Đảng bộ Tà Mung đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư - 07/12/2022 03:34 692 0
Ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Đảng bộ xã Tà Mung, huyện Than Uyên xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và việc làm thường xuyên, cần phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với lựa chọn nội dung đột phá để tạo bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Nhân dân trong xã làm đất cho vụ sản xuất mới
Nhân dân trong xã làm đất cho vụ sản xuất mới
 Từng là một xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Than Uyên, có 2 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc Mông và dân tộc Thái), Đảng bộ xã có 16 chi bộ trực thuộc với 154 đảng viên. Quán triệt và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm đảm bảo việc thực hiện Kết luận thống nhất, hiệu quả, Đảng bộ xã đã họp bàn thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận, trong đó xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá ((1) Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024; (2) Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông; Chợ phiên Tà Mung; Du lịch cộng đồng), đồng thời phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong xã.

Bước vào năm 2022, ngay từ đầu năm Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của xã trực tiếp xuống cơ sở, đồng hành cùng nhân dân trong mỗi tuần, tháng, quý của năm; vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân, vừa làm gương, làm mẫu cho Nhân dân noi theo. Kết quả năm 2022 nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như: vùng chè chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra 250 ha, đến nay đã đạt 315 ha, vùng chè nguyên liệu đạt tiêu chuẩn OCOP trên 270 ha; vùng chanh leo trên 41,8 ha, nâng diện tích vượt lên 31,8ha. Xây dựng được một số mô hình tiêu biểu: mô hình lạc đỏ tại bản Xoong, Pá Liềng; mô hình gà đen tại bản Nậm Pắt, bản Hô Ta; mô hình rau sạch tại bản Hô Ta, Tà Mung, Đán Tọ; thứ 7 hàng tuần thực hiện tốt chương trình đồng hành cùng nhân dân trong việc phát triển kinh tế, trồng chè, chanh leo. Xác định mục tiêu năm 2024 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó còn một số tiêu chí khó là tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư có 65 hộ nhà tạm, dột nát. Nhờ sự phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền đồng thuận cao nên chỉ trong năm 2022 đã xóa được 30 hộ nhà tạm. Các vùng đất trước đây để trống, hiện nay không bỏ hoang đất đai, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vùng lúa, vùng ngô thu đông, vùng rau vụ đông, vùng chè, vùng chanh leo chất lượng, chăn nuôi gia súc kết hợp trồng cỏ.

Trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông; Chợ phiên Tà Mung; Du lịch cộng đồng. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông, gắn với chợ phiên vùng cao Tà Mung; duy trì Ban vận động nếp sống văn hóa đồng bào dân tộc Mông; xây dựng bản Nậm Pắt xanh, sạch gắn với du lịch cộng đồng; thực hiện sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của 02 dân tộc (Thái, Mông). Theo đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các bản hoạt động thường xuyên; thực hiện tốt cam kết “5 nên làm và 5 việc không nên làm” trong thực hiện nếp sống văn hóa đồng bào Mông; hiệu quả khi áp dụng mô hình trường học nông trại. Trước đây mỗi đám cưới đều “thách cưới” từ 20 – 30 triệu đồng nhưng từ năm 2021 chỉ còn 5 triệu đồng, tổ chức tiết kiệm; đám ma đã cho người chết vào quan tài, không mổ nhiều trâu bò, lợn lãng phí, đặc biệt giữ gìn truyền thống thờ cúng tổ tiên, các trang phục truyền thống, khèn Mông. Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Tà Mung đã trở thành điểm sáng từ một trường vùng khó, vùng sâu, vùng xa đã kết hợp rèn kỹ năng sống cho các em học sinh từ tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn, phục vụ sinh hoạt và dạy kiến thức văn hóa. Nhân dân bản Nậm Pắt thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa khu vực chợ phiên, xây dựng không gian văn hóa đồng bào Mông và đồng hành duy trì chợ phiên hoạt động hiệu quả vào ngày cuối tuần.

Có thể nói trong hơn 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại xã Tà Mung đã thu được nhiều thành tựu như: Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu được phát huy. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc tồn đọng, kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Tà Mung được nâng lên rõ rệt.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó Đảng ủy xã đánh giá đây mới chỉ là những kết quả bước đầu, để tiếp tục tạo bước đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới Đảng ủy xã xác định: Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh trong học tập gắn xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân trong phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
 
Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã xác định đảm bảo đạt kết quả cao nhất; đồng thời tiếp tục lựa chọn nhiệm nhiệm đột phá mới phù hợp, thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, gắn với xây dựng các mô hình tiêu biểu, các phong trào thi đua yêu nước; phát triển, lan tỏa, nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với các quy định nêu gương của các tổ chức đảng, đảng viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có những vi phạm, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thực chất./.

Tác giả: Bích Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 343 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2062 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3102 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3141 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3384 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay15,620
  • Tháng hiện tại533,721
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,295,487
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down