Tuổi trẻ Lai Châu - đoàn kết, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Thứ ba - 05/09/2017 08:06 70 0
Với hơn 36 nghìn đoàn viên làm nòng cốt, trên 120 nghìn thanh niên trong tòan tỉnh đang tiếp tục phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII “Phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”.
5 năm qua, tuổi trẻ Lai Châu luôn nỗ lực thực hiện vai trò xung kích phát triển kinh tế - xã hội
5 năm qua, tuổi trẻ Lai Châu luôn nỗ lực thực hiện vai trò xung kích phát triển kinh tế - xã hội
5 năm qua (2012-2017) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và Trung ương Đoàn, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tạo nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động, các phong trào của đoàn; các cấp bộ đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Công tác giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các hình thức như: Thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, sân khấu hóa, các đợt sinh hoạt chính trị. Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống qua việc tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, của Đoàn, đặc biệt là các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”, lễ thắp nến tri ân, hành trình theo bước chân những người anh hùng, ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… thu hút trên 80 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia; thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhiều mô hình mới, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (nhiệm kỳ 2012-2017 có 505 thanh niên các cấp được tuyên dương). Chủ động, phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; quan tâm cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ (64 đoàn cấp xã triển khai, giúp đỡ 166 thanh thiếu niên).

Phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội được triển khai khá tích cực, nổi bật là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” được các cấp bộ đoàn cụ thể hóa bằng việc đăng ký, đảm nhận, tham gia thực hiện một số nội dung: hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị; xây dựng đời sống văn hóa; đảm bảo trật tự an toàn giao thông (đảm nhận, thực hiện 1.409 công trình, phần việc trị giá trên 8 tỷ đồng; đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng, sửa chữa hơn 60 km đường giao thông, 31 km kênh mương nội đồng, 21 nhà văn hóa, 35 nhà nhân ái và bán trú dân nuôi). Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” được thực hiện có hiệu quả, thu hút hàng trăm nghìn lượt thanh niên tham gia, được cấp ủy, chính quyền và xã hội đánh giá cao (toàn tỉnh có 275 câu lạc bộ, tổ đội nhóm thanh niên tình nguyện; 6.205 ĐVTN tham gia hiến được 5.718 đơn vị máu; tổ chức cấp phát thuốc và chữa bệnh miễn phí cho 13.652 người; tổ chức được 1 hoạt động tình nguyện quy mô cấp tỉnh, thu hút 13.800 ĐVTN tham gia).
2 9 17
 
Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,
nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”
được thực hiện có hiệu quả...

Tổ chức đoàn các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên giáo dục cho ĐVTN trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc phòng, an ninh; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp định kỳ hằng năm tổ chức “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” và định kỳ 2 năm/lần “Hội thi sáng tạo kỹ thuật”; quan tâm phát hiện, hỗ trợ, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ. Tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom xử lý rác thải, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, chương trình giáo dục công dân “Khi tôi 18”, phong trào “Ba rèn luyện”, chương trình “Tiếp sức đến trường” và “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lai Châu”…với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực (toàn tỉnh đã giúp đỡ 1.872 /11.102 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; làm mới, tu sửa 12 nhà bán trú dân nuôi); tổ chức tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh làm giàu chính đáng (đến nay tổng nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn là trên 366 tỷ đồng); phát động, triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, gặp gỡ, tư vấn sức khỏe…thu hút gần 5 nghìn lượt ĐVTN tham gia; quan tâm các hoạt động phát triển kỹ năng xã hội, qua đó nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống và ứng xử cho thanh thiếu niên.

Củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp, phát triển đoàn viên ở cơ sở (nhiệm kỳ qua đã kết nạp 12.248 đoàn viên mới, đạt 102,7%); sắp xếp mô hình, cơ cấu tổ chức đoàn cơ sở và chi đoàn theo hướng phù hợp, linh hoạt với điều kiện hoạt động, gắn với địa bàn cụ thể; việc củng cố, phát triển tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có sự chuyển biến tích cực. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa và được tín nhiệm, giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, có nhiều đổi mới, hướng tới nhu cầu nguyện vọng, tạo môi trường thuận lợi phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ (Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã tập hợp 52.409 hội viên với 113 cơ sở hội và 877 chi hội); chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên.
3 9 17
 
Ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, định hướng quá trình hình thành nhân cách cho các em từ lứa tuổi nhi đồng thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, phong trào thiếu nhi do tổ chức Đội phát động như “Nghìn việc tốt”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Trạng nguyên Tiếng Việt”; triển khai có hiệu quả mô hình “Em nuôi của đoàn” với 151 em học sinh được nhận hỗ trợ hằng tháng từ cơ sở đoàn; vận động xây dựng 2 nhà Khăn quàng đỏ, 1 Trường đẹp cho em, 20 phòng học, 2 sân chơi cho thanh thiếu nhi.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nhân dân và tham gia quản lý Nhà nước về công tác thanh niên; chủ trì và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh thực hiện 2 cuộc giám sát tại các huyện, thành phố; tổ chức nhiều hoạt động để thanh niên đối thoại với cấp ủy, lãnh đạo ngành; tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng, đại hội đoàn các cấp, Hiến pháp và các dự thảo luật. Tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (toàn tỉnh đã giới thiệu 6.334 ĐVTN ưu tú, trong có 4791 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng); giới thiệu cán bộ có chất lượng để bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp (với 82 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp)./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down