Cuộc cách mạng "xóa bản trắng" chi bộ ở Sìn Hồ

Thứ ba - 30/06/2015 21:44 596 0
Để từng bước tháo gỡ “nút thắt” trong công tác phát triển đảng viên, huyện Sìn Hồ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 29/11/2011 về việc kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ ở bản, cơ quan, trường học, trạm y tế chưa có chi bộ (giai đoạn 2010 - 2015). Có thể nói, với một huyện khó khăn về mọi mặt thì việc "xóa bản trắng” chi bộ, đảng viên, tạo sức mạnh cho Đảng được như hiện nay giống như một cuộc “cách mạng” của Huyện ủy Sìn Hồ.
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Ban tuyên giáo Huyện ủy Sìn Hồ
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Ban tuyên giáo Huyện ủy Sìn Hồ
Từ thực trạng…

Trước thời điểm chưa ban hành nghị quyết (năm 2011), Đảng bộ huyện Sìn Hồ có 56 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn, 3 đảng bộ cơ quan lực lượng vũ trang, 30 chi bộ cơ sở khối cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, có 289 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên 2.775 đồng chí. Toàn huyện vẫn còn 51/259 bản thuộc 15 Đảng bộ cơ sở xã; 18/23 trạm Y tế, 30/85 trường học, 9/34 cơ quan chưa thành lập được chi bộ; trong đó còn 1 trường học và 1 trạm y tế chưa có đảng viên. Thậm chí, ở một số bản còn có nguy cơ tái trắng đảng viên. Nhiều chi bộ mới thành lập nên có ít đảng viên và chất lượng còn thấp. Số lượng đảng viên thiếu tính bền vững. Chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung sinh hoạt chậm được đổi mới và thiếu tính giáo dục, tính chiến đấu. Hầu hết các bản chưa thành lập được chi bộ đều là các bản xa trung tâm xã, đời sống sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng của việc tuyên truyền đạo trái pháp luật. Số trạm y tế, trường học và cơ quan chưa thành lập được chi bộ là do biên chế cán bộ ở các đơn vị này ít, công tác không ổn định. Số đơn vị trường học mới tăng thêm, hàng năm có sự điều động cán bộ do yêu cầu công tác của ngành; một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan chưa quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên…

Từ thực tế trên, để vực dậy sức mạnh của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 29/11/2011 về việc kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ ở bản, cơ quan, trường học, trạm y tế chưa có chi bộ (giai đoạn 2010 - 2015). Theo đó, mục tiêu phấn đấu trung bình hàng năm của huyện kết nạp từ 150 đảng viên trở lên. Đến hết năm 2013, 100% trường học, trạm y tế phải có đảng viên. Phấn đấu đến năm 2015, 100% các bản, đơn vị trường học, trạm y tế, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phải thành lập được chi bộ.


Đến các giải pháp "xóa bản trắng" chi bộ

Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 “xóa bản trắng" chi bộ. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, Đảng ủy các xã xác định rõ vai trò lãnh đạo, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn phát triển đảng viên và có các giải pháp phù hợp, thiết thực để tháo gỡ những khó khăn ở các thôn, bản chưa thành lập được chi bộ.

Ngay sau khi Nghị quyết đi vào cuộc sống, hầu hết các Đảng bộ đều phân công các đồng chí đảng ủy viên xuống dự sinh hoạt ở các chi bộ ghép, cùng cấp ủy chi bộ bàn các giải pháp và làm tốt công tác tuyên truyền để mọi đảng viên ý thức rõ trách nhiệm trong việc giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó lựa chọn những nhân tố mới, quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Ở một số nơi còn phát huy vai trò của già làng, trưởng bản là những người có uy tín tại địa phương để động viên, giáo dục con cháu nỗ lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Quan tâm bồi dưỡng nguồn kết nạp tại chỗ, những người có trình độ văn hoá, có khả năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những người có uy tín trong Nhân dân. Chú trọng kết nạp đảng viên là giáo viên, cán bộ y tế xã, bản, lực lượng dân quân tự vệ và quần chúng Nhân dân ở những xã ảnh hưởng tôn giáo. Các Ban xây dựng Đảng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú, ưu tiên bồi dưỡng cho các đối tượng ở những bản vùng sâu vùng xa, những cơ quan, trường học, trạm y tế còn ít đảng viên. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các cấp uỷ viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Bằng những giải pháp linh hoạt, cụ thể, phù hợp, đã có nhiều tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo số lượng và có chất lượng. Đảng bộ xã Tủa Sín Chải là một đơn vị điển hình. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã họp bàn và đề ra các giải pháp cụ thể để sớm kết nạp thêm đảng viên, xóa bản trắng chi bộ. Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng bản phải tăng cường bám cơ sở và cùng dự sinh hoạt với bản, chi bộ để tìm cách tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển Đảng.

