Khảo sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng về lĩnh vực Y tế ở huyện Nậm Nhùn

Thứ năm - 25/05/2017 10:16 476 0
Trong 2 ngày 23-24/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực Y tế tại huyện Nậm Nhùn.
Quang cảnh buổi làm việc tại xã Trung Chải
Quang cảnh buổi làm việc tại xã Trung Chải
Sau khi khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo 2 xã Trung Chải, Nậm Pì về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; Kết luận số 126-KL/TW, ngày 01/4/2013 của Ban Bí thư "về 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở"; Quyết định số 153-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII ban hành Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/01/2016 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, Đoàn đã đến thăm Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn và làm việc với Thường trực huyện ủy và lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đã báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực y tế. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ và đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; từng bước hướng dẫn Nhân dân chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng về lĩnh vực y tế. Nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước nhận thức rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện các chủ trương của Đảng về y tế, có ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, chấp hành Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và các chính sách về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Đưa các chỉ tiêu của y tế vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể: có 5,5 bác sỹ/1vạn dân, 11 trạm y tế có bác sỹ, có 6 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và giao chỉ tiêu hàng năm. Kết quả, từ năm 2016 đến nay các trạm y tế xã, thị trấn đã được tăng cường thêm nhân lực, hiện tại có 5 xã có bác sỹ làm việc tại các trạm y tế (bao gồm cả bác sĩ làm việc định kỳ 02 buổi/tuần); 05/11 xã có nữ hộ sinh và y sỹ sản nhi, 08/11 xã có y sỹ định hướng đông y. Các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 88%, tiêm bổ sung phòng sởi mũi 2 cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt trên 90%. Các chiến dịch tiêm phòng được triển khai theo đúng kế hoạch, không để xảy ra tai biến do tiêm chủng. Chương trình phòng chống HIV/AIDS được triển khai có hiệu quả, năm 2014 thành lập cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, hiện nay có trên 135 trường hợp đến uống thuốc tự cai tại 4 điểm điều trị (Lê Lợi, Hua Bum, Mường Mô, Trung tâm y tế huyện). Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người bệnh, giảm bớt thủ tục hành chính, bình quân số lượt khám bệnh đạt 1,9 lượt người/năm; Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay, có 04 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 66,6% kế hoạch. 100% xã, thị trấn có Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Công tác dân số - KHHGĐ của huyện đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ ba. Trong năm 2016, tỉ lệ con thứ 3 giảm 8% so với cùng kỳ năm 2015; tỉ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015; tỷ lệ tảo hôn giảm 3% so với cùng kỳ năm 2015; tỷ số giới tính khi sinh là 107/100 (nam/nữ), mức giảm tỷ lệ sinh là 2,0%o. Trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng số người kết hôn là 68 người, trong đó tảo hôn là 14 người, chiếm 20%, giảm 1 % so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 2.735, đạt tỉ lệ 65%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ số giới tính khi sinh: 105/100 (nam/nữ).

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quan tâm triển khai thực hiện. Tính đến tháng 4 năm 2017 số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội toàn huyện là 1.671/15.991 người, đạt tỷ lệ 10,44%; số lao động tham gia Bảo hiểm y tế là 25.762/26.721 người, đạt tỷ lệ 96,41%. 

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thực hiện các chủ trương của Đảng về lĩnh vực y tế có lúc, có thời điểm chưa thật sự quyết liệt, còn lúng túng trong triển khai thực hiện ở cơ sở. Hoạt động của các ban chỉ đạo về y tế ở xã còn hình thức. Cơ sở vật chất phục vụ cho khám chữa bệnh còn hạn chế, huyện thiếu nguồn nhân lực về y tế, đặc biệt là bác sỹ và bác sỹ chuyên khoa; phong tục, tập quán của một số đồng bào còn tồn tại nhiều hủ tục ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu về y tế. 

Thảo luận tại buổi làm việc, các ý kiến đã tập trung nêu rõ những khó khăn, bất cập và nguyên nhân trong quá trình tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực y tế, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

Thống nhất nội dung tại buổi làm việc, đồng chí Lê Chí Công - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn khảo sát đã đánh giá cao kết quả đạt được, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực Y tế. Đồng thời nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác y tế của huyện trong thời gian tới đề nghị huyện cần quan tâm phân công lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác khoa giáo cơ sở nói chung, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân nói riêng; quan tâm bố trí, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của cán bộ cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chức năng đầu tư xây dựng các dự án về hạ tầng văn hóa - xã hội phải đảm bảo tính đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng; chỉ đạo các ngành chức năng trong huyện, nhất là Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ... làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để giảm tỷ lệ tảo hôn, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; có biện pháp truyên truyền cụ thể ngay từ học sinh ở bậc học tiểu học, THCS góp phần thay đổi nhận thức, giảm tỷ lệ tảo hôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện./.

Tác giả bài viết: Hoàng Hợi - BTGTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 322 | lượt tải:72

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 316 | lượt tải:34

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 786 | lượt tải:240

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1093 | lượt tải:125
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down