Sìn Hồ tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai - 24/01/2022 09:17 900 0
Xác định công tác dân vận là “chìa khóa” quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm - quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.
Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy gặp gỡ người dân ở cơ sở
Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy gặp gỡ người dân ở cơ sở
Sìn Hồ là huyện vùng cao biên giới với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 94%, có 14 dân tộc sinh sống với 13 dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong Nhân dân. Xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trên địa bàn. Trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”; cụ thể hóa Kết luận số 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025” bằng kế hoạch của huyện sát hợp với thực tiễn địa phương.

Hằng năm xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, tổ chức đăng ký thi đua “Dân vận khéo” các cấp; nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, của các thế lực thù địch, di cư tự do, xuất cảnh trái phép, tích cực phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống các loại tội phạm…, đặc biệt tuyên truyền về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước được chú trọng. Hằng năm HĐND, UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy về thực hiện công tác dân vận theo chương trình công tác dân vận của Huyện ủy. UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo thực hiện dân vận chính quyền sát với tình hình thực tế của huyện; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện dân vận chính quyền hằng năm; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển sản xuất, công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; phòng chống thiên tai dịch bệnh, rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các phòng chuyên môn huyện triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc; đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở...

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân
luôn được Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan chuyên môn huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu và giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, đã tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện hiệu quả đối thoại với Nhân dân để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện và của từng tổ chức; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh với tổ chức đảng, chính quyền. Coi trọng củng cố, xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217, 218 của Bộ Chính trị, Quy định 124 về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được cụ thể hóa bằng việc chủ động tăng cường lực lượng bám, nắm chắc địa bàn kịp thời phát hiện, giải quyết những phát sinh trên địa bàn; làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì có hiệu quả các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới (xã Pa Tần); xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết và bảo vệ thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, cấp thẻ căn cước công dân, việc xuất nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, tội phạm trên địa bàn.

Công tác đối ngoại Nhân dân được coi trọng. Duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị với huyện Kim Bình (Trung Quốc), cử cán bộ, công chức tham gia các hội nghị giao ban giữa 4 huyện biên giới với huyện Kim Bình (Trung Quốc); thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn huyện; tạo điều kiện để tổ chức Plan triển khai các hoạt động đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2021 huyện Sìn Hồ đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, 7/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 27/31 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì phù hợp với điều kiện cụ thể; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu và đạt kết quả tích cực, duy trì 04 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, bình quân các xã đạt 14,7 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,5 triệu đồng/năm, tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2020.

Tuy nhiên, từ thực tế triển khai nhiệm vụ công tác dân vận vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác phối hợp giữa một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình Nhân dân trên địa bàn có lúc, có việc chưa kịp thời nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phối hợp báo cáo về tình hình dân tộc thiểu số trên địa bàn chưa đồng bộ, có nội dung không thống nhất. Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong Nhân dân.

Để tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới Đảng bộ huyện Sìn Hồ xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025”, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng kết, hướng dẫn đồng bào thực hiện và nhân rộng, như mô hình trồng cây dược liệu, trồng chè, trồng mắc ca, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với phát triển du lịch... Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản để làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn. Không để kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Thường xuyên thông tin, trao đổi các chủ trương, chính sách, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cốt cán, người có uy tín nhất là công tác vận động quần chúng, công tác đấu tranh với những hoạt động vi phạm pháp luật. Chăm lo thực hiện các chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận ở vùng đồng bào thiểu số khi gặp khó khăn./.

Tác giả: Lương Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 11 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 270 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1124 | lượt tải:314

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 866 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5031 | lượt tải:1062
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay19,156
  • Tháng hiện tại839,488
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,912,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down