nên đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, đồng thời là cầu nối phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất đối với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở.

Hoạt động của báo cáo viên cơ sở có nhiều đổi mới, phong phú, đa dạng trong tuyên truyền. Kết hợp nhiều hình thức phù hợp với đời sống của người dân như lồng ghép vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt bản, tổ dân phố, khu dân cư; nhiều báo cáo viên cơ sở là người có uy tín trong cộng đồng, tâm huyết với công tác đã thường xuyên thông qua sinh hoạt, lao động sản xuất hằng ngày, đến thăm hỏi, gặp gỡ các hộ gia đình để lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động người dân tích cực chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở.

Hoang Thèn là xã vùng thấp của huyện tổng diện tích tự nhiên rộng trên 6.278 ha với 9 bản dân cư, gồm 4 dân tộc (Dao, Mông, Thái, Kinh) cùng sinh sống, một số bản ở vùng núi cao, vùng xa cuộc sống của bà con còn khó khăn vất vả. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng tuyên truyền thay đổi nhận thức người dân để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống cho người dân, trong đó đội ngũ báo cáo viên cơ sở được xác định là lực lượng tuyên truyền nòng cốt hàng đầu. Đồng chí Hoàng Kiều Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoang Thèn cho biết: “Hiện đội ngũ báo cáo viên cơ sở của xã gồm có 15 đồng chí, với ưu thế là những cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở, gần gũi bà con, nhiều đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương nên am hiểu tiếng nói, phong tục tập quán của bà con nên rất thuận lợi trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, thông qua báo cáo viên cơ sở, cấp ủy, chính quyền xã đã kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân từ đó đã kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ sở". 

 Qua đó khẳng định được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên cơ sở của huyện Phong Thổ đã phát huy hiệu quả, ưu thế trong công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh của địa phương. Kinh tế của huyện phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 6.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4 - 5%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ với 4 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện có 16 sản phẩm OCOP. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn ngày càng đổi mới. Giáo dục phát triển cả về quy mô và chất lượng; công tác y tế được chú trọng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở ở Phong Thổ còn một số vấn đề đặt ra: Một số cấp ủy cơ sở chưa chú trọng phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên cơ sở trong tuyên truyền miệng; chưa có nhiều giải pháp quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả cho báo cáo viên.Việc thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất. Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội của một số báo cáo viên cơ sở chưa cao.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền, Đảng bộ huyện Phong Thổ xác định: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn về việc xây dựng, tổ chức hoạt động, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở đối với ngũ báo cáo viên cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tế. Ứng dụng, phát huy vai trò công nghệ thông tin trong tuyên truyền miệng đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả. Chú trọng rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho báo cáo viên cơ sở; thường xuyên cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền ở cơ sở; áp dụng các quy định của cấp trên để đảm bảo chế độ, chính sách đãi ngộ cho báo cáo viên cơ sở./.

Tác giả: Đỗ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 343 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2062 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3102 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3141 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3384 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập144
  • Hôm nay15,180
  • Tháng hiện tại533,281
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,295,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down