Tân Uyên phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Thứ hai - 21/10/2019 21:20 564 0
Sau hơn 02 năm thực hiện Thông báo số 472-TB/TU, ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyêt tâm, quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, phấn đầu đến năm 2020 thực hiện thành công mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện thăm mô hình cây mắc ca trồng xen chè tại thị trấn Tân Uyên
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện thăm mô hình cây mắc ca trồng xen chè tại thị trấn Tân Uyên
Ngày 02/6/2017, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên, đã có Thông báo số 472-TB/TU “về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên”, trong đó, về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: “Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí mà Nhân dân có thể thực hiện được, phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020”. Quán triệt tinh thần đó, ngày 06/9/2017 Huyện ủy Tân Uyên đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU để lãnh đạo thực hiện.

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Kinh tế - xã hội phát triển khá; cơ cấu cây trồng chuyển biến tích cực, diện tích cây chè toàn huyện hiện có trên 3000 ha đạt 101%; cây quế, sơn tra, mắc ca... được Nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, mở rộng về diện tích, chất lượng phát triển rất tốt, đặc biệt đã có mô hình cây mắc ca trồng xen chè của hộ nông dân cho nguồn thu (trừ chi phí) trên 100 triệu đồng/ha. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 gần 54 tỷ đồng, đạt trên 107%; thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng, đạt trên 91% kế hoạch. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên 55%. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; 10/10 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; hằng năm giải quyết việc làm mới cho 1.700 lao động; tỷ lệ giảm nghèo trung bình hằng năm 6,8% đạt 136% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Đến hết năm 2018 Tân Uyên đã có 6/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên các nguồn lực phấn đấu đến hết năm 2019 công nhận 02 xã (Mường Khoa, Hố Mít) đạt chuẩn nông thôn mới. Về xây dựng đô thị văn minh, đến nay thị trấn Tân Uyên đã hoàn thành 20/24 tiêu chí văn minh đô thị theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 04 tiêu chí còn lại để thị trấn Tân Uyên đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong đó, trọng tâm thực hiện tiêu chí 100% hộ gia đình cải tạo, nâng cấp các tuyến đường và vệ sinh môi tường, tiêu chí này mới đạt được 65% tuyến đường nội thị, ngõ phố được cứng hóa; 80% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa cộng động, hiện tiêu chí này đã đạt 79%; 80% tổ dân phố, bản được công nhận đạt chuẩn văn hóa 6 năm liên tục và đang phấn đấu thực hiện mục tiêu có trung tâm văn hóa, thể thao.

Về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay Tân Uyên đã đạt 5/9 tiêu chí chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo nông thôn mới. Còn 4 tiêu chí đang tập trung triển khai quyết liệt, một số tiêu chí đã cơ bản hoàn thành, như: tiêu chí về giao thông, toàn huyện đã đạt 100% các tuyến đường do huyện quản lý đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, mặt đường được rải nhựa hoặc bê tông cứng hóa và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn, thường xuyên được quan tâm duy tu, bảo dưỡng, nhân dân tích cự tham gia phát quang, khơi thông cống, rãnh.

Về quy hoạch, huyện đã tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-UBND, ngày 20/5/2014; quy hoạch đô thị, thị trấn Tân Uyên và vùng phụ cận được phê duyệt tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018. Hiện nay, huyện đang thực hiện việc khảo sát lập quy hoạch vùng đảm bảo theo yêu cầu về nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của Chính phủ.

Về y tế, văn hóa, giáo dục, bệnh viện đa khoa của huyện đã đạt tiêu chuẩn hạng III. Trung tâm y tế huyện được chấm điểm hằng năm, cơ bản đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông thường tại một số tuyến đường, khu dân cư của thị trấn và thực hiện chôn lấp.

Tuy nhiên, cũng còn một số tiêu chí thành phần trong 04 tiêu chí trên chưa thực hiện được. Về giao thông đường thủy, huyện có 36 km đường thủy nội địa, với 116 phương tiện tham gia đã được đăng ký cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, bến thủy chưa được quy hoạch và chưa lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông; bến xe khách đã được quy hoạch với diện tích 3,4 ha, tuy nhiên chưa được đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, Tân Uyên chưa có Trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các biên chế theo quy định; toàn huyện hiện chưa có trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Về môi trường tại các xã và một số khu dân cư của thị trấn chưa được thu gom và xử lý chất thải rắn; chưa có hệ thống lò đốt rác. Các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ chưa thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường; chưa lập sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; chưa xây dựng đầy đủ các công trình, biện pháp, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường để thu gom, lưu giữ, tái chế, thu hồi hoặc xử lý chất thải và chưa thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường như đã cam kết. Một số nhà văn hóa của tổ dân phố tại thị trấn do sáp nhập nên hiện không còn phù hợp, nhất là không đảm bảo diện tích phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
Để triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại, Huyện ủy Tân Uyên xác định: cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự đồng tâm, hợp lực của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 - 2020, xác định rõ lộ trình thực hiện các tiêu chí còn lại trong năm 2020 để triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí thuộc địa phương và cần sự đóng góp của người dân, những tiêu chí không cần đến nguồn ngân sách của Nhà nước. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư, ưu tiên cho những tiêu chí hiện còn thấp.

Cùng với đó, huyện Tân Uyên cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ để huyện triển khai thực hiện các tiêu chí thuộc nguồn ngân sách Nhà nước, như: UBND tỉnh sớm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng và phân bổ kinh phí để huyện phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai lập đồ án quy hoạch. Bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định. Ưu tiên, bố trí nguồn lực triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2020 trên địa bàn huyện để xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn. Về chính sách, huyện đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đồng ý cho Tân Uyên được hưởng một số cơ chế đặc thù như nguồn kinh phí đấu giá chợ trung tâm, tiền đấu giá sử dụng đất... và ưu tiên bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2020 để huyện Tân Uyên thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với kết quả đạt được trong thời gian qua và bằng tinh thần quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, cùng với sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nhất định huyện Tân Uyên sẽ thực hiện thành công mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 138 | lượt tải:6

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 151 | lượt tải:8

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 141 | lượt tải:4

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 461 | lượt tải:22
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down