Qua thảo luận, các đảng viên đều thấy rằng, khó khăn trong thành lập các chi bộ chính là nguồn phát triển đảng viên hạn chế do trong xã đều là người dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí còn hạn chế. Từ thực tế trên, cấp ủy xác định nguồn phát triển Đảng hướng đến vận động, mở rộng diện cảm tình Đảng ở các đối tượng như hội viên phụ nữ, nông dân... Đồng thời động viên, khích lệ tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể của xã để mỗi hội viên nâng cao ý thức, từ đó quyết tâm phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đến nay, xã Tủa Sín Chải từ những cơ sở có xuất phát thấp về số lượng đảng viên nay đã phát triển lên 86 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ. Trong đó, riêng năm 2015 xã thành lập mới 3 chi bộ. Từ kinh nghiệm của Đảng bộ xã Tủa Sín Chải cho thấy, xóa bản trắng chi bộ là một việc khó song nếu có sự đồng lòng, quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì việc khó đến đâu cũng sẽ hoàn thành. Từ cách làm của Đảng bộ Tủa Sín Chải đã nhân rộng ra nhiều Đảng bộ khác và đạt được hiệu quả như các Đảng bộ xã: Ma Quai, Pu Sam Cáp. Ngoài ra các chi bộ: Y dược, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cũng có cách làm mới trong phát triển đảng viên.

Tạo luồng sinh khí mới

Những con số đầy thuyết phục, minh chứng cho sự nỗ lực và sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống của huyện Sìn Hồ. Tính đến 31/5/2015, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã kết nạp được 1.224 đảng viên mới (đạt 161%) chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó: đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 66%, đảng viên nữ chiếm 33%, đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm 75%, đảng viên nông thôn chiếm 38,3 %; đảng viên cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị trường, trạm y tế chiếm 61,4%. Bình quân mỗi năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên đạt 133,3% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đến năm 2013, Đảng bộ huyện đã hoàn thành việc xóa bản, trường học, trạm y tế trắng đảng viên, đạt 100% mục tiêu nghị quyết. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; đảng viên có trình độ văn hóa trung học cơ sở trở lên chiếm 90%; giảm tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trình độ tiểu học xuống còn 10%. Hầu hết số đảng viên mới kết nạp là những quần chúng ưu tú được các chi bộ lựa chọn, giúp đỡ, trải qua thời gian phấn đấu, rèn luyện, thử thách, được cử đi học cảm tình Đảng, có nhận thức sâu sắc về Đảng và động cơ phấn đấu rõ ràng, trong sáng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác kết nạp đảng viên mới được các chi, đảng bộ thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, từ khâu tạo nguồn, cử đi học cảm tình Đảng đến việc giới thiệu xem xét kết nạp. Đối tượng kết nạp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Thủ tục kết nạp đảng được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ ngay từ chi bộ và được cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định kết nạp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Có thể nói, việc “xóa bản trắng” đảng viên, “trắng” chi bộ đã đem lại “luồng sinh khí mới” cho các thôn, bản. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, mọi hoạt động phong trào khi có tổ chức Đảng lãnh đạo đều có nhiều chuyển biến tích cực. Song làm thế nào để duy trì nề nếp sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ lại là vấn đề đặt ra đối với các cấp ủy. Giải pháp các Đảng bộ đã và đang thực hiện, đó là tiếp tục phân công các đồng chí đảng viên ở chi bộ ghép trước đây tiếp tục tham gia sinh hoạt, làm nòng cốt để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ mới thành lập. Đồng thời cử các đồng chí đảng ủy viên thường xuyên xuống dự sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân, kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Sìn Hồ sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể để thu hút đoàn viên hội viên, tích cực phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tác giả: Ánh Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2349 | lượt tải:525

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2497 | lượt tải:1450

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1809 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập158
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,666,175
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,891,982
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down