Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Phong Thổ

Thứ sáu - 01/09/2017 08:37 356 0
Ngày 31/8, UBND huyện Phong Thổ đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2012 - 2017.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Phong Thổ, giai đoạn 2012 - 2017
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Phong Thổ, giai đoạn 2012 - 2017
5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện Phong Thổ đã quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào TĐQT.

Phong trào TĐQT đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và địa phương, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Qua đó, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu thi đua đã đề ra, nổi bật như: Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh của địa phương; xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Qua phong trào TĐQT đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến trên các mặt công tác. Hàng năm, có trên 98% đảng viên thuộc LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ Đảng viên trong DQTV đạt 20,2%, tăng 4,25% so với giai đoạn 2007-2012, và tỉ lệ Đảng viên trong DBĐV đạt 21,4%, tăng 6,4% so với giai đoạn 2012-2017. Kết quả huấn luyện hàng năm luôn có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Lực lượng DQTV chiếm 2,3% dân số toàn huyện. Nhiều năm liền, Ban CHQS huyện Phong Thổ và các chi bộ trực thuọc đều đạt TSVM. Trong giai đoạn 2012 – 2017, có 31 tập thể, 136 cá nhận được các cấp khen thưởng.

Giai đoạn 2017 - 2022, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT trong LLVT huyện chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, trong đó taoạ trung xây dựng 100% tổ chức Đảng TSVM, LLVT huyện VMTD; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của các cấp ủy đảnh, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X về “xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định 152 của Chính phủ về KVPT. Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, xan hóa - xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân trong KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ. Tham gia thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xâ y dựng nông thôn mới”.

Trước mắt, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thành công các cuộc diễn tập; bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng; nâng tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 25%; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ; quân số khỏe đạt trên 98,8%; 100% cán bô chủ trì, cấp ủy viên và trên 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đảng các cấp đạ TSVM, không có chi bộ, đảng bộ yếu kém.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá, biểu dương những thành tích LLVT huyện đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2017, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, định hướng nội dung nhiệm vụ, giải pháp để LLVT huyện thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng và thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022, dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Kỷ - Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đề ra một số nội dung LLVT huyện cần tập trung thực hiện, như: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện phong trào TĐQT; tập trung xây dựng kế hoạch, xây dựng động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn, khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT. Kịp thời sơ kết, tổng kết, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Quyết tâm xây dựng huyện Phong Thổ văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, UBND huyện Phong Thổ đã định khen thưởng cho 20 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017./.

Tác giả bài viết: Hồng Hải - Bộ CHQS tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 81/TB-VPCP 2021

Thông báo 81/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19

lượt xem: 397 | lượt tải:14

Số 04 -TB/HĐ

Thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 và mẫu Đơn đề nghị phúc khảo

lượt xem: 584 | lượt tải:87

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 989 | lượt tải:43

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 988 | lượt tải:57
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down