Sìn Hồ: Nâng cao hiệu quả sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Thứ ba - 29/03/2022 00:25 702 0
Xác định báo, tạp chí của Đảng là tài liệu quan trọng trong sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền, Huyện ủy Sìn Hồ tăng cường lãnh, chỉ đạo sử dụng hiệu quả phục vụ công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.
Sử dụng báo, tạp chí của Đảng của giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Sìn Hồ
Sử dụng báo, tạp chí của Đảng của giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Sìn Hồ
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sát sao chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Công văn số 1315-CV/TU, ngày 20/4/2020 về thực hiện Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, cụ thể hóa gắn việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng và sinh hoạt đảng thường xuyên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc sử dụng báo, tạp chí của Đảng vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tăng hiệu quả sử dụng và nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức khoa học kỹ thuật vận dụng vào công tác, lao động, sản xuất.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng được triển khai hiệu quả, rộng khắp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, Nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên rà soát số lượng đối tượng tổ chức đảng được cấp phát các loại hình báo, tạp chí theo quy định, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tiến hành hợp đồng với Bưu điện cấp phát báo đúng đối tượng, số lượng, thành phần. Hiện nay mỗi chi bộ đảng, uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo Lai Châu (báo Lai Châu thường kỳ; báo Lai Châu cuối tuần và Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao). Mỗi đảng bộ cơ sở đều có một tạp chí Cộng sản (mỗi tháng 1 số). Ngoài ra, nhiều đơn vị còn đặt và sử dụng hiệu quả các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí xây dựng Đảng, Thông tin báo cáo viên, Báo ảnh dân tộc và miền núi để sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền…

Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở cơ sở. Chỉ đạo các đồng chí bí thư chi bộ bản, tổ dân phố tăng cường sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt chi bộ, làm tài liệu tuyên truyền đến người dân… Nhiều đơn vị đã duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng như Đảng bộ khối Đảng, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ Công an huyện và một số đơn vị cơ quan, trường học, trạm y tế trên địa bàn.

Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp thực hiện nghiêm tính gương mẫu trong việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong nghiên cứu, cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cập nhật kiến thức, kỹ năng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; sử dụng các nội dung trên báo, tạp chí của Đảng biên soạn tài liệu tuyên truyền tại địa phương… từ đó tạo hiệu quả cao trong việc sử dụng. Nhiều đơn vị cấp xã, trường học thực hiện hiệu quả việc đưa báo, tạp chí của Đảng đến Nhân dân, tạo điều kiển để người dân tiếp cận, đọc và sử dụng hiệu quả như bổ sung báo, tạp chí của Đảng vào tủ sách pháp luật của xã; các phòng đọc tại các thư viện nhà trường, cấp báo, tạp chí tại nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố để mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng, nâng cao tính hiệu quả của ấn phẩm.

Đồng chí Phú Hồng Lữ - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Sìn Hồ cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy Thị trấn đã triển khai tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến cơ quan, chi bộ theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân tăng cường sử dụng báo, tạp chí của Đảng vào sinh hoạt Đảng, đoàn thể cũng như cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất; qua đó tạo chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua ở cơ sở, xây dựng đời sống, gia đình, bản làng ấm no”.

Bên cạnh những kết quả đạt, thực tế việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng hiện nay của Đảng bộ huyện Sìn Hồ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng; một số nhỏ cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc đọc báo, tạo chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và cuộc sống; một số địa bàn xa, giao thông khó khăn nên thường tiếp cận báo chậm, muộn; sự phát triển của internet và các loại báo điện tử đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc sử dụng báo giấy truyền thống của cán bộ, đảng viên...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian tới Đảng bộ huyện Sìn Hồ xác định: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Công văn số 1315-CV/TU, ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư; thường xuyên rà soát đối tượng để cấp phát kịp thời đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục đích; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở. Đẩy mạnh và phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng và phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Lương Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 2.8 - 5 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 542 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3300 | lượt tải:1167

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3339 | lượt tải:451

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3590 | lượt tải:524
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay25,802
  • Tháng hiện tại625,589
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,387,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down