Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Bước đột phá trong học tập và làm theo lời Bác

Thứ sáu - 11/10/2013 09:37 703 0
Hiệu quả từ học tập và làm theo tấm gương Bác được thể hiện rõ nhất qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012 của Đảng bộ Quân sự tỉnh: 100% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM); 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt TSVM, Bộ CHQS tỉnh đạt vững mạnh toàn diện.
Giáo dục truyền thống của Đảng thông qua hình ảnh trực quan ở Bộ CHQS tỉnh Lai Châu (Ảnh: Thế Thành)
Giáo dục truyền thống của Đảng thông qua hình ảnh trực quan ở Bộ CHQS tỉnh Lai Châu (Ảnh: Thế Thành)
Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với xây dựng tổ chức và con người vững mạnh. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở thành công việc hằng ngày, gắn với những hành động thiết thực, tạo ra những kết quả đáng khích lệ.

 

Sau một thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã phát huy hiệu quả tích cực. Sức lan toả mạnh mẽ từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tạo động lực to lớn, làm chuyển biến rõ nét ở mỗi cơ quan, đơn vị (CQĐV) đó là, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) không ngừng được nâng lên, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012 của Đảng bộ Quân sự tỉnh: 100% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM); 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt TSVM, Bộ CHQS tỉnh đạt vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đó, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng…

Để có được những kết quả quan trọng đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã tập trung đột phá vào những nội dung sau:
Trước hết, đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, giáo dục sâu rộng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho CBĐV và quần chúng. Cùng với việc giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và đơn vị, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp phải chú trọng tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định, làm cho toàn đơn vị nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng CQĐV để xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp; đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền và quần chúng để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong các hoạt động của các tổ chức và cá nhân. Sau mỗi đợt học tập 100% CBĐV, đoàn viên, thanh niên đều viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch, bổ sung, đăng ký “làm theo” sát với nhiệm vụ, chức trách. Các cơ quan, đơn vị còn kết hợp tốt việc học tập những nội dung chuyên đề với liên hệ, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ CBĐV.

 
3666
Phút giải lao trên thao trường của cán bộ chiến sĩ - Bộ CHQS tỉnh Lai Châu (Ảnh: Thế Thành)

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, lối sống của CBĐV, nhất là của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng 8 chuẩn mực đạo đức của CBĐV và 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì trong LLVT tỉnh. Hằng tháng, từng CBĐV phải báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và đề ra kế hoạch phấn đấu cho tháng tiếp theo trước chi bộ; hằng quý, hằng năm tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn việc đánh giá chất lượng CBĐV với hiệu quả làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong từng công việc cụ thể. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ việc dựng chi bộ với các tiêu chí trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng TSVM và tiêu chí phấn đấu của CBĐV, quần chúng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm “ngắn gọn, rõ, sát, đúng, dễ nhớ, dễ thực hiện”, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 03 (khóa XI) của Bộ Chính trị với việc khắc phục khuyết điểm, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên phát hiện, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cá nhân chủ nghĩa, vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định về những điều đảng viên không được làm.
Làm tôt công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ CBĐV. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát được các cấp chú ý thực hiện theo đúng quy định của trên và luôn có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mỗi CQĐV và chức trách, nhiệm vụ của CBĐV. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng vào kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ huy CQĐV, khả năng tập hợp quần chúng, sự đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị; sự gương mẫu, tiêu biểu về đạo đức, lối sống và chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp và CBĐV. Các tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng tại đơn vị, địa phương. Qua đó thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các tổ chức quần chúng đến từng tổ chức đảng và CBĐV.

Thực hiện tốt 3 khâu đột phá trên là điều kiện quan trọng để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS - QP trong những năm qua./.

Tác giả bài viết: Đại tá Nguyễn Thế Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 35 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 962 | lượt tải:268

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 252 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 457 | lượt tải:16
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 11,814
  • Tổng lượt truy cập: 8,492,501
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down