Một số kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Than Uyên

Thứ năm - 18/07/2013 09:15 372 0
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy  họp triển khai nhiệm vụ
  Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy  họp triển khai nhiệm vụ
 Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ huyện Than Uyên đã có những tác động tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng cũng như trên các mặt của đời sống xã hội; góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội. Bước đầu về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều tiến bộ. Tinh thần thực hiện chức trách, nhiệm vụ, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của cán bộ được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng và hiệu quả, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đặc biệt, tập trung giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, kiên quyết không để xẩy ra các điểm nóng ngay từ cơ sở. Về xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức trên cơ sở Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW, ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương "V/v bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay". Nhiều cơ quan, đơn vị gắn việc học tập và làm theo Bác Hồ với thực hiện các tiêu chí về công tác dân vận chính quyền như 3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần và 3 chống; ngành Giáo dục với khẩu hiệu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Kỷ luật nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”; ngành Công an với khẩu hiệu “Công an học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; cán bộ công chức trong toàn huyện xây dựng chuẩn mực chung “Tận tụy, sáng tạo, hiệu quả”…Đến nay đã có 100% các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị hoàn thiện được quy định chuẩn mực đạo đức, các tiêu chí làm theo sát với đặc thù, được treo trang trọng tại trụ sở làm việc của đơn vị để mọi người dễ nhớ, cùng nhau thực hiện. Từ việc thực hiện tốt Chỉ thị 03, công tác xây dựng Đảng chuyến biến tích cực, năm 2012 có 38/46 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 8 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 95%; số đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 0,15%. Số lượng đảng viên mới kết nạp tăng nhanh và trẻ hóa, nhất là lực lượng vũ trang và đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đến nay 11/11 xã đã hoàn thiện quy hoạch chung. Cấp ủy, chính quyền các xã chủ động khắc phục mọi khó khăn, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như xã Mường Than đạt 7/19; Hua Nà đạt 6/19 tiêu chí. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, một số bà con nhân dân xã Mường Than đã có 236 hộ, hiến 4.670m2; xã Ta Gia hiến 300m2 đất vườn để làm đường giao thông nông thôn. Điển hình trong phong trào này, ở bản Mỳ xã Ta Gia có gia đình ông Lù văn Ón hiến 100m2 đất vườn, gia đình ông Lò Văn Chính hiến 50m2 ao; xã Mường Than có các gia đình ông Lò Văn Thên, Hoàng Văn Ón, Lò Văn Chung… hiến từ 50 đến 70m2 đất; các thôn bản huy động nhân dân đóng góp ngày tham gia làm đường, quy ra tiền trị giá 107 triệu đồng. Trong 2 năm 2011, 2012, trên địa bàn huyện đã có 120 km đường giao thông được đầu tư xây dựng cứng hóa với tổng kinh phí 202.168 triệu đồng. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tạo cho diện mạo của các thôn bản không ngừng đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng cho huyện Than Uyên thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

     Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc liên quan đến đời sống của nhân dân được chú trọng, nhất là công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ chế “một cửa” tiếp tục cải cách thông thoáng… Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, huyện Than Uyên đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cải cách hành chính như: rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định hành chính của UBND huyện; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; chỉ đạo các ngành, các khối chủ động xây dựng quy chế phối hợp, định kỳ giao ban đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức…Trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo duy trì thực hiện cơ chế “Một cửa” tại huyện và các xã, thị trấn nhằm đảm bảo giải quyết tốt các công việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với khẩu hiệu “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉnh trang nơi tiếp dân khang trang, thoáng mát; thực hiện niêm yết công khai các quy định và mức thu lệ phí, cũng như xây dựng hòm thư góp ý, lịch tiếp dân, số điện thoại… để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Lãnh đạo UBND huyện xây dựng lịch tiếp công dân, chủ động tiếp xúc, nghiêm túc lắng nghe ý kiến góp ý của các tổ chức và công dân để chỉ đạo kịp thời việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2011 và 2012, bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận, giải quyết 936 hồ sơ, thủ tục và chỉ riêng năm 2012, bộ phận một cửa của các xã, thị trấn đã chủ động giải quyết 19.565 hồ sơ, thủ tục của các tổ chức, cá nhân. Hiệu quả từ việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã phát huy tinh thần trách nhiệm và đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao vai trò của người đứng đầu, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân; tiết kiệm thời gian, giảm thiểu số lần đi lại của tổ chức và công dân, góp phần chống tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu; mối quan hệ giữa cơ quan, đơn vị với tổ chức và công dân có sự chuyển biến căn bản, từ tư duy quản lý "xin-cho" sang tư duy "phục vụ", nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ đó, kinh tế của huyện được duy trì ổn định với mức tăng trưởng bình quân trên 16%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 60 tỷ đồng trong năm 2012; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền những năm qua, nhất là từ năm 2012 tới nay, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cách thực hành tự phê bình và phê bình trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng, là giải pháp tư tưởng hàng đầu để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Từ việc chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời chủ động, sáng tạo lồng ghép các nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục tạo ra sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, trở thành hoạt động thường xuyên, có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ. Những tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện nhiều càng nhiều. Trong cách làm có nhiều tập thể, cá nhân đã vận dụng sáng tạo và có những mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực như: Trường THCS Thị trấn Than Uyên đã phát động thi sưu tầm và kể chuyện về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi giáo viên, học sinh đăng ký việc làm cụ thể để học tập và làm theo Bác. Ngoài việc dạy kiến thức cho học sinh, nhà trường còn đổi mới nhiều hoạt động khác nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp đã gương mẫu trong hành động để cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân noi theo như đ/c Vàng A Mang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mường Cang luôn gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về di dân tái định cư thủy điện Bản Chát, Huổi Quảng; chương trình xây dựng nông thôn mới…Ông Mai Văn Nho ở thôn Cẩm Trung 2 xã Mường Than luôn là quần chúng gương mẫu trong các phong trào thi đua ở cơ sở, trung thực, thẳng thắn có trách nhiệm với công việc, khắc phục khó khăn vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho bản thân đồng thời giúp đỡ nhiều hộ gia đình khác thoát nghèo…

     Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở đảng bộ huyện Than Uyên vẫn còn một số hạn chế nhất định, chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao ở một số địa phương, đơn vị; công tác chỉ đạo triển khai ở cơ sở còn lúng túng. Công tác tổ chức học tập, quán triệt theo tinh thần Chỉ thị 03 hầu hết các địa phương, đơn vị được thực hiện cơ bản đạt yêu cầu, song nội dung "làm theo" bằng các việc làm cụ thể chưa mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện ở một số chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua vẫn chưa được chú trọng. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới, Đảng bộ huyện Than Uyên tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp thường xuyên, quan trọng, tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trọng rãi trong nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chức hội và cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội./.

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 508 | lượt tải:127

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 316 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1834 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1829 | lượt tải:576
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 62
  • Hôm nay: 692
  • Tổng lượt truy cập: 7,476,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down