Than Uyên triển khai hiệu quả công tác khoa giáo

Thứ ba - 28/02/2023 08:58 692 0
Thời gian qua, hoạt động Khoa giáo của huyện Than Uyên đã có nhiều đổi mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối Khoa giáo tham mưu triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, thu hút học sinh tới trường
Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, thu hút học sinh tới trường
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực khoa giáo có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 02-CTrPH/BTG -LNKG, ngày 20/5/2021 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó, đã tham mưu Huyện ủy ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về khoa giáo phù hợp với thực tiễn địa phương góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận về lĩnh vực khoa giáo... các nghị quyết, chương trình, kế hoạch...  sau 3 đến 5 năm triển khai thực hiện tiến hành sơ kết, sau 10 năm tổng kết. Năm 2022, đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”...

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Các cơ quan tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhận thức của đồng bào các dân tộc. Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở được quan tâm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát Tuyên giáo. Năm 2022 tổ chức được 4 cuộc/8 chi, đảng bộ qua đó kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo phù hợp với thực tế cơ sở. Chủ động phối hợp nắm tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động trong khối khoa giáo; thường xuyên nắm dư luận xã hội; thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tình hình học sinh, người lao động, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả trên từng lĩnh vực. Ngành Giáo dục - Đào tạo chủ động triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, chủ động các phương án dạy học thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn. Năm học 2021-2022, huy động trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 100%; tiểu học 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT đạt 71,6%; duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 1; số trường đạt chuẩn Quốc gia 35/39 trường đạt 89%; tỉ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố 99,5%, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 99,7%.

Công tác đào tạo nghề, thực hiện tư vấn, tuyển sinh, mở lớp học nghề năm 2022 được 1.311 lao động đăng ký học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 56% (đạt 100% kế hoạch), công tác tuyển sinh đạt 1.100 chỉ tiêu. Giải quyết việc làm mới cho 1.524 lao động, có 30 lao động đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng (đạt 120% kế hoạch).

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả. Năm 2022, thực hiện khám chữa bệnh cho 116.583 lượt bệnh nhân. Duy trì tiêm chủng thường xuyên tại 12 xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện. Trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng 8 loại vắc xin đầy đủ là 885 trẻ (đạt 96,51%). Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được nâng lên. Đến ngày 15/11/2022, toàn huyện có 4.020 người tham gia bảo hiểm xã hội, 45.964 tham gia bảo hiểm y tế; 2.611 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Các hoạt động bình đẳng giới, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực gia đình tiếp tục được quan tâm thực hiện. Triển khai đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, năm 2022 huyện có 12.731 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% bản, khu phố có tổ hòa giải cơ sở. Các xã, thị trấn, các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tuyên truyền, tư vấn phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, trao học bổng, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trẻ em gặp rủi ro, trẻ em nghèo.

Các hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng có nhiều chuyển biến, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Toàn huyện có 16.800 người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 24% dân số; 2.200 gia đình thể thao; 45 Câu lạc bộ thể dục, thể thao.   

Hoạt động khoa học và công nghệ góp phần nâng cao năng xuất, sản lượng nông sản hàng hóa. Phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng mô hình sản xuất lúa bản địa nếp Tan Pỏm tại xã Tà Hừa, quy mô 10 ha, 124 hộ tham gia. Giống lúa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ổn định, chất lượng gạo ngon phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Sản phẩm lúa, gạo tẻ tròn (Vaas16) và dâu tây tại xã Mường Than được chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Năm 2022, tổng khối lượng rác thu gom xử lý: 2.811,63 tấn, đạt 99,3%. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; 81,82% số xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (đạt 100% kế hoạch). UBND huyện ký xác nhận 04 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và dự án trên địa bàn.

 Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khoa giáo còn hạn chế như: cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số đơn vị còn bất cập, thiếu đồng bộ; việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới còn khó khăn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp.

Thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận, chương trình hành động của huyện về lĩnh vực khoa giáo, đưa công tác khoa giáo thực sự trở thành động lực, nguồn lực phát triển của huyện. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chuyên môn theo các lĩnh vực khoa giáo, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp của từng ngành, từng lĩnh vực. Nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy về lĩnh vực khoa giáo. Phát huy vai trò chủ động tham mưu cho cấp ủy, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo thành chương trình, kế hoạch của các ngành trong khối. Chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng trong Nhân dân, dư luận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác khoa giáo. Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ngành trong khối, định hướng công tác Khoa giáo theo tinh thần chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sát với điều kiện thực tế của huyện góp phần xây dựng huyện Than Uyên ngày càng phát triển./.

Tác giả: Mai Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 909 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2444 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3662 | lượt tải:1244

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3693 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3965 | lượt tải:594
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập130
  • Hôm nay17,373
  • Tháng hiện tại794,414
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,556,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down