Lai Châu: Xây dựng phong cách, tác phong cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 13/02/2018 09:08 420 0
Với chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, có phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát cơ sở, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trung thực và liêm khiết
Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trung thực và liêm khiết
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về tổ chức học tập chuyên đề năm 2018, Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng trong thời gian tới phải bám sát những nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó chọn một số việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết. Phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt toàn bộ chuyên đề năm 2018 và triển khai học tập chuyên đề định kỳ hằng tháng, quý trong sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, gắn với các đợt phát động và tổng kết thi đua, sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt…;trong quán triệt học tập phải liên hệ sát với tình hình thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập trung thảo luận, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục; xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 và lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại đảng viên cuối năm.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, có tính khả thi; tăng cường theo dõi, giám sát và có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Thực hiện tốt việc nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với việc tổ chức phát động các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội thiết thực, ý nghĩa.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống ngành. Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt (vào dịp 19/5), nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích; phát huy vai trò của các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 287 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 281 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 974 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1463 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down