Hội nông dân Lai Châu nhân rộng điển hình tiên tiến từ học tập và làm theo Bác

Thứ năm - 12/05/2016 10:19 576 0
Sau 3 năm (2013 - 2015) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với các phong trào thi đua của Hội, đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng, trong đó có 34 tập thể và cá nhân được Hội nông dân tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 10/5/2016.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể,  cá nhân điển hình
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Hội, nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội nông dân tỉnh, hệ thống tổ chức hội nông dân trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn và nhiệm vụ chính trị của Hội, như: Hội viên nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào “Nhân dân Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”... và được xác định: tổ chức thường xuyên, liên tục, lấy đây là một trong những tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đạt kết quả cao, tạo thành phong trào sâu rộng trong cả hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở và trở thành ý thức tự giác trong mỗi hội viên. Công tác tuyên truyền được coi trọng, thông qua các buổi sinh hoạt các tổ chức hội đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về những lời dạy của Bác đối với cán bộ, hội viên, nông dân xây dựng và phát triển phong trào của hội, về vượt khó vươn lên lao động sáng tạo, thi đua sản xuất giỏi, xóa đói nghèo, tuyên truyền giới thiệu các gương nông dân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi trên báo chí địa phương và cuốn Thông tin nông dân Lai Châu... Đồng thời, tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề hàng năm cho cán bộ, hội viên nông dân, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức hội theo đúng tinh thần chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội và của Tỉnh ủy. 

Hệ thống tổ chức hội đã gắn việc học tập các chuyên đề với việc giáo dục rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương hội phát động; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan tổ chức hội các cấp và hướng dẫn cho cán bộ, hội viên, nông dân tiến hành đăng ký nội dung học tập và làm theo, hàng năm có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với từng chuyên đề được học và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân. 100% cơ quan Hội Nông dân tỉnh và các huyện, thành hội đã xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ công chức, viên chức, lao động cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yếu là: Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thái độ với dân, thái độ với tổ chức, thái độ với xã hội, năng lực chuyên môn và được niêm yết tại trụ sở, nơi làm việc để cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên ghi nhớ và thực hiện. Việc tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được các cấp hội tổ chức theo đúng quy trình, mỗi cán bộ, hội viên trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình đăng ký từ 01 - 03 nội dung công việc, sau đó tập thể tổ chức hội tiến hành tham gia góp ý, điều chỉnh phù hợp để cá nhân thực hiện có sự theo dõi, giám sát của tập thể và thường xuyên được đánh giá, nhận xét tại các cuộc sinh hoạt cơ quan. 

Do có sự chỉ đạo chặt chẽ và làm tốt công tác hướng dẫn trong toàn hệ thống tổ chức hội, đến nay 100% cán bộ đang công tác tại cơ quan hội nông dân các cấp đã đăng ký làm theo và điểm nổi bật là đã có 68% hội viên nông dân toàn tỉnh đăng ký làm theo tư tương, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tiêu biểu như Hội nông dân Thành phố Lai Châu có tới 96% hội viên nông dân đăng ký làm theo... Cùng với đó, các tổ chức hội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo ra sức lan tỏa và sự đồng thuận trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần quan trọng tạo ra các phong trào thi đua rộng khắp trong hệ thống tổ chức hội toàn tỉnh, cổ vũ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương, tích cực tham gia củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, gắn với các phong trào thi đua do Hội nông dân phát động đã xuất nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 3 năm 2013 - 2015 nhiều gia đình hội viên nông dân các địa phương đã hiến trên 150.000 m2 đất, đóng góp 346.471 công lao động, 18.812 m3 cát, đá, sỏi xây dựng hạ tầng nông thôn. Điển hình như gia đình hội viên Lò Văn Xanh, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên tự hiến 4.500 m2 và vận động các hộ dân trong bản hiến đất làm được 1,6 km đường phục vụ sản xuất; gia đình hội viên Lù Văn Tèn, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu hiến 470 m2 đất, đóng góp 30 ngày công lao động để xây dựng một số công trình của bản... 

Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xuất hiện nhiều gương gia đình hội viên vượt khó vươn lên làm giàu và giúp đỡ hội viên khó khăn. Tiêu biểu như gia đình hội viên Giàng A Sinh, xã Tẻ Lèng, huyện Tam Đường mạnh dạn vay các nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trang trại, đem lại hiệu quả cao, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập ổn định 300 triệu đồng; gia đình hội viên Lê Xuân Sang, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tạo việc làm cho các lao động gia đình hội viên khác bằng mô hình nuôi ong, trừ chi phí mỗi năm thu về tử 200 - 250 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 4 - 6 lao động, thu nhập bình quân mỗi lao động đạt từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng; gia đình hội viên Lê Văn Tỉnh, phường Đông Phong phát triển kinh tế theo mô hình trồng hoa cho thu nhập bình quân đạt 200 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho 6-7 lao động... 

Trong phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”, cũng xuất hiệu điển hình mới như Hội viên nông dân Vàng A Lùng, xã Dào San, huyện phong Thổ đã 36 lần tham gia cùng lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, vận động nhân dân trong bản được 936 ngày công phát quang đường biên, môc giới, trực tiếp tham gia giải quyết 12 vụ mâu thuẫn nội bộ, vận động 3 hộ với 17 khẩu bỏ ý định di cư tự do ở lại địa phương yên tâm sản xuất...; hội viên Chang A Câu, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu là hộ mới thoát nghèo (năm 2009), nhưng với tinh thần yêu nước, vì biển đảo quê hương đã chi 5 triệu đồng ủng hộ Trường Sa... 

Tại hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có 34 tập thể và cá nhân được Hội nông dân tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen, trong đó có 16 tập thể và 18 cá nhân và còn nhiều tấm gương điển hình khác trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được các cấp hội, cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng. Những điển hình đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghìn việc tốt của đất nước thiết thực nhất chào mừng ngày sinh của Bác; là những tấm gương tiểu biểu đã và đang được nhân rộng, cổ vũ phong trào thi đua làm theo gương Bác trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 
3 5 16
Đồng chí Vàng A Dơ Chủ tịch HND huyện Nậm Nhùn đại diện cán bộ, hội viên nông dân phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua làm theo gương Bác giai đoạn 2016 - 2020 do Hội Nông dân tỉnh phát động

Để việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với các phong trào thi đua của Hội Nông dân tiếp tục được phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Mùa A Trừ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho rằng: Cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống tổ chức hội, gắn với thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của hội bằng những nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với từng tổ chức hội. Đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt thường xuyên của hệ thống tổ chức hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, gắn với tăng cường giáo dục rèn luyện cán bộ, hội viên, làm cho mỗi người tích cực và tự giác trong học tập và làm theo gương Bác. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ công chức, viên chức các cấp hội; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các tổ chức hội trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với nông dân “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”. Và đặc biệt coi trọng việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác, nhất là các gương hội viên, nông dân trực tiếp lao động sản xuất, có ý thức vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu - đẹp. 

Với những giải pháp thiết thực trên, nhất định việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục thu được những thành công mới và sẽ có thêm nhiều gương nông dân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác được nhân rộng và được biểu dương khen thưởng. Góp phần xây dựng hệ thống tổ chức hội nông dân trong toàn tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra, phấn đấu đến năm 2020 đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 178 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 331 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 897 | lượt tải:42

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 795 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